Spring naar het artikel

Opschaling zorg om kwetsbare doelgroepen op te vangen tijdens coronapandemie

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

16 april 2020

Voor inwoners van de regio Rijnmond schalen we de zorg op verschillende manieren op. Daarbij hebben we speciale aandacht voor kwetsbare inwoners. Op verschillende plekken in de regio is de afgelopen weken hard gewerkt aan het creëren van extra beddencapaciteit bij bestaande zorginstellingen. Ook zijn tijdelijke zorglocaties ingericht. Eén van de tijdelijke locaties is Rotterdam Ahoy. Dit evenementencentrum is, in een paar weken tijd, getransformeerd tot zorgcentrum Ahoy. 

Extra zorglocaties

De zorginstellingen hebben zelf het aantal bedden opgeschaald. Een voorbeeld hiervan is Zorghotel Aafje (naast het Maasstad ziekenhuis). Als die bedden vol zijn, kunnen de patiënten terecht in de tijdelijke zorglocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. De zorgpartners (GGD, GHOR, zorginstellingen en GGZ/MO) in de regio hebben hiervoor verschillende tijdelijke zorglocaties ingericht voor verschillende doelgroepen. Het gaat om de locaties Rotterdam Ahoy, het Van der Valk hotel in Ridderkerk, Wings hotel in Rotterdam, en locaties Charloisse Langedijk en Prokino in Rotterdam Charlois.

Doelgroepen

Van een aantal locaties is bekend voor welke doelgroep ze bestemd zijn. In Zorgcentrum Ahoy is de eerste hal bedoeld voor patiënten uit de thuissituatie die bewezen besmet zijn met het coronavirus. Het gaat hierbij om patiënten die niet meer thuis kunnen blijven, maar niet ziek genoeg zijn voor het ziekenhuis. De locatie op de Charloisse Lagedijk is bestemd voor GGZ intramuraal en extramuraal, cliënten maatschappelijke opvang. Prokino in Rotterdam Charlois is voor dak- en thuislozen die zijn mogelijk of bewezen besmet met het coronavirus. Niet-COVID-19-patiënten die het thuis niet meer redden worden opgevangen in het Van der Valk hotel in Ridderkerk.

Voor dak- en thuislozen is een extra zorglocatie beschikbaar waar iemand, indien besmet met corona, in isolatie kan verblijven. Bij een vermoeden van besmetting gaat de persoon naar een daarvoor ingerichte tijdelijke zorglocatie in Charlois (een vleugel in een gebouw van Prokino). Ook zijn in enkele dag- en nachtopvangopvang mogelijkheden voor deze vorm van zorg gecreëerd.

Zorgpersoneel

Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat er voldoende zorgpersoneel is. Op de zorglocaties gaan ingehuurde zorgprofessionals, ZZP-ers en (oud)zorg-professionals die zich hebben aangemeld aan de slag. De afgelopen weken zijn er oproepen geplaatst via www.extrahandenvoordezorg.nl om zorgpersoneel te werven. Er hebben zich al veel mensen gemeld. Bureau deRotterdamseZorg heeft via het eigen netwerk en in samenwerking met de landelijke oproep extrahandenvoordezorg.nl genoeg aanmeldingen ontvangen. 

Veiligheid

Zorgmedewerkers moeten erop kunnen rekenen dat ze hun werk veilig kunnen doen. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) zijn essentieel voor veilige zorg, maar helaas ook schaars. De verdeling over de verschillende zorgsectoren moet daarom zorgvuldig gebeuren, zodat zorgverleners het beste beschermd zijn. In de loop van de tijd zal de voorraad PBM toenemen en dus de verdeling steeds ruimer kunnen zijn. Vanuit de Rijksoverheid is een methode ontwikkeld om ervoor te zorgen dat een zo zorgvuldig en eerlijk mogelijke verdeling plaatsvindt van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Extra testen zorgmedewerkers

Voor zorgmedewerkers met klachten die passen bij COVID-19 zet de GGD testlocaties op zodat zij getest kunnen worden op het coronavirus. De parkeergarage nabij Topsportcentrum Rotterdam is hiervoor ingericht. Vanaf 7 april worden de eerste zorgmedewerkers getest. Daarnaast zet de GGD Rotterdam-Rijnmond ook een mobiele testlocatie in. Medewerkers van de zorgorganisaties worden door hun werkgever verwezen naar de extra testlocaties.