Spring naar het artikel

Actuele ontwikkelingen

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Januari 2019

Het aantal meldingen van influenza-achtige ziektebeelden (IAZ of griep) bij de huisartsen ligt vanaf week 49 landelijk boven de epidemische grens. Daarmee is de landelijke griepepidemie van het seizoen 2018 – 2019 begonnen.

Het aantal patinten met griep wordt deels verklaard door toename van influenzavirussen, maar voor een groter deel door RSV (respiratoir syncytieel virus)-infecties bij jonge kinderen van 0 t/m 4 jaar.

Eind december (week 52) en begin januari (week 2) zijn de eerste twee uitbraken met IAZ in instellingen via het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) gemeld, waarvan bij de eerste ook influenza is aangetoond. De verwachting is dat er nu meer meldingen zullen volgen.

Als influenza wordt vastgesteld, betreft het vaak type A(H1N1)pdm09. Deze virussen vertonen een grote gelijkenis met de A(H1N1)pdm09-component in het influenzavaccin, wat gunstig kan zijn voor de te verwachten vaccineffectiviteit.

We verzoeken om diagnostiek op influenza te overwegen bij een plotselinge toename van patinten met IAZ in uw instelling zodat de maatregelen daarop afgestemd kunnen worden n we meer inzicht verwerven over de regionale impact van influenza.

Bronnen: NIVEL, RIVM, ErasmusMC, MUIZ.

Figuur 1: influenza-achtig ziektebeeld gemeld bij huisartsen per 100.000 inwoners, griepseizoenen 2015 – week 1 2019. Bron: ErasmusMC.

November 2018
Er is een toename van het aantal verpleeghuisuitbraken met norovirus en gastro-enteritis (GE) in de regio Rotterdam-Rijnmond. Het aantal uitbraken dat is gemeld in het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ)blijft opvallend hoog (Figuur 1). Daarnaast is er in de landelijke Virologische Weekstaten een stijging van norovirusdetecties te zien (Figuur 2). Er wordt momenteel meer norovirusgroep II aangetoond dan norovirusgroep I.

In de regio Zuid-Holland Zuid zijn tussen 1 augustus en 16 oktober twee GE-uitbraken gemeld, waarvan n zeker ten gevolge van norovirus. In de regio Zeeland is n uitbraak gemeld.

De oorzaak van het hoge aantal meldingen, met name in regio Rotterdam-Rijnmond, is niet helemaal eenduidig. Er zijn steeds meer instellingen aangesloten in de webapplicatie MUIZ en (verpleeghuis)melders vinden het makkelijker te melden via MUIZ. Dit kan het aantal meldingen verhogen ten opzichte van de voorgaande jaren. Maar daarnaast is er ook landelijk een toename van het aantal vastgestelde norovirusinfecties bij laboratoria, dus dit is ook een verklaring voor de stijging van het aantal meldingen in MUIZ.

De bovenstaande analyses zijn deels gebaseerd op syndroomdata, waarbij virale diagnostiek ontbreekt. Dit maakt interpretatie lastiger, en daarom roept de GGD Rotterdam-Rijnmond op om diagnostiek voor GE-uitbraken in verpleeghuizen te blijven inzetten. Hierdoor is preciezere duiding van het seizoen mogelijk. Ook zijn er zo meer specifieke gegevens uit MUIZ te halen voor het beantwoorden van vraagstellingen van inhoudelijke of bestuurlijke aard. In de volgende update van MUIZ is het mogelijk om meerdere conclusies en uitbraken voor GE- en influenza/luchtweginfecties in te voeren, alsmede menginfecties.

Tot slot wat praktische tips voor de beheersing van norovirus uitbraken in verpleeghuizen.

Wilt u reageren, mail naar: digitaalmeldpuntmo@rotterdam.nl.

Figuur 1:

Figuur 1. Aantal instellingen met uitbraken in 2018 (grijsbalken; 1 januari – 19 november) vergeleken met historische data (januari 2011 – december 2017), regio Rotterdam-Rijnmond. Van de 35GE-uitbraken in de periode 1 augustus – 19 november zijn er 28 gemeld via MUIZ en 7 telefonisch aan de GGD (met dank aan Diederik Brandwagt).

Figuur 2

Figuur 2. Virologische weekstaten (RIVM).