Spring naar het artikel

PrEP-pilot gestart voor selecte groep

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

6 februari 2019 | laatste update: 7 februari 2019

De GGD Rotterdam-Rijnmond is gestart met een PrEP-pilot. Binnen deze pilot worden maximaal 60 cliënten getest en begeleid bij PrEP gebruik. Het doel is onderzoeken hoe PrEP-zorg in de toekomst via de GGD opgezet kan worden.

PrEP is het slikken van een pil met hiv-remmers om te voorkomen dat iemand hiv oploopt. De pil is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar wel een hoog risico lopen om geïnfecteerd te raken. In Nederland geldt dit risico vooral voor mannen die seks hebben met mannen (MSM) en migranten uit landen waar veel hiv voorkomt.

 

Vanwege beperkte middelen is er maar plek voor een kleine groep cliënten. De cliënten worden geselecteerd op de soa-polikliniek. Hierbij wordt gekeken naar het risico dat de cliënt loopt en de mate van kwetsbaarheid van de cliënt. Als de geselecteerde cliënten medisch geschikt zijn, krijgen zij een recept voor PrEP.De medicatie wordt nog niet vergoed en moet dus door de cliënten zelf betaald
worden. De controles en onderzoeken op de GGD zijn wel gratis.

 

Noodzaak
In Nederland en ook in de regio Rotterdam-Rijnmond worden nog steeds recent opgelopen hiv-infecties ontdekt. PrEP-zorg kan helpen het aantal nieuwe infecties te verlagen. In Nederland is PrEP-zorg nog niet goed geregeld. Voor sommige mensen is het medicijn daarom lastig te verkrijgen. Dit geldt vooral voor kwetsbare cliënten die moeite hebben met het zelf regelen van hun zorg.

 

Toekomst
In juli 2018 heeft minister Bruins (medische zorg) het plan bekend gemaakt om per 2019 PrEP tegen gereduceerd tarief te verstrekken aan een hoog risicogroep. De pilot die de GGD Rotterdam-Rijnmond start, staat los van dit plan. De pilot biedt de GGD de mogelijkheid om ervaring op te doen met het inrichten en aanbieden van een PrEP-spreekuur voor risicogroepen.