Spring naar het artikel

Resultaten gezondheidsmonitor Kinderen

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

13 november 2018 | laatste update: 15 november 2018

Van mei tot en met juli 2018 vulden 16.780 ouders een vragenlijst in over de gezondheid en leefstijl van hun kind. Dit is 39% van de uitgenodigde ouders. De resultaten van dit onderzoek zijn binnen.

Elk jaar doet de GGD Rotterdam-Rijnmond onderzoek naar de gezondheid van de inwoners in de regio. Dit onderzoek heet de gezondheidsmonitor. In 2018 is de gezondheid van kinderen van 0 - 12 jaar onderzocht. Alle resultaten op regio-, gemeente-, en (in sommige gevallen) wijkniveau zijn te vinden op gezondheidinkaart.nl.

Wat valt op in de regio?

 

 • Ervaren gezondheid en psychisch welbevinden stabiel
  De meeste ouders vinden de gezondheid van hun kind heel goed of goed. Dit percentage is sinds 2011 stabiel. Ook de omvang van psychosociale problemen lijkt onveranderd. Eén op de 10 kinderen heeft een hoog risico op psychosociale problemen.
   
 • Minder ouders met moeite om rond te komen
  Ouders die een tekort hebben aan financiële middelen, sparen geld uit door niet op vakantie te gaan of geen lid te worden van een sport- of andere club.
   
 • Minder vaak buitenspelen
  Kinderen in de basisschoolleeftijd spelen minder vaak buiten dan in 2014. Ook zijn ze minder vaak lid van een sportvereniging.
   
 • Minder ouders roken in huis
  In de regio wordt minder vaak in huis gerookt waar een kind bij is. Vergeleken met 2014 is dat percentage gehalveerd.

Waarom doet de GGD onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de gezondheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in Rotterdam-Rijnmond. Dit is een wettelijke taak die de GGD uitvoert. De resultaten worden door de gemeente gebruikt voor de invulling van het gezondheidsbeleid. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er meer mogelijkheden om buiten te spelen komen of dat er meer/andere ondersteuning in uw gemeente wordt aangeboden.