Spring naar het artikel

Hoogteziekte

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Wat is hoogteziekte?

Hoogteziekte kan optreden bij een verblijf hoger dan 2500 meter boven zeeniveau, of bij snelle stijging naar een hoogte boven de 2500 meter. Er komen verschillende vormen van hoogteziekte voor. De oorzaak is het lage zuurstofgehalte van de buitenlucht waardoor het zuurstofgehalte in het lichaam daalt. Het lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen. De gevoeligheid voor hoogteziekte verschilt van persoon tot persoon. Over het algemeen geldt: hoe hoger het verblijf of hoe sneller de stijging, hoe groter de kans op hoogteziekte. Een milde vorm van hoogteziekte kan overgaan in een ernstiger vorm.

Wat merkt u ervan?

De milde vorm van hoogteziekte treedt op enkele uren tot een dag na aankomst op grote hoogte. De verschijnselen bestaan uit kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid en algehele malaise. Milde hoogteziekte kan overgaan in ernstige hoogteziekte. De hoofdpijn en kortademigheid verergeren en treden ook in rust op, ook 's nachts. U kunt zo sloom worden dat hulp nodig is bij eten en aankleden. Bij lopen ontstaat een dronkenmansloop. Deze ziekte is een ernstige aandoening en kan zonder behandeling leiden tot vocht in de longen en hersenen (long- en hersenoedeem). Hierdoor kunt u in coma raken en uiteindelijk overlijden.

Wat kunt u doen?

Bij milde hoogteziekte bestaat de behandeling uit het niet verder stijgen en eventueel afdalen als de verschijnselen niet binnen enkele dagen verbeteren. Bij hoofdpijn kunt u paracetamol (maar zeker geen aspirine) gebruiken. Meestal zijn deze maatregelen voldoende en zullen de verschijnselen verdwijnen. Eventueel kunnen medicijnen en/of zuurstof toegediend worden.

Bij ernstige hoogteziekte moet u direct afdalen en medische hulp zoeken. Aanvullend kunt u medicijnen en zuurstof toegediend krijgen.

Hoe kunt u het voorkomen?

  • Stijg langzaam naar hoogten boven de 2500 meter. Luister naar signalen van uw lichaam, neem rust bij verschijnselen zoals hierboven genoemd
  • Slaapplaatsen moeten bij voorkeur niet meer dan 300 meter hoger liggen dan de slaapplaatsen van de nacht tevoren
  • Laat uw lichaam gedurende twee dagen aan de omstandigheden wennen als u stijgt tot boven de 2500 meter
  • Drink voldoende, dat wil zeggen een aantal liters per dag. Gebruik geen alcohol of slaapmiddelen
  • In overleg met uw arts kan een medicijn (acetazolamide) worden gebruikt om de acclimatisering te bevorderen als u eerder hoogteziekte hebt gehad. Dit medicijn wordt ook gebruikt door mensen die snel tot (slaap)hoogtes boven de 3500 meter zijn gestegen waarbij acclimatiseren niet mogelijk is.

Meer informatie kunt u lezen in de factsheet Hoogteziekte van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR):