Spring naar het artikel

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor instellingen in de Niet-Acute Zorg

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

24 april 2020 | laatste update: 22 mei 2020

Sinds de uitbraak van corona is er een grote vraag naar Persoonlijke Beschermingsmiddelen in de instellingen voor Niet-Acute Zorg zoals verpleeg- en verzorgingsinstellingen, thuiszorginstellingen, dak- en thuiszorginstellingen etc. De schaarste leidt ertoe dat zorgvuldig wordt afgewogen hoe de PBM worden verdeeld.

Voor de verdeling in de Niet-Acute Zorg geldt dat de richtlijnen van de RIVM voor gebruik PBM buiten ziekenhuizen leidend zijn. De aanvraag van en verdeling van PBM verloopt via een landelijk aanvraagpunt via Mediq. Alle zorgverleners kunnen bij deze leverancier een apart account aanmaken om PBM aan te vragen. Verstrekking van PBM vindt plaats volgens de RIVM richtlijnen voor gebruik van PBM buiten de ziekenhuizen. Voor gebruik van PBM in de thuiszorg zijn aparte richtlijnen opgesteld: https://lci.rivm.nl/PBM-thuiszorg. Voor alle instellingen geldt dat de aanvraag voor PBM loopt via Mediq.

PGB-houders en mantelzorgers
Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB-houders) en mantelzorgers kunnen via de huisarts een recept aanvragen voor een PBM-pakket om in te zetten voor de zorg in geval van een (mogelijke) COVID-besmetting. Het PBM-pakket kan bij elke apotheek worden opgehaald.

ZZP’ers in de thuiszorg
Werkt u als zzp’er in de thuiszorg? Dan krijgt u PBM uitgereikt door de instelling of PGB-houder die u inhuurt.

Zorgmedewerker in dienst
Bent u in dienst bij een zorginstelling zoals thuiszorg, GGZ of een andere zorginstelling dan krijgt u PBM via de instelling zelf.