Spring naar het artikel

Eerste resultaten grootschalig testen in Charlois

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

11 maart 2021

In Rotterdam Charlois is de afgelopen weken een pilot geweest met risicogericht grootschalig testen. Sinds 26 januari konden inwoners op 10 extra locaties in de buurt getest worden op het coronavirus. Hiervoor hoefden zij geen afspraak te maken. Ook zonder coronaklachten konden zij getest worden. Met deze pilot wilden de GGD en het Erasmus MC inzicht krijgen in de testbereidheid, corona infecties opsporen en het effect van gezondheidsvoorlichting meten.

In iets minder dan 6 weken hebben in totaal 15.662 mensen zich laten testen op een van de locaties. De opkomst per dag werd aan het einde van de pilot steeds groter. Zo’n 49% van de mensen kwam uit Charlois. In de pilotperiode hebben omgerekend 11% van de 68.000 inwoners van Charlois zich laten testen. Ook uit de nabijgelegen gebieden Feijenoord en IJsselmonde lieten mensen zich testen (11% van de geteste personen). De rest van de mensen (40% van de geteste personen) kwam van buiten Rotterdam-Zuid. In totaal werden 900 personen (5,8%) positief getest op het coronavirus.

Voorafgaand aan de pilot in Charlois heeft de GGD pilots gedaan met testen op wijkniveau, in de wijken Bospolder-Tussendijken, Hillesluis en de Afrikaanderwijk. Daar viel op dat een op de drie geteste mensen uit de wijken zelf kwam. In Charlois is dit iets hoger, een op de twee geteste mensen kwam uit Charlois.


Inloop en afspraken
De 10 extra locaties waren open voor zowel inloop als op afspraak. In totaal liepen 6.692 mensen (43%) binnen bij een van de locaties. Dit is positief, omdat dit naar verwachting mensen zijn die anders minder snel naar een testlocatie waren gegaan. De overige 57% maakte een afspraak. Dit verklaart waarom ook veel mensen van buiten Rotterdam-Zuid getest zijn in Charlois. Wat daarnaast opvalt is dat mensen van boven de 50 jaar vaker gebruik maken van de inloopmogelijkheid, jongere mensen plannen eerder een afspraak.  


Resultaten
De GGD is tevreden over hoe de pilot is verlopen. Ewout Fanoy, arts infectieziektebestrijding licht toe: “We hebben veel geleerd van Charlois. We zijn begonnen met een paar bussen in kleinere wijken. De volgende stap was een groter gebied testen, zodat we konden onderzoeken of lokale testplekken drempelverlagend kunnen zijn, zeker gecombineerd met communicatie, vrije inloop en de mogelijkheid om je ook zonder klachten te laten testen. Op deze en meer vragen hebben we dankzij deze pilot antwoord gekregen.”

De GGD verwachtte ongeveer 20.000 mensen te kunnen testen in Charlois (30% van de inwoners). Door de rellen en het winterse weer moesten de locaties in de eerste weken een aantal keren worden gesloten. Fanoy: Daardoor moesten we onze verwachting iets bijstellen. Je zag vooral in de laatste fase van de pilot dat veel mensen gehoor gaven aan de oproep om zich te laten testen. We zijn dus met een screeningspercentage van 11 procent niet ontevreden, dat is een serieus aantal. Daarnaast hebben we in totaal 900 diagnoses gesteld, en dankzij isolatiemaatregelen waarschijnlijk een flink aantal nieuwe besmettingen kunnen voorkomen.” De GGD Rotterdam-Rijnmond bedankt alle inwoners en betrokken partijen in Charlois voor de medewerking aan deze pilot.
 

Communicatie
Voor de pilots in de verschillende wijken is met name gebruik gemaakt van het lokale netwerk. Dit netwerk heeft ervoor gezorgd dat er bekendheid werd gegeven aan het laagdrempelige testen. Bij het testen van het gebied Charlois is ook samengewerkt met het lokale netwerk om wijkbewoners te bereiken. Daarnaast bleek dat de inzet van social media en huis-aan-huis verspreide informatie over de lokale testlocaties een grote meerwaarde had. Inzet van deze vorm van communicatie heeft een positief effect gehad op de opkomst. Vooral in de laatste weken werd het aantal inwoners dat gebruik maakte van de inloopmogelijkheid steeds hoger.


Afronding pilot
De GGD en het Erasmus MC gaan aan de slag met een uitgebreide analyse van de cijfers. Tijdens de pilot is ook een gedragsonderzoek uitgevoerd. In totaal hebben 1.135 mensen na hun coronatest een enquête ingevuld. Deze inzichten en analyses worden binnenkort gedeeld met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat opdrachtgever is voor het grootschalig testen. De geleerde lessen uit Charlois kunnen op deze manier landelijk het verschil maken in het aanpakken van het virus. De uitkomsten van het hele onderzoek zullen naar verwachting in het tweede kwartaal bekend zijn.