Spring naar het artikel

Reactie op berichtgeving EenVandaag over rol ventilatiesystemen bij uitbraak

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

5 augustus 2020 | laatste update: 8 september 2020

EenVandaag berichtte op 5 augustus jl. over het verband tussen verspreiding van het coronavirus en ventilatiesystemen in zorginstellingen. Waarom het coronavirus zich in de TweeMaster zo snel verspreid heeft, is nog niet volledig duidelijk. Er zijn meerdere factoren die een rol kunnen spelen. Het ventilatiesysteem aanwijzen als dé oorzaak van de verspreiding, is te voorbarig. De GGD Rotterdam-Rijnmond coördineert een breder uitbraakonderzoek. Dit doen we samen met Argos Zorggroep en het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Het RIVM is hierbij betrokken.

Binnen dit bredere onderzoek is bron- en contactonderzoek gecombineerd met sequencing en een intern- en extern onderzoek naar de rol van het ventilatiesysteem. Uit het onderzoek rondom het ventilatiesysteem kwamen bevindingen naar voren die de drie partijen reden gaven voor vervolgonderzoek. Het is met de huidige informatie te kort door de bocht om te stellen dat het recirculatie ventilatiesysteem of het functioneren hiervan de enige oorzaak is van de uitbraak. Tot het onderzoek is afgerond, kunnen we de rol van het ventilatiesysteem bij de verspreiding van het coronavirus niet aantonen en/of uitsluiten. Andere mogelijke oorzaken van de uitbraak worden ook nog onderzocht.

Landelijk en internationaal is er veel aandacht voor de rol van ventilatiesystemen bij het verspreiden van het coronavirus. Nog niet alle informatie is bekend, daarom is het belangrijk om goed, onderbouwd onderzoek te doen en hierover te communiceren als feiten voldoende onderbouwd zijn. Dat is onze rol als wetenschappers en professionals.