Spring naar het artikel

Advies en melden

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

In Rotterdam is Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, een belangrijke partner bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

U kunt er als professional terecht als u te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zowel voor advies als om melding te doen.
Bij nood- en crisissituaties kunt u besluiten direct contact op te nemen met de politie en/of aangifte te doen.

SISA

SISA (SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak) is een instrument dat bij vermoeden van kindermishandeling de samenwerking tussen verschillende professionals ondersteunt. Heeft u als professional vermoeden heeft van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, waarbij kinderen zijn betrokken tot 23 jaar (dader en/of slachtoffer)? Dan moet u niet alleen melding doen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, maar ook in SISA.

  • SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (SISA): 010 - 433 99 30 of sisa.rotterdam.nl.

Contactinformatie

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: 010 - 412 81 10.