Spring naar het artikel

Netwerk Aanpak Seksueel Geweld

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In de regio Rotterdam-Rijnmond is het Netwerk Aanpak Seksueel Geweld actief om seksueel geweld terug te dringen en te voorkomen. Het netwerk telt 25 organisaties die met de gemeenten meedenken en doen. Elke vier jaar stelt de Aanpak Seksueel Geweld een uitvoeringsplan op. Hieron staan doelen en acties voor de komende periode beschreven. Preventie en daderaanpak zijn belangrijke onderdelen in het uitvoeringsplan.

Het Netwerk Aanpak Seksueel Geweld organiseert regelmatig bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering. Hoe meer kennis professionals hebben (over bijvoorbeeld het signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld) des te beter slachtoffers en plegers worden toegeleid naar hulpverlening.

Voor meer informatie over de Aanpak Seksueel Geweld kunt u bellen naar 010-433 93 79.