Spring naar het artikel

Resultaten onderzoek testen in de wijk

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

26 januari 2021

Een testbus in de wijk zorgt voor een grotere testbereidheid. De voorlopige resultaten van de eerste pilots in Bospolder-Tussendijken en Afrikaanderwijk wezen dit uit. De testbus werd door de inwoners als zeer positief ervaren. Vooral de laagdrempeligheid speelde hierin een grote rol: dichtbij huis en je zonder afspraak laten testen.

Testen in de wijk was de eerste stap in het project Risicogericht grootschalig testen. In november startte GGD Rotterdam-Rijnmond samen met het Erasmus MC met testbussen eerst in Bospolder-Tussendijken (Delfshaven) en later in de Afrikaanderwijk (Feijenoord). Inmiddels zijn deze pilots afgerond. Dinsdag 26 januari start de volgende fase in het project, namelijk risicogericht grootschalig testen in Charlois.

Bospolder-Tussendijken
Met de pilot wijkscreening wilden we nagaan of een testbus bijdraagt aan de testbereidheid van inwoners en wat de factoren zijn om je niet te laten testen. Ook werd de pilot gebruikt voor het valideren van een antigeensneltest. In Bospolder-Tussendijken liet 4% zich, tussen 24 november en 7 december, voor de eerste keer via de testbussen testen. Ook uit omliggende buurten kwamen er mensen op de bussen af, in totaal zijn er 1762 personen via de testbus getest. 75% van de geteste personen was afkomstig uit stadsdeel Delfshaven. Men ervaarde de testbus overwegend (zeer) positief. Ook gaf een ruime meerderheid (82%) aan zich in de toekomst nogmaals te willen laten testen. Hierbij was er een grote voorkeur voor de testbus (85%), vanwege de korte reisafstand en omdat er geen afspraak nodig is.

Afrikaanderwijk
Van 8 t/m 23 december stond er ook een testbus in de Afrikaanderwijk in Feijenoord. Met dezelfde doelen als in Bospolder-Tussendijken. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar wat we tot nu toe zien is dat er goed gereageerd is op de testbus. De bus trok veel mensen: in totaal hebben 2184 mensen zich er laten testen. Gemiddeld 7,6% van de bezoekers testte positief op het coronavirus. 45% van de bezoekers was afkomstig uit het stadsdeel Feijenoord, maar er waren ook bezoekers uit omliggende stadsdelen en van buiten Rotterdam. Ook hier werd de laagdrempeligheid van testen als erg positief ervaren, vooral dat men geen afspraak hoefde te maken. Doordat de opkomst goed was, hebben we inwoners op het vizier gekregen die positief werden getest, ook zonder klachten.

Pilot Charlois
De keuze voor Charlois als pilotgebied stond al enige tijd vast. De GGD en het Erasmus MC willen met deze grootschalige testpilot meer inzicht krijgen in het werkelijk aantal besmettingen in Charlois. Tegelijkertijd beoogt deze pilot de testbereidheid te vergroten in het gebied. Er worden namelijk minder testen afgenomen, dan dat op grond van rioolwatermetingen zouden verwachten.  Van 26 januari t/m 5 maart kan er op 11 locaties in Charlois worden getest.

Landelijk plan van aanpak
De pilot in Charlois maakt onderdeel uit van het landelijke plan van aanpak in de bestrijding van het coronavirus. In heel Nederland is de afgelopen maanden de testcapaciteit steeds verder uitgebreid. Door meer te testen willen we meer inzicht krijgen in en meer grip houden op het virus. GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC werken samen aan de aanpak risicogericht grootschalig testen.