Spring naar het artikel

Onderwijs & opvang en corona

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Het coronavirus heeft ook invloed op de kinderopvang en het onderwijs. Onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven kunnen vragen hebben over wat zij moeten doen in het geval van een besmetting op school. Op deze pagina leest u meer. Heeft u hierna nog vragen? Stel die dan aan uw schoolbestuur. Komt u er samen niet uit, dan kan uw schoolbestuur contact opnemen met de GGD.

Laatste update: 18 januari 2022

Team Outbreak van de GGD Rotterdam-Rijnmond

Wij hebben een speciaal team voor uitbraken: Team Outbreak. Zij zijn het aanspreekpunt voor scholen en kinderopvang voor alle vragen omtrent het coronavirus. In dit team komen verschillende disciplines samen, waaronder Jeugdgezondheidszorg, Hygiëne & Inspectie, Infectieziekten en Bron- en contactonderzoek. Mensen van dit team denken mee over specifieke situaties en stemmen af met het BCO team voor eventuele aanvullende maatregelen.

De schoolleiding of locatiemanager kan met vragen terecht bij Team Outbreak. Dit team ontvangt vragen bij voorkeur per e-mail, op coronameldingenMO@rotterdam.nl. Het team is dagelijks telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen van 08.30 - 17.00 uur op 010 - 443 80 02 (alleen voor koepels, directies en locatiemanagers).

Bij drie of meer kinderen of medewerkers op het kinderdagverblijf of primair onderwijs met een (verdenking op een) COVID-19 infectie is er een meldplicht aan de GGD. Dit gebeurt op basis van artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid. Deze melding aan de GGD kunt u per e-mail doen via coronameldingenMO@rotterdam.nl. Neem het volgende op in de melding:

 • Onderwerp: Artikel 26 - <naam opvang> - <klachten>
 • Inhoud: Korte beschrijving van de situatie:
 • Betreft het baby's/peuters/kinderen of medewerkers?
 • Betreft het één of meerdere groepen?
 • Om welke aantallen gaat het?
 • Om welke klachten gaat het?
 • Is er onrust?
 • Contactgegevens school/kinderopvang.

Informeren van ouders en (mede)leerlingen

Als er enkele besmettingen in de groep of klas zijn (1 of 2 leerlingen of medewerkers), kunt u zelf klasgenoten, ouders en medewerkers informeren. U hoeft niet te wachten totdat u de melding van de GGD krijgt. Het RIVM heeft voorbeeldbrieven die kunnen helpen bij het informeren van ouders/medeleerlingen. Daar vindt u ook de informatie en brieven over het coronavirus in eenvoudige taal met afbeeldingen, en vertalingen in het Arabisch, Duits, Engels, Pools, Roemeens en Turks.

Maatregelen bij een uitbraak in een groep

Er is sprake van een uitbraak als er binnen één groep 3 of meer gevallen zijn (zowel kinderen als medewerkers) binnen 7 dagen. Bij een uitbraak gaat de hele groep (inclusief medewerker) in quarantaine. Ook krijgt elk kind en elke medewerker testadviezen: testen zo spoedig mogelijk (zelftest of test bij de GGD) en testen op dag 5 (test bij de GGD).

Huishoud- en nauwe contacten hoeven niet in quarantaine als zij:

 • meer dan 7 dagen geleden een boostervaccinatie hebben gekregen na een primaire vaccinatiereeks (er wordt vooralsnog geen termijn gesteld aan de periode ná de boostervaccinatie waarin men niet in quarantaine hoeft);
 • minder dan 8 weken geleden een corona-infectie hebben doorgemaakt (dit is reeds het beleid en dit verandert niet).

Klachten bij kinderen

Bij kinderen die besmet raken met corona, verloopt de infectie over het algemeen mild. Dit geldt ook voor kinderen met een chronische ziekte of aandoening. Ze worden niet, of slechts kort, en niet ernstig ziek. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus. Dit geldt voor de verschillende varianten van het coronavirus. Bij milde verkoudheidsklachten of chronische luchtwegaandoeningen mogen kinderen in sommige gevallen naar school. Kijk voor de adviezen hiervoor op handreiking bij neusverkouden kinderen van het LCI.

Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid en/of koorts) kan getest worden of hij/zij het virus bij zich draagt. Lees meer over de locaties en andere vragen op onze webpagina Testen op het coronavirus.

Alle medewerkers en leerlingen van het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 6, 7 en 8) worden dringend verzocht om op zijn minst 2 keer in de week thuis een preventieve zelftest te doen.

Belangrijk om te weten

 • De school mag geen vaccinatiestatus van leerlingen of medewerkers registreren
 • Zelftesten worden aangeboden aan alle leerlingen en medewerkers die gebruik willen maken van de zelftesten.
 • Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. 
 • De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen en afstand houden waar dat mogelijk is. Ook is het aanvullend op het testbeleid van de GGD.

Kijk voor meer informatie over zelftesten op lesopafstand.nl.

Stoffen of zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden. Het advies is om een wegwerpmondkapje te dragen. Hierbij krijgen medische mondkapjes van minimaal type II de voorkeur. Zorg dat het mondkapje de neus, mond en kin bedekt.  

Als een medewerker of kind in quarantaine is, mag hij of zij het huis niet verlaten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ze niet naar school mogen, niet naar de winkel mogen, niet bij vriendjes mogen spelen en niet op bezoek gaan bij familie.

Als een school besluit om thuisonderwijs te geven, mogen kinderen het huis wel verlaten en wel op bezoek bij vriendjes of familie. Scholen kunnen in sommige situaties besluiten om het thuisonderwijs langer te laten duren dan de quarantaine. Een voorbeeld hiervan is een school met lage testbereidheid op dag 5 van de quarantaine, waarbij anders enkele kinderen in de klas zouden zitten vanaf dag 6 en de rest van de kinderen pas vanaf dag 11.

Leerplicht voor leerlingen in quarantaine of isolatie

Voor vragen over regels op school of leerplicht adviseren wij u om te kijken op de website van de Rijksoverheid, of contact op te nemen met een leerplichtambtenaar via telefoon 14 010 of leerplicht@rotterdam.nl. De informatie kunt u vinden op deze webpagina: Onderwijs en kinderopvang en het coronavirus | Rijksoverheid.nl.

Let op: leerlingen in quarantaine of isolatie blijven leerplichtig, zorg daarom voor passend (thuis)onderwijs.

Voor alle huisgenoten en nauwe contacten in de privésfeer geldt een quarantaineadvies tot 10 dagen na het laatste contactmoment, tenzij zij meer dan een week geleden hun boostervaccinatie hebben gehad of minder dan 8 weken geleden corona hebben gehad. Dit geldt óók voor 0-4 jarigen. De quarantaine kan verkort worden tot 5 dagen met een negatieve test bij de GGD.

Alle ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen voor medewerkers, leerlingen en ouders een beetje veel zijn. De GGD vindt het belangrijk dat mensen keuzes maken op basis van betrouwbare informatie. Een open gesprek over het coronavirus kan hierbij helpen, het liefst in een vertrouwde omgeving, zoals school. Op onze webpagina 'Praten over corona' kunt u informatiemiddelen, video's en andere informatie vinden om te gebruiken tijdens lessen.

Kinderen van 0 t/m 3 jaar krijgen een quarantaineadvies als zij een huisgenoot of nauw contact in de privésfeer zijn van iemand met COVID-19, tenzij zij korter dan 8 weken geleden corona hebben doorgemaakt. Daarbij is het advies om bij het ontstaan van (milde) klachten tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon zich te laten testen.

Als een kind van een groep positief test, worden de ouders van de andere kinderen geïnformeerd dat er een besmetting in de groep is. De kinderen krijgen het advies om bij klachten, ook bij milde verkoudheidsklachten, thuis te blijven en zich te laten testen (met een zelftest of bij de GGD). Kinderen die geen klachten hebben, mogen naar de opvang komen.

De GGD neemt contact op met de ouders van het besmette kind of de besmette medewerker en bespreekt:

 • Hoe lang de positief geteste persoon in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten in de privésfeer. Heeft het kind of de medewerker buiten de opvang op een dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact gehad met anderen? Dan gaan zij ook in quarantaine, tenzij zij langer dan 1 week geleden hun booster of korter dan 8 weken geleden corona hebben gehad.
 • Of de persoon in de besmettelijke periode op de kinderopvang is geweest. Is dit het geval? Dan informeren de ouders/informeert de medewerker de locatiemanager van de opvang.

De kinderopvang informeert de ouders en de medewerkers bij een besmetting. Als er meerdere besmettingen zijn op de opvang, neemt de opvang contact op met de GGD. Mogelijk is aanvullend beleid (zoals quarantaine of een extra testadvies) nodig.

Om vertraging in het proces zo veel mogelijk te beperken vragen wij de opvang om onderstaande informatie uit te vragen bij het positief geteste kind of de medewerker:

 • Is de persoon positief getest op corona?
 • Heeft de persoon wel/geen klachten die passen bij corona?
 • Wat was de eerste ziektedag?
 • Wanneer was de persoon op de opvang?

Daarna neemt de kinderopvang contact op met het Team Outbreak van de GGD. Op basis van bovenstaande informatie kan de GGD een advies geven.

In het basisonderwijs gelden de volgende maatregelen:

 • Zelftesten: Medewerkers en leerlingen van groep 6,7 en 8 krijgen het advies om 2 keer per week een zelftest te doen. Dit advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerde medewerkers en leerlingen.
 • Afstand houden: Scholen spreiden pauzes en maken looproutes, om afstand te kunnen houden. Ook zorgen zij voor zo min mogelijk contact tussen verschillende klassen.
 • Mondkapje: Medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8 die door de school lopen, dragen een mondkapje. In de klas mag het mondkapje af.

Als een leerling of de leerkracht van een groep positief test, worden de andere leerlingen en hun ouders geïnformeerd dat er een besmetting in de groep is. De leerlingen krijgen het advies om bij klachten, ook bij milde verkoudheidsklachten, thuis te blijven en zich te laten testen (met een zelftest of bij de GGD). Leerlingen die geen klachten hebben mogen naar school komen.

Informeer Team Outbreak van de GGD via coronameldingenMO@rotterdam.nl als er 3 of meer besmettingen zijn in een klas.

De GGD neemt contact op met de ouders van de besmette leerling of de besmette medewerker en bespreekt:

 • Hoe lang de positief geteste persoon in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten buiten de school. 
 • Of de persoon in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeren de ouders/informeert de medewerker de directie van de school.

De school informeert de ouders en de medewerkers bij een besmetting. Als er meerdere besmettingen zijn op school, neemt de school contact op met de GGD. Mogelijk geven wij u aanvullend beleid (zoals quarantaine of een extra testadvies). Om vertraging in het proces zo veel mogelijk te beperken vragen wij de school om onderstaande informatie uit te vragen bij de positief geteste leerling of leerkracht:

 • Is de persoon positief getest op corona?
 • Heeft de persoon wel/geen klachten die passen bij corona?
 • Wat was de eerste ziektedag?
 • Wanneer was de persoon op school?

Daarna neemt de school contact op met het Team Outbreak van de GGD. Op basis van bovenstaande informatie kan de GGD een advies geven.

In het voortgezet onderwijs gelden de volgende maatregelen.

 • Zelftesten: Alle medewerkers en leerlingen krijgen het advies om 2 keer per week een zelftest te doen. Dit advies geldt voor iedereen, dus ook voor medewerkers en leerlingen die gevaccineerd zijn.
 • Afstand houden: Scholen spreiden pauzes en maken looproutes, om afstand te kunnen houden. Ook zorgen zij voor zo min mogelijk contact tussen verschillende klassen.
 • Mondkapje: Leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen een mondkapje. In de klas mag het mondkapje af.
 • Quarantaineadviezen: Een groep of klas gaat in quarantaine bij 3 of meer gevallen binnen 7 dagen, tenzij leerlingen minder dan een week geleden hun booster of minder dan 8 weken geleden corona hebben gehad. 

De positief geteste leerling of medewerker gaat thuis in isolatie.

Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de leerling zijn geweest (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine, tenzij zij minder dan een week geleden hun booster of minder dan 8 weken geleden corona hebben gehad. Deze quarantaine kan verkort worden door een (negatieve) test op dag 5 bij de GGD.

 

De GGD neemt contact op met de medewerker of leerling (en ouders) en bespreekt:

 • Tot wanneer het positief geteste kind in isolatie gaat.
 • Quarantaine-adviezen voor de gezinsleden en nauwe contacten. Heeft de leerling op een dag opgeteld langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact gehad met anderen? Dan gaat hij/zij ook in quarantaine, tenzij zij minder dan een week geleden hun booster of minder dan 8 weken geleden corona hebben gehad. 
 • Of het kind in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeren de ouders de directie van de school. Vanuit de GGD neemt het Team Outbreak contact op met de school om naar behoefte ondersteuning te bieden.

Let op: is de positieve testuitslag op basis van een zelftest, dan kan de GGD een test ter bevestiging adviseren.

Is de leerling in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste leerling. Ook de docenten waarmee goed afstand is gehouden, en dus onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De school kan hiervoor de voorbeeldbrieven gebruiken die het RIVM heeft opgesteld.

Nauwe contacten gaan in quarantaine

Medewerkers en leerlingen die nauw contact zijn (op een dag opgeteld >15 minuten op <1,5 meter), gaan in quarantaine, tenzij zij minder dan een week geleden hun booster of minder dan 8 weken geleden corona hebben gehad. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste persoon. Zij worden door de GGD geïnformeerd. De quarantaine duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste medewerker. De quarantaine kan worden verkort middels een (negatieve) test bij de GGD vanaf dag 5 van de quarantaine.

Drie of meer positief geteste leerlingen

Zijn er drie of meer positief geteste leerlingen of leerkrachten binnen 7 dagen in een klas of jaarlaag? Dan neemt de school contact op met Team Outbreak en gaat de klas of jaarlaag in quarantaine.

Hieronder vindt u meer informatie over het voortgezet onderwijs.

Het mbo, hbo en wo is open. In les- of collegezalen mogen maximaal 75 studenten aanwezig zijn. Dit geldt niet voor tentamens en examens. Studenten dragen een mondkapje als ze zich verplaatsen binnen de school. Als zij zitten, mag het mondkapje af.

Studenten en medewerkers worden dringend verzocht om twee keer per week thuis een preventieve zelftest te doen. Ook als zij gevaccineerd zijn. Is de zelftest positief? Ga dan meteen in isolatie. Huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine, tenzij zij meer dan één week geleden hun boostervaccinatie hebben gehad of in de afgelopen 8 weken een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt.

Studenten kunnen bij de onderwijsinstelling informeren naar zelftesten, of de testen bestellen met behulp van hun schoolaccount via de website www.zelftestonderwijs.nl. Hier is ook meer informatie over zelftesten te vinden.