Spring naar het artikel

Stofoverlast in Hoek van Holland

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

15 juli 2020

Met enige regelmaat is er sprake van neerslag van zwart stof in Hoek van Holland. Dit leidt tot onrust en zorgen bij een deel van de inwoners. Sommigen vragen zich af of het stof kwaad kan voor de gezondheid. Gezondheid is een breed begrip. Naast gezondheidseffecten die je direct merkt (zoals hoesten en prikkende ogen), bestaat ook de vraag wat regelmatige blootstelling aan stof voor de langere termijn voor de gezondheid betekent. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Het is begrijpelijk dat de inwoners van Hoek van Holland hier vragen over hebben.

Directe effecten van het stof

Een hogere concentratie van stof in de lucht, kan irriterend werken op de slijmvliezen. Het maakt eigenlijk niet uit wat de samenstelling van het stof is. De stofdeeltjes prikkelen namelijk de ogen en de hogere luchtwegen, waardoor je bijvoorbeeld moet hoesten of tranende ogen krijgt. Niet iedereen is hier even gevoelig voor. Mensen met gevoelige luchtwegen, of een longziekte, kunnen sterker reageren en de irritatie kan langer aanhouden. De klachten verdwijnen meestal vrij snel nadat iemand niet meer in aanraking komt met de stofdeeltjes. Als er vaker of langer sprake is van stof in de lucht, kunnen de slijmvliezen dus vaker of langer geprikkeld worden.

Lange termijneffecten van het stof

Kleinere stofdeeltjes (fijn stof) kunnen dieper in het lichaam doordringen en hebben daardoor andere effecten op de gezondheid. Langdurige (jaren) blootstelling aan fijn stof is van invloed op het ontstaan van longziekten en hart- en vaatziekten. Ook kunnen mensen met een bestaande longziekte of hartaandoening sterk reageren op een hoge fijn stof concentratie in de lucht. De huidige wet- en regelgeving richt zich op het beperken van de hoeveelheid fijn stof in de lucht. Maar voor de gezondheid bestaat geen ondergrens: minder is altijd beter.

Stof in de mond

Stof dat in de mond terecht komt, kan behalve in de luchtwegen, ook in het spijsverteringskanaal terecht komen. Hier is vooral sprake van als bijvoorbeeld voedsel met stof in aanraking komt, of via de handen als een bevuild oppervlak is aangeraakt. Meestal zal dit gaan om kleine hoeveelheden. Niet alle stoffen worden opgenomen door het lichaam. De kans op effecten op de gezondheid is hiermee klein. Regelmatig de handen wassen (ook van kinderen) en zelfverbouwde groenten goed afspoelen maken de kans op stof in de mond nog kleiner.

Overlast

Het steeds terugkomen van de zwarte stof, kan leiden tot frustratie, zorgen en gevoelens van hinder. Zeker als het probleem langer aanhoudt en onduidelijk is of en wanneer het gaat verbeteren. Hierdoor is de overlast van invloed op hoe mensen zich voelen en daarmee op de gezondheid.

Wat de cijfers laten zien

Uit gegevens van de gezondheidsmonitor (4-jaarlijks uitgevoerd door de GGD) blijkt dat in Hoek van Holland niet vaker longziekten of kanker voorkomen dan in andere delen van de regio. Dit beeld past bij het gegeven dat de luchtkwaliteit in de regio Rijnmond - zoals die door DCMR wordt gemeten - relatief goed is. Voor klachten als hoesten, prikkende ogen en keelpijn bestaat geen registratie. De meeste mensen gaan hier niet voor naar een arts. Daarnaast kunnen er veel oorzaken zijn voor dit soort klachten, zoals verkoudheid, hooikoorts, of een andere allergie. Het is dus niet te zeggen of deze klachten (als gevolg van de stofoverlast) meer voorkomen in Hoek van Holland.

Lopend onderzoek

Sinds enige tijd loopt er onder leiding van DCMR een uitgebreid onderzoek naar de luchtkwaliteit in Hoek van Holland. Er wordt gemeten welke stoffen in de lucht zijn, hoe veel en hoe vaak. Ook houden enkele inwoners een dagboek bij over de hinder en de hoeveelheid stof. De uitkomsten van dit onderzoek worden bekeken door de GGD Rotterdam-Rijnmond. Als het onderzoek is afgerond, kunt u informatie hierover lezen op onze website.