Spring naar het artikel

Corona adviezen voor onderwijs en opvang

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Er is online veel informatie te vinden over het coronavirus. Denk aan de maatregelen, wat te doen als een leraar positief is getest, maar ook voorbeeldbrieven om een klas te informeren. Heeft u een vraag? Kijk dan eerst op deze website, de website van het RIVM of de website van de Rijksoverheid. Heeft u hierna nog vragen? Stel die dan aan uw schoolbestuur. Komt u er samen niet uit, dan kan uw schoolbestuur contact opnemen met de GGD.

Deze pagina wordt momenteel geüpdatet.

Wanneer moet ik me laten testen?

Het advies is om bij klachten direct te testen op corona. Heeft u geen klachten, dan is het advies voor volwassenen 5 dagen na de (laatste) blootstelling met een besmette persoon te testen. Let op: voor immune contacten geldt dit alleen voor huisgenoten!

Voor kinderen is het advies om 5 dagen na de (laatste) blootstelling met iemand die corona heeft, te testen op corona bij de GGD. Als een leerling immuun is doordat hij volledige gevaccineerd is of COVID-19 binnen de afgelopen 6 maanden heeft doorgemaakt, geldt hetzelfde als bij volwassenen: een test op dag 5 is alleen nodig wanneer het om een huisgenoot gaat.

Bij een negatieve uitslag kunt u uit quarantaine. Wel moeten zowel mensen die immuun zijn en mensen die niet immuun zijn tot 14 dagen na de laatste blootstelling extra alert blijven op het ontstaan van klachten. Als u toch klachten krijgt, moet u zich opnieuw laten testen (bij de GGD). Is deze test positief, dan moet u in isolatie.

Hoe vraag ik een coronatest aan?

De snelste manier om een test aan te vragen en de uitslag te bekijken is via www.coronatest.nl. Hiervoor heeft de aanvrager van de test een DigiD nodig.

Niet alle leerlingen hebben al een DigiD. Voor kinderen tot 14 jaar kunnen de ouders een DigiD aanvragen. Vul bij de aanvraag de gegevens in van uw kind. Kinderen van 14 jaar of ouder moeten zelf een DigiD aanvragen. DigiD is vanaf 14 jaar en ouder namelijk strikt persoonlijk. Heeft een kind geen DigiD, dan kunt u bellen met de lokale afsprakenlijn 010 - 443 80 31 of de landelijke afsprakenlijn 0800 - 1202.

Mijn klachten zijn voorbij maar ik wacht nog op een test. Wat nu?

Het kan voorkomen dat u zich aangemeld heeft voor een test, maar dat uw klachten weg zijn voordat u getest bent. Het is belangrijk om de test wel door te laten gaan en thuis te blijven tot de testuitslag bekend is.

Hoe zit het met zelftesten?

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar (week 35) volgt er een verandering in het gebruik van zelftesten in het onderwijs die sinds 19 april 2021 in gebruik zijn genomen. Het risicogericht zelftesten voor overige contacten komt te vervallen maar het periodiek (preventief) testen d.m.v. zelftesten wordt voorlopig nog wel voortgezet. Aangezien bij de start van het nieuwe school jaar weer veel nieuwe contacten gemaakt zullen worden, blijft het preventief zelftesten van meerwaarde. Immune personen hoeven niet mee te doen aan het periodiek (preventief) zelftesten.

Bij scholen kunnen de zelftesten ingezet worden om het virus vroeg op te sporen en ervoor te zorgen dat het onderwijs door kan gaan. De zelftesten zijn echter niet geschikt als iemand klachten heeft of om te testen op dag 5 van quarantaine. In deze situaties is een antigeentest (sneltest) of PCR-test via de teststraat van de GGD nodig. Algemene informatie over coronatesten kunt u vinden op onze webpagina over de soorten coronatesten. Meer informatie over de zelftesten in het onderwijs vindt u via onderstaande links:

Wanneer word ik beschouwd als immuun?

Iemand is immuun als aan één van de volgende criteria wordt voldaan:

 • Na het afronden van de vaccinatie:
  • 2 weken na beide prikken bij Astrazeneca, Pfizer of Moderna;
  • 4 weken na vaccinatie met Janssen
 • Twee weken na één vaccinatie en COVID-19 doorgemaakt
 • Binnen 6 maanden geleden COVID-19 doorgemaakt

Wat is het verschil tussen isolatie en quarantaine?

Het woord isolatie wordt gebruikt voor mensen die positief getest zijn.

Het woord quarantaine wordt gebruikt voor mensen die nauw contact hebben gehad met een positief geteste persoon.

Waarom moet ik in isolatie?

Als u positief getest bent op corona, bent u besmettelijk voor andere personen. Daarom moet u dan in isolatie. Isolatie betekent dat je volledig afgezonderd bent van andere personen. Een positief geteste persoon met klachten mag pas uit isolatie als hij of zij 24 uur geen klachten meer heeft, én de klachten minimaal 7 dagen geleden zijn begonnen. Deze regels gelden voor volwassenen en kinderen.

Een positief persoon zonder klachten mag 5 dagen na de testdag uit isolatie, mits er geen klachten zijn ontstaan. Zijn er wel klachten ontstaan, dan moet de positieve persoon alsnog minstens 7 dagen in isolatie nadat de klachten zijn begonnen, ook moet de positieve persoon 24 uur klachtenvrij zijn voordat de isolatie opgeheven kan worden. Voor mensen die immuun zijn en geen klachten hebben of ontwikkelen geldt dat zij 72 uur na de testdag in isolatie moeten blijven.

Waarom moet ik in quarantaine?

Als u in nauw contact bent geweest met een persoon met corona of op reis is geweest naar een oranje gebied, loopt u een hoog risico om zelf corona te ontwikkelen. Met nauw contact bedoelen we binnen 24 uur meer dan 15 minuten contact, op minder dan 1,5 meter afstand.

Twee dagen voordat mensen klachten ontwikkelen, kunnen ze het virus al verspreiden en anderen infecteren. Om te voorkomen dat nauwe contacten opnieuw mensen besmetten worden ze geadviseerd om in quarantaine te gaan. Deze quarantaine duurt 10 dagen. De quarantaineperiode kan verkort worden tot 5 dagen als men op dag 5 van de quarantaine negatief getest wordt. Tijdens een quarantaine dien je volledig afgezonderd te zijn van andere personen. Dit is hetzelfde als bij isolatie.

Voor personen die immuun (Zie: Wanneer word ik beschouwd als immuun?) zijn geldt het quarantaine-advies niet. Deze personen moeten extra goed op klachten letten tot 14 dagen na de laatste blootstelling. Voor huisgenoten wordt geadviseerd om 5 dagen na het laatste risicocontact een test te doen bij de GGD. Is deze test positief en zijn er geen klachten dan moet men 72 uur in isolatie.

Let op: er is een groot verschil tussen quarantaine en thuisonderwijs

Als een medewerker of kind in quarantaine is, mag hij of zij het huis niet verlaten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ze niet naar school mogen, niet naar de winkel mogen, niet bij vriendjes mogen spelen en niet op bezoek gaan bij familie.

Als een school besluit om thuisonderwijs te geven, mogen kinderen het huis wel verlaten en wel op bezoek bij vriendjes of familie. Scholen kunnen in sommige situaties besluiten om het thuisonderwijs langer te laten duren dan de quarantaine. Een voorbeeld hiervan is een school met lage testbereidheid op dag 5 van de quarantaine, waarbij anders enkele kinderen in de klas zouden zitten vanaf dag 6 en de rest van de kinderen pas vanaf dag 11.

Hoe wordt de isolatie en quarantaineperiode vastgesteld?

 • Vaststellen isolatie bij persoon met klachten
  De eerste ziektedag zien we als dag 0. Hierna gaat u nog minimaal 7 dagen in isolatie. U mag pas uit isolatie als de klachten minimaal 24 uur voorbij zijn.
   
 • Vaststellen isolatie bij persoon zonder klachten (asymptomatisch)
  Wanneer u geen klachten heeft – en dus asymptomatisch bent – zien we de dag dat u positief getest bent als dag 0. Hierna gaat u 5 dagen in isolatie. Mocht u toch klachten krijgen, dan is de dag waarop dit gebeurt dag 0. U gaat vanaf deze dag nog 7 dagen in isolatie. Als u immuun bent en geen klachten heeft, moet u 72 uur na de testdag in isolatie. NB: Het heeft geen zin om nog een coronatest in te plannen na uw isolatieperiode. Door eventueel restvirus kan deze test alsnog positief uitvallen. Dit betekent echter niet dat u dan nog besmettelijk bent.
   
 • Vaststellen quarantaine bij nauw contact van persoon met klachten
  De quarantaine geldt vanaf het laatste contact in de besmettelijke periode. De besmettelijke periode van de positief geteste persoon is vanaf 2 dagen voordat zijn of haar klachten beginnen. De dag van het laatste contact wordt gezien als dag 0. Vanaf dag 0 gaat u 10 dagen in quarantaine. Op dag 5 kunt u zich laten testen bij de GGD. Als deze test negatief is, mag u uit quarantaine. De laatste dagen moet u dan wel alert zijn op klachten en zich nogmaals laten testen als er weer klachten ontstaan.

  Voor contacten die immuun zijn geldt het quarantaine advies niet. Het is wel belangrijk om 14 dagen na het laatste contact extra alert te zijn op klachten en bij klachten direct te gaan testen bij de GGD.
   
 • Vaststellen quarantaine bij nauw contact van persoon zonder klachten (asymptomatisch)
  De quarantaine geldt vanaf het laatste moment waarop u contact had met iemand in de besmettelijke periode. De besmettelijke periode geldt vanaf de dag waarop de positief geteste persoon zich heeft laten testen. De dag waarop u voor het laatst nauw contact had met deze persoon, zien we als dag 0. Hierna gaat u 10 dagen in quarantaine. Op dag 5 kunt u zich laten testen bij de GGD. Wanneer deze test negatief is, mag u uit quarantaine. De laatste dagen moet u dan wel alert zijn op klachten en zich nogmaals laten testen als er klachten ontstaan.

  Voor contacten die immuun zijn geldt het quarantaine advies niet. Het is wel belangrijk om 14 dagen na het laatste contact extra alert te zijn op klachten en bij klachten direct te gaan testen bij de GGD.
   
 • Vaststellen quarantaine bij huisgenoot van persoon met klachten
  De quarantaine geldt vanaf het laatste contact in de besmettelijke periode. In een gezin is dit vaak de laatste isolatiedag (zie Hoe wordt de isolatie en quarantaineperiode vastgesteld?) van de positief geteste huisgenoot. Deze dag wordt gezien als dag 0. Hierna gaat u 10 dagen in quarantaine. Op dag 5 kunt u zich laten testen bij de GGD. Wanneer deze test negatief is dan mag u uit quarantaine. De laatste dagen moet u dan wel alert zijn op klachten en zich nogmaals laten testen als er klachten ontstaan.

  Voor huisgenoten die immuun zijn geldt het quarantaine advies niet. Wel moet er 5 dagen na de laatste blootstelling een test gedaan worden bij de GGD. Ook is het belangrijk om 14 dagen na het laatste contact extra alert te blijven op klachten en bij klachten direct (opnieuw) te gaan testen bij de GGD.

Het CJG heeft extra oog voor de kwetsbare kinderen en gezinnen en de behoefte van de scholen en kinderopvang.

Het CJG kan ondersteunen in het duiden van de protocollen en adviezen voor onderwijs en opvang in het kader van corona. Zij hebben geen rol in de controle, opvolging of beoordeling van de uitvoering van deze protocollen.

Ga gezamenlijk in gesprek over de vragen en onderzoek welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast is het is fijn als u het CJG op de hoogte stelt bij onrust of een besmetting, zodat medewerkers er in hun werk rekening mee kunnen houden en voorbereid zijn op eventuele vragen van ouders of kinderen die op consult komen.

Voor vragen over regels op school of leerplicht adviseren wij u om te kijken op de website van de Rijksoverheid, of contact op te nemen met een leerplichtambtenaar via telefoon 14 010 of leerplicht@rotterdam.nl.

Let op: leerlingen in quarantaine of isolatie blijven leerplichtig, zorg daarom voor passend (thuis)onderwijs.

Het advies van de overheid is: 'Werk thuis, tenzij het niet anders kan'. Voor het onderwijs en de kinderopvang betekent dit dat lessen en opvang op locatie plaatsvinden, maar bijvoorbeeld vergaderingen tussen docenten of medewerkers in de opvang online moeten gebeuren. Meer informatie over thuiswerken leest u op de website van Rijksoverheid.

Wat zijn de algemene adviezen voor een schoolgebouw?

 • Ga na of de ventilatie van klaslokalen in orde is.
 • Controleer of ramen en roosters open kunnen.
 • Maak gevelroosters schoon, zodat de luchttoevoer niet wordt belemmerd.
 • Laat mechanische ventilatiesystemen door de onderhoudsinstallateur controleren op hun werking.
 • Controleer bedrijfstijden van mechanische ventilatiesystemen. Zorg ervoor dat er continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts) en stel systemen in op maximale ventilatie overdag. Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien.
 • Laat de regelinstellingen van eventueel aanwezige CO2-gestuurde ventilatiesystemen aanpassen. Bij deze systemen wordt de hoeveelheid luchtverversing automatisch verlaagd bij een lagere bezetting om energie te besparen. Om het risico op overdracht van infectieziekten te verminderen is het nu wenselijk dat er voluit wordt geventileerd, ook wanneer maar de helft van de leerlingen aanwezig is. Ventilatiesystemen met een CO2-gestuurde regeling zijn vaak te vinden in scholen die na 2012 zijn gebouwd. Vraag zo nodig de onderhoudsinstallateur of dit systeem in uw school aanwezig is.
 • Geef leerkrachten instructies over het gebruik van de ventilatievoorzieningen:
 • Zet ramen en gevelroosters zo veel mogelijk open tijdens lestijd. Het openzetten van ramen boven in het lokaal geeft minder tocht. In lokalen met mechanische luchttoevoer en -afvoer is dit meestal niet noodzakelijk, maar extra ventilatie kan nooit kwaad en ontregelt het ventilatiesysteem niet.
 • Lucht tijdens pauzes extra.

Wat zijn de aandachtspunten voor ventilatie op scholen?

Slechte ventilatie leidt tot hoofdpijn, vermoeidheidsklachten en verminderde leerprestaties. Uit onderzoek blijkt dat onvoldoende ventilatie een risico is voor de overdracht van infectieziekten. Schoolgebouwen moeten voldoen aan de ventilatie-eisen.

Op de website Weer op school leest u welke stappen een school moet nemen om aan de eisen te voldoen.

Wat doet de GGD aan de ventilatie van gebouwen?

Scholen moeten zelf (eventueel met hulp van een installateur of technisch expert) nagaan of het schoolgebouw voldoet aan het Bouwbesluit.

Wanneer blijkt dat het gebouw niet voldoet, moet de school zelf maatregelen treffen om aan het Bouwbesluit te voldoen.

De GGD adviseert over juist gebruik van de aanwezige natuurlijke ventilatie-voorzieningen (ramen en roosters) en denkt mee met organisatorische maatregelen zodat ook in de periode dat de school technisch nog niet voldoet aan de eisen er in de praktijk toch voldoende ventilatie plaatsvindt. Algemene informatie over juist gebruik van aanwezige voorzieningen vindt u op de pagina Frisse lucht op school.

Meer informatie
Wilt u meer weten? U kunt met vragen over ventilatie van gebouwen bij de GGD terecht, via gmggd@rotterdam.nl. Vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer.

Wat zijn de aandachtspunten voor het sanitair op scholen?

Na een lockdown, quarantaine of vakantie zijn er voor het sanitair (kranen, toiletten, riolering) enkele aandachtspunten:

 • Spoel alle toiletten, kranen en douches even door. Watertappunten zijn mogelijk enkele weken niet gebruikt, waardoor het water dat nog in de leidingen zit van minder goede kwaliteit kan zijn.
 • Controleer of alle toiletruimten zijn voorzien van werkende kranen en zeepdispensers (en papieren handdoekjes om de handen te drogen), of zorg voor andere voorzieningen om handen te kunnen reinigen na toiletgebruik.
 • Vervang veelgebruikte kranen eventueel door kranen met een sensor, zodat deze kunnen worden gebruikt zonder ze aan te raken.
 • Watertappunten mogen gebruikt worden, indien leerlingen en medewerkers de watertuit niet met de handen aanraken en zij niet met de mond uit de kraan drinken. Dit in verband met mogelijke vervuiling van een in principe schoon punt en om verdere verspreiding te voorkomen. Watertappunten mogen niet gebruikt worden als niet kan worden gegarandeerd dat gebruik alleen gebeurt met behulp van een drinkbeker (zoals een Dopper), en dus zonder aanraking van het watertappunt.

Bovenstaande adviezen zijn een aanvulling op de belangrijkste adviezen van het RIVM, zoals regelmatig handen wassen en 1,5 meter afstand houden.

Wat zijn de aandachtspunten voor hygiëne op scholen?

Goede (hand)hygiëne helpt verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

Er zijn hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en basisscholen.

Voor middelbare scholen kan de algemene hygiënerichtlijn worden gevolgd. Besteed daarnaast extra aandacht aan het schoonmaken van handcontactpunten, zoals deurklinken, toiletbediening, lichtknopjes en trapleuningen. Maak ook elektronica, zoals computers en tablets, regelmatig schoon, bijvoorbeeld met een droge microvezeldoek.

Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne:

 • Was uw handen zorgvuldig met water en zeep, bijvoorbeeld bij aankomst op school, voor het eten en na het toiletbezoek.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, of gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten. Gooi deze zakdoekjes weg na gebruik en was daarna de handen.

Kijk voor meer informatie op de webpagina over Hygiëne en COVID-19 van het RIVM.

Ter voorkoming van een uitbraak kan de GGD adviseren om één of meerdere klassen tijdelijk te laten overstappen op digitaal onderwijs.

Is er een leerling of medewerker positief getest bij u op school? Gaat er een klas in quarantaine? Meld dit dan bij het team ‘onderwijs en opvang’ van de GGD Rotterdam-Rijnmond via coronameldingenMO@rotterdam.nl.

Onderaan de pagina bij 'Downloads' staan documenten waarin de meest recente richtlijnen rondom kinderen, scholen en corona zijn samengevat. Daar vindt u ook handige links met corona-gerelateerde informatie.

Wat wordt er van een school verwacht?

In de Q&A van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met betrekking tot corona staat op pagina 10 de vraag 'Wat wordt er van de school verwacht bij een corona-uitbraak?’ en ‘hoe gaan scholen om met het delen van gegevens?'.

We sommen de belangrijkste punten op:

 • Het ministerie vraagt scholen bij corona-besmettingen vroegtijdig contact op te nemen met het GGD-scholenteam via coronameldingenMO@rotterdam.nl.
 • Ook wordt geadviseerd een stappenplan te maken waarin staat hoe met ouders gecommuniceerd wordt over een uitbraak, met inachtneming van de privacyregels.
 • Ook adviseert het ministerie om als school een protocol op te stellen hoe de GGD geholpen kan worden met het bron- en contactonderzoek.
  • Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden om informatie over roosters, groepsvorming en presentie. Zo kan de GGD bepalen op welke dagen een besmettelijke leerling of personeelslid op school was, met wie hij/zij in contact was, en wat de gevolgen daarvan zijn.
  • Met het oog op privacy, is het belangrijk om niet meer gegevens te delen dan strikt noodzakelijk. Betrek de functionaris gegevensbescherming (FG) daarom goed bij het verstrekken van gegevens.
  • Het is raadzaam om contact te leggen met ouders en de medezeggenschap om hen te informeren over het proces van het bron- en contactonderzoek, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Mocht een ouder het er bijvoorbeeld niet mee eens zijn dat bepaalde informatie wordt verstrekt, dan kunnen ze dit melden bij de school (opt-out). Wanneer dat gewenst is komen er modelpassages beschikbaar voor een brief of mailing naar ouders.
  • Het ministerie van OCW is overigens van mening dat scholen deze niet-bijzondere persoonsgegevens mogen bijhouden en mogen delen; de autoriteit Persoonsgegevens is daarbij wel om nader advies gevraagd hierover.

Kunnen we de testuitslag van een leerling of docent inzien?

Nee, dit is niet mogelijk. De GGD meldt de testuitslag alleen aan de geteste persoon zelf. Dit is in lijn met de geldende privacywetgeving. Het gaat om medische gegevens en die mogen niet aan een school of werkgever doorgegeven worden.

Het vervallen van de contactbeperkende maatregelen vanaf 26 juni geeft meer ruimte voor scholen om activiteiten te organiseren waar zij normaal het schooljaar of de schoolperiode voor leerlingen mee zouden afsluiten, zolang de basisregels worden gevolgd. Dit betekent dat diploma-uitreikingen en schoolmusicals op school doorgang kunnen vinden in het bijzijn van ouders, zolang de basisregels in acht worden genomen. Het organiseren van schoolkampen en excursies wordt niet langer afgeraden, mits deze worden georganiseerd in lijn met de basisregels en de specifieke richtlijnen voor accommodaties en gelegenheden worden gevolgd.

Er is een risico voor het mengen van verschillende klassen. Er bestaat namelijk de mogelijkheid dat hierdoor quarantaine-advies geldt voor meerdere klassen bij contact met een besmette leerling.

Een kind tussen 0-4 jaar (leeftijd kinderopvang) heeft enkel verkoudheidsklachten. Wat nu?

Kinderen mogen wel naar de kinderopvang bij enkel verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts.

Bij milde klachten wordt het testen van kinderen geadviseerd.

Huisgenoten hoeven niet in quarantaine.

Een kind tussen 4-12 jaar (basisschoolleeftijd) heeft enkel verkoudheidsklachten. Wat nu?

Kinderen mogen wel naar de kinderopvang bij enkel verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts.

Testen is niet noodzakelijk bij een incidentele hoest of wanneer ze bekend zijn met chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheidsklachten. Als er nieuwe klachten ontstaan, adviseren wij om wel te testen. Wel wordt er dringend geadviseerd om kinderen te laten testen als zij verkoudheidsklachten hebben én in contact zijn geweest met iemand die positief is getest voor corona.

Huisgenoten van kinderen in deze leeftijdsgroep met alleen verkoudheidsklachten hoeven niet in quarantaine.

Een medewerker/docent heeft verkoudheidsklachten. Wat nu?

Medewerkers/docenten mogen bij verkoudheidsklachten niet naar het werk en laten zich testen.

Let op: als medewerkers/docenten na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel aan het werk, tenzij ze in quarantaine zitten.

Een kind of medewerker/docent heeft last van klachten die passen bij corona, zoals koorts, benauwdheid of hoesten. Wat nu?

Als de verkoudheidsklachten verergeren met hoesten, koorts en/of benauwdheid, dan moeten kinderen thuisblijven. Ouders wordt verzocht hun kinderen te laten testen. Kinderen blijven thuis tot de testuitslag bekend is. Als ouders besluiten hun kind niet te laten testen, moeten de kinderen thuisblijven tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. In deze situatie worden ouders/klasgenoten/docenten niet gezien als huisgenoot of nauw contact van een positief getest persoon. Er is dus geen indicatie voor quarantaine.

Een medewerker/docent met klachten wordt geadviseerd zich te laten testen en thuis te blijven tot de uitslag bekend is.

Let op: als een kind of medewerker/docent na een test geen corona blijkt te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar de kinderopvang of school.

Een huisgenoot heeft klachten. Wat nu?

Het thuisblijfadvies voor huisgenoten van iemand met koorts en/of benauwdheid is vervallen. Als een huisgenoot van een kind/medewerker koorts en/of benauwdheid heeft of andere klachten passend bij corona, maar het kind of de medewerker zelf geen klachten heeft, dan mag het kind naar de kinderopvang of naar school komen. De medewerker mag komen werken. Als de coronatestuitslag van de huisgenoot positief is, dan gaat het kind of de medewerker in quarantaine.  

Een kind of medewerker/docent is huisgenoot van, of heeft nauw contact gehad, met iemand die positief getest is op corona en bijpassende klachten heeft. Wat nu?

Een medewerker/docent of een leerling die huisgenoot is van iemand die positief is getest op corona, moet in principe thuisblijven in quarantaine. Echter, als de medewerker/docent of leerling immuun is (zie Wanneer word ik beschouwd als immuun?) mag de leerling wel naar het kinderdagverblijf/school. Voor de medewerker/docent geldt in principe het advies grote groepen en het contact met kwetsbaren te vermijden. Dit is niet haalbaar op een kinderdagverblijf/basisschool. In dat geval geldt het volgende advies voor medewerkers/docenten om te mogen werken:

 • Met gebruik van een (bij voorkeur chirurgisch type II-) mondneusmasker. Een goede instructie tot juist gebruik is hierbij belangrijk.
 • De werknemer wordt ingezet voor andere werkzaamheden waarbij wel afstand kan worden gehouden/minder drukte heerst.

Indien bovenstaande niet haalbaar is, kan de medewerker/docent in principe niet werken. Hierover dient wel altijd overlegd te worden met de bedrijfsarts / ARBO-dienst.

Indien er geen sprake is van immuniteit, gelden de normale quarantaineregels. Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet mogelijk en niet wenselijk om 1,5 meter afstand te bewaren en zal deze quarantaine duren tot 10 dagen na de laatste isolatiedag van de huisgenoot.

Het advies is om 5 dagen na de (laatste) blootstelling te testen op een corona-infectie bij de GGD (ook als iemand immuun te achten is). Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Wel moet u tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven bij Positief getest hieronder.

Naast bovenstaand advies geldt ook het volgende: als een kind of medewerker/docent tijdens de quarantaineperiode klachten krijgt en positief wordt getest, zal de GGD nagaan of de persoon 2 dagen voor de eerste ziektedag op de kinderopvang of op school is geweest. Zo ja, dan zullen de nauwe contacten geadviseerd worden in quarantaine te gaan. Als de groep/klas al in quarantaine is, kan het zijn dat de quarantaineperiode verlengd wordt. Nauwe contacten worden geïnformeerd over de besmetting in hun omgeving en de te nemen maatregelen.

Een kind of medewerker/docent op de opvang of school is overig contact van iemand die positief getest is op corona. Wat nu?

Het kind of de medewerker/docent hoeft dan niet in quarantaine. Sinds 8 juli is het niet meer nodig om als overige contact een test in te plannen op dag 5 na het laatste contact. Het is wel nog steeds mogelijk om dit te doen.

Er is één kind of één medewerker/docent positief getest. Wat nu?

Het kind of de medewerker/docent moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten).

Als uitgangspunt bij het contactonderzoek bij een kind of medewerker met corona geldt dat de nauwe contacten worden geïdentificeerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen immune en niet-immune contacten. Kinderen die groeps- of klasgenoot zijn van een positief besmet persoon op school of kinderopvang hoeven per 20 september 2021 niet meer in quarantaine, ongeacht of die persoon een kind of medewerker is. Dit betekent dat alle klas- en groepsgenoten van een positief geteste persoon in principe naar school en opvang kunnen. Deze kinderen en hun ouders worden, via de school, wel geïnformeerd over de besmetting in de klas of groep. Zij krijgen het advies om bij klachten, ook bij milde verkoudheidsklachten, thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD-teststraat.

De GGD zal contact opnemen met de school om te kijken of onderscheid tussen nauwe en overige contacten gemaakt kan worden en om te ondersteunen in de advisering naar ouders. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de informatiebrieven van het RIVM. Mocht een school eerder dan de GGD op de hoogte zijn dat een kind/medewerker positief getest is, geef het dan door aan de GGD via coronameldingenmo@rotterdam.nl. Indien gewenst proberen we u overdag binnen een uur terug te bellen.

Let op: contacten die immuun zijn hoeven niet in quarantaine!

Er zijn meerdere kinderen of medewerkers/docenten positief getest. Wat nu?

Geef via onderstaand e-mailadres door aan de GGD als er één of meerdere kinderen op één groep of in één klas en/of minimaal één of meerdere medewerkers/docenten positief getest zijn. De GGD maakt een inschatting of het nodig is om contact op te nemen met de betreffende organisatie.

Mochten er andere redenen zijn om een locatie te sluiten of kinderen naar huis te sturen, neemt het aantal positieve kinderen en/of medewerkers/docenten in korte tijd flink toe, of is er sprake van veel onrust, geef dit dan aan ons door via coronameldingenmo@rotterdam.nl. Wanneer gewenst proberen we u overdag binnen een uur terug te bellen. De GGD zal dan, in overleg met u, maatwerk proberen te leveren in het geven van adviezen rond het beheersbaar maken en houden van de situatie.

Onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet onderwijs en pedagogische medewerkers op de kinderopvang kunnen zich met voorrang laten testen. Daarvoor kunt u 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest-prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer is 0800 - 8101.

Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl.

Op dit moment zijn er niet of nauwelijks wachttijden en is het ook mogelijk een afspraak te maken met de lokale afsprakenlijn of de landelijke afsprakenlijn.

Wanneer er bij een groep in de kinderopvang meerdere personen met dezelfde klachten zijn, geldt er een meldplicht (artikel 26, wet publieke gezondheid). Meld dit bij voorkeur via e-mail coronameldingenmo@rotterdam.nl met de volgende informatie:

 • Onderwerp: Artikel 26 - <naam opvang> - <klachten>
 • Inhoud: Korte beschrijving van de situatie:
  • Betreft het baby's/peuters/kinderen of medewerkers?
  • Betreft het één of meerdere groepen?
  • Om welke aantallen gaat het?
  • Om welke klachten gaat het?
  • Is er onrust?
  • Contactgegevens school/kinderopvang.

Het RIVM heeft voorbeeldbrieven die kunnen helpen bij het informeren van ouders/medeleerlingen. Daar vindt u ook de informatie en brieven over het coronavirus in eenvoudige taal met afbeeldingen, en vertalingen in het Arabisch, Duits, Engels, Pools, Roemeens en Turks.

Een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of benauwdheid. Wat nu?

Leerlingen van het voortgezet onderwijs en docenten mogen bij verkoudheidsklachten niet naar school en moeten zich laten testen.

Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school.

Een huisgenoot van een leerling of docent heeft klachten die bij corona passen. Wat nu?

Het thuisblijfadvies voor huisgenoten van iemand met koorts en/of benauwdheid is vervallen. Als een huisgenoot van een kind/medewerker koorts en/of benauwdheid heeft of andere klachten passend bij een corona, maar het kind of de medewerker zelf geen klachten heeft, dan mag het kind mag naar de kinderopvang of naar school komen. De medewerker mag komen werken. Als de coronatestuitslag van de huisgenoot positief is, dan gaat het kind of de medewerker in quarantaine.

Een leerling of docent is huisgenoot van, of heeft nauw contact met iemand die positief getest is op corona. Wat nu?

Een leerling of docent mag niet naar school, tenzij hij/zij immuun is (zie Wanneer word ik beschouwd als immuun?). Ze moeten thuisblijven (in quarantaine). Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren en zal deze quarantaine duren tot 10 dagen na de laatste isolatiedag van de huisgenoot.

Het advies is om 5 dagen na de (laatste) blootstelling te testen op een corona-infectie bij de GGD. Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Wel moet u tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven bij 'Positief getest' hieronder.

Voor immune personen (zie Wanneer word ik beschouwd als immuun?) geldt er geen quarantaine meer sinds 8 juli. In het geval dat een klas in quarantaine moet, betekent dit dat leerlingen/medewerkers niet in quarantaine hoeven. Zijn de leerlingen/medewerkers huisgenoot van een positief getest iemand, wordt er streng geadviseerd om op dag 5 na het laatste risicocontact een test bij de GGD te doen. Ook moet er tot 14 dagen op klachten gelet worden na de laatste blootstelling. Medewerkers die huisgenoot zijn van iemand die positief is getest op het coronavirus, worden wel geadviseerd contact met grote groepen en/of kwetsbaren te vermijden. In de praktijk betekent dit dat docenten 1,5 meter afstand moeten houden van de leerlingen en collega’s. Bespreek maatregelen en adviezen ook altijd met de bedrijfsarts.

Een leerling of docent of school is overig contact van iemand die positief getest is op corona. Wat nu?

De leerling of de docent hoeft niet in quarantaine. Sinds 8 juli is het niet meer nodig om als overige contact een test in te plannen op dag 5 na het laatste contact. Het is wel nog steeds mogelijk om dit te doen.

Er is één leerling of één docent positief getest. Wat nu?

De leerling of docent moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten).

Als uitgangspunt bij het contactonderzoek bij een kind of medewerker met corona geldt dat de nauwe contacten worden geïdentificeerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen immune en niet immune contacten. Zij gaan in quarantaine, met het advies om zich op dag 5 na het laatste contact met de besmettelijke persoon te testen. Als leerlingen of docenten zich niet (kunnen) houden aan de 1,5 meter afstandsmaatregel, kan dit tot gevolg hebben dat op indicatie van de GGD/arts infectieziektebestrijding een hele klas of groep in aanmerking komt voor quarantaine.

De overige klasgenoten en docenten worden gezien als overig contact en hoeven niet in quarantaine.

Let op: contacten die immuun zijn, hoeven niet in quarantaine!

Er zijn meerdere leerlingen of docenten positief getest. Wat nu?

Geef via onderstaand e-mailadres door aan de GGD als er twee of meer leerlingen en/of docenten in één klas positief getest zijn. De GGD zal contact opnemen met de school om de maatregelen door te nemen. Over het algemeen zal het advies gegeven worden om een hele klas in quarantaine te laten gaan.

Zijn er andere redenen om de school te sluiten of leerlingen naar huis te sturen? Neemt het aantal positieve geteste leerlingen en/of docenten bijvoorbeeld in korte tijd flink toe of is er veel onrust? Geef dit dan aan ons door via coronameldingenmo@rotterdam.nl. Indien gewenst proberen we u overdag binnen een uur terug te bellen.

Let op: contacten die immuun zijn, hoeven niet in quarantaine!

Ja, sinds 26 juni is de mondkapjesplicht grotendeels vervallen in het voortgezet onderwijs. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden.

Onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet onderwijs en pedagogische medewerkers op de kinderopvang kunnen zich met voorrang laten testen. Daarvoor kunt u 7 dagen per week tussen 7.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest-prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer is 0800 - 8101.

Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op de webpagina van Rijksoverheid.nl.

Het RIVM heeft voorbeeldbrieven die kunnen helpen bij het informeren van ouders/medeleerlingen. Daar vindt u ook de informatie en brieven over het coronavirus in eenvoudige taal met afbeeldingen, en vertalingen in het Arabisch, Duits, Engels, Pools, Roemeens en Turks.

Update 17 augustus 2021:

Vanaf 30 augustus hoeven medewerkers en studenten in het mbo, hbo en wo geen 1,5 meter afstand meer te houden. Het preventieve zelftesten zal wel blijven bestaan (gratis zelftesten kunnen worden aangevraagd via zelftestonderwijs.nl). Men moet wel mondkapjes blijven gebruiken op de gangen en in andere openbare ruimtes (in de onderwijsruimte mag deze af). Er mogen maximaal 75 personen per zelfstandige (onderwijs)ruimte zijn. Verder moet er natuurlijk goed geventileerd blijven, en de nodige hygiënemaatregelen nog steeds worden toegepast, etc. Als hier overal aan voldaan wordt, kan het mbo, hbo en wo gewoon open.

Een student of docent heeft verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of benauwdheid. Wat nu?

Studenten en docenten mogen bij verkoudheidsklachten niet naar school en moeten laten zich testen.

Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school.

Een huisgenoot van een student of docent heeft verkoudheidsklachten of last van hoesten, maar de persoon heeft zelf geen klachten. Wat nu?

De student mag naar school en de docent mag komen werken.

Een huisgenoot van een student of docent heeft klachten die bij corona passen en heeft last van koorts en/of benauwdheid. Wat nu?

Het thuisblijfadvies voor huisgenoten van iemand met koorts en/of benauwdheid is vervallen. Als een huisgenoot van een student/medewerker koorts en/of benauwdheid heeft, maar de student of de medewerker zelf geen klachten heeft, dan mag hij of zij naar school komen. Als de coronatestuitslag van de huisgenoot positief is, dan gaat het kind of de medewerker in quarantaine. 

Voor immune personen (zie Wanneer word ik beschouwd als immuun?) geldt er geen quarantaine meer sinds 8 juli. In het geval dat een klas in quarantaine moet betekent dat dat kinderen/medewerkers niet in quarantaine hoeven. Zijn de kinderen/medewerkers huisgenoot van een positief getest iemand, wordt er streng geadviseerd om op dag 5 na het laatste risicocontact een test bij de GGD te doen. Ook moet er tot 14 dagen op klachten gelet worden na de laatste blootstelling.

Een student of docent heeft een huisgenoot van, of heeft nauw contact met iemand die positief getest is op corona. Wat nu?

De student of docent mag niet naar school, tenzij de student/docent immuun is (zie Wanneer word ik beschouwd als immuun?). Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) tot en met 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon.

Het advies is om 5 dagen na de (laatste) blootstelling te testen op een corona-infectie, ongeacht immuniteitsstatus. Bij een negatieve uitslag op dag 5 kan de quarantaine worden opgeheven. Wel dient men tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven bij 'Positief getest' hieronder.

Studenten die immuun zijn maar wel huisgenoot van iemand die positief getest is op corona, worden geadviseerd grote groepen mensen te mijden. In dit kader wordt studenten in deze categorie geadviseerd niet naar college te gaan of deel te nemen aan een andere vorm van fysiek onderwijs gedurende minimaal 5 dagen na laatste contact. Op de 5e dag na laatste contact kan dan een coronatest worden gedaan via de GGD. Indien deze negatief is, kan de student weer deelnemen aan het fysieke onderwijs. Onderwijsinstellingen kunnen, in overleg met de GGD, uitzonderingen maken op dit advies.

Een student of docent is overig contact van iemand die positief getest is op corona. Wat nu?

De student of docent hoeft niet in quarantaine. Zij hoeven zich niet meer te laten testen op dag 5 na laatste contact.

Er is één student of docent positief getest. Wat nu?

De student of docent moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten).

Als uitgangspunt bij het contactonderzoek geldt dat de nauwe contacten (langer dan 15 minuten (binnen 24 uur), op minder dan 1,5 meter) worden geïdentificeerd. Zij gaan in quarantaine (tenzij ze als immuun te beschouwen zijn) met het advies om  te testen op dag 5 na het laatste contact met de besmettelijke persoon. Als studenten of docenten zich niet (kunnen) houden aan de 1,5 meter afstandsmaatregel, kan dit tot gevolg hebben dat op indicatie van de GGD/arts infectieziektebestrijding een hele klas in aanmerking komt voor quarantaine.

Er zijn meerdere studenten of docenten positief getest. Wat nu?

Geef via onderstaand e-mailadres door aan de GGD als er twee of meer leerlingen en/of docenten in één klas positief getest zijn. De GGD zal contact opnemen met de school om de maatregelen door te nemen. Over het algemeen zal het advies gegeven worden om een hele klas in quarantaine te laten gaan.

Zijn er andere redenen om de school te sluiten of leerlingen naar huis te sturen? Neemt het aantal positieve geteste leerlingen en/of docenten bijvoorbeeld in korte tijd flink toe of is er veel onrust? Geef dit dan aan ons door via DOZAOutbreakteamMO@rotterdam.nl. Indien gewenst proberen we u overdag binnen een uur terug te bellen.