Spring naar het artikel

Corona adviezen voor onderwijs en opvang

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

We ontvangen veel vragen van onderwijsinstellingen. Door de drukte lukt het ons niet om iedereen terug te bellen, binnen de termijn dat scholen dat wensen. Overleg is ook niet altijd nodig, leerlingen en studenten in het onderwijs zijn geen risicogroep. Het advies om onderwijsinstellingen te sluiten, komt vrijwel niet voor. Tenzij het een kwetsbare groep betreft, zoals het speciaal voortgezet onderwijs. Vanuit onderwijskundig oogpunt kan de beslissing worden gemaakt dat een school sluit, deze beslissing is aan de school zelf.

Laatste update: 6 oktober 2020

Vragen over het coronavirus en onderwijs?
Als u vragen heeft over het coronavirus en onderwijs, adviseren wij om deze pagina goed door te nemen. Dit zal antwoord geven op de vragen die spelen. Onderaan de pagina, bij 'Downloads', vindt u ook nog twee schema's met onze richtlijnen. Aanpassingen van deze schema's gebeuren zo snel mogelijk op basis van de landelijke richtlijnen.

Met voorrang testen?
Sinds 21 september kan zorg- en onderwijspersoneel zich met voorrang laten testen. Zij kunnen 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het speciale landelijke prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer is 0800-8101. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op deze webpagina van Rijksoverheid.nl.

Wat en waarom isolatie?

Als iemand positief getest is op corona is deze persoon besmettelijk voor andere personen. Om deze reden moeten ze in isolatie. De positief geteste persoon mag pas uit isolatie als hij/zij 24 uur zonder klachten is EN minimaal 7 dagen na start klachten. Deze regels gelden voor volwassenen en kinderen.

Wat en waarom quarantaine?

Als iemand in nauw contact (meer dan 15 minuten, minder dan 1,5 meter afstand) is geweest met een persoon met corona of op reis is geweest naar een oranje gebied, hebben ze een hoog risico om zelf corona te ontwikkelen. Twee dagen voordat mensen klachten ontwikkelen kunnen ze het virus al verspreiden en andere infecteren. Om te voorkomen dat nauwe contacten opnieuw mensen besmetten worden ze geadviseerd om in quarantaine te gaan. Deze quarantaine duurt 10 dagen, omdat ze tot 10 dagen na het laatste contact een verhoogd risico lopen. Als ze in deze 10 dagen klachten ontwikkelen is er een reden om te testen. Is deze test negatief zal de quarantaine toch afgemaakt moeten worden, omdat iemand later alsnog corona kan ontwikkelen. Is deze test positief dan gelden de isolatie-maatregelen zoals hierboven beschreven.

Een leerling/student of docent zit in quarantaine. Kan hij/zij zich nu laten testen?

We adviseren om pas te testen bij klachten. Mocht iemand zonder klachten besluiten om zich toch te laten testen is de kans erg groot dat deze negatief is. In dat geval kan dit een gevoel van (schijn)veiligheid geven. Dat wil zeggen, dat men het idee heeft dat ze geen corona op hebben gelopen, terwijl er een kans is dat ze later alsnog klachten ontwikkelen en alsnog positief testen op corona.

Snelle testuitslag

De snelste manier om een test aan te vragen en de uitslag te bekijken is via www.coronatest.nl. Hiervoor heeft de aanvrager van de test een DigiD nodig. Niet alle leerlingen hebben al een DigiD. Deze kunnen leerlingen of ouders zelf aanvragen.

Klachten zijn voorbij in afwachting van test

Het kan voorkomen dat een persoon met klachten zich heeft aangemeld voor een test en tijdens het wachten op de afname van de test, de klachten weg zijn. Het is van belang om de test in deze situaties wel door te laten gaan en thuis te blijven tot de testuitslag bekend is.

Kunnen we de testuitslag van een leerling of docent inzien?

Nee, dit is niet mogelijk. De GGD meldt de testuitslag alleen aan de geteste persoon zelf. Dit is in lijn met de geldende privacy wetgeving Het betreft medische gegevens en die mogen niet aan een school of werkgever doorgegeven worden.

Krijgen medewerkers in het onderwijs voorrang bij het testen op het coronavirus?

Onderwijspersoneel kan zich sinds 21 september met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

Onderwijspersoneel kan 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer is 0800-8101. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op deze webpagina van Rijksoverheid.nl.

Sommige onderwijsinstellingen hebben behoefte aan informatie of lesmateriaal om uitleg te geven over het coronavirus. Op de themapagina van Wikiwijs is open lesmateriaal te vinden voor PO en VO dat direct gebruikt kan worden in de klas.

 

 

Het CJG heeft extra oog voor de kwetsbare kinderen en gezinnen en de behoefte van de scholen en kinderopvang. Het CJG kan ondersteunen in het duiden van de protocollen en adviezen voor onderwijs en opvang in het kader van corona. Zij hebben geen rol in de controle, opvolging of beoordeling van de uitvoering van deze protocollen. Ga gezamenlijk in gesprek over de vragen en onderzoek welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast is het is fijn als u het CJG op de hoogte stelt bij onrust of een besmetting, zodat medewerkers er in hun werk rekening mee kunnen houden en voorbereid zijn op eventuele vragen van ouders of jeugdigen die op consult komen.

Voor vragen over regels op school of leerplicht adviseren wij u om te kijken op de website van de Rijksoverheid, of om contact op te nemen met een leerplichtambtenaar via telefoon 14 010 of leerplicht@rotterdam.nl.

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Slechte ventilatie leidt tot hoofdpijn, vermoeidheidsklachten en verminderde leerprestaties. Uit onderzoek blijkt dat onvoldoende ventilatie een risico is voor de overdracht van infectieziekten. Schoolgebouwen moeten voldoen aan de ventilatie-eisen. Op de website Weer op school (onder het kopje ‘ventilatie’) lees je welke stappen een school moet nemen om aan de eisen te voldoen. Onderstaande sites bieden daarnaast informatie over protocollen voor de heropening van de school:

 

Wat doet de GGD?

Scholen moeten zelf (eventueel met hulp van een installateur of technisch expert) nagaan of het schoolgebouw voldoet aan het Bouwbesluit. Wanneer blijkt dat het gebouw niet voldoet, moet de school zelf maatregelen treffen om aan het Bouwbesluit te voldoen. De GGD adviseert over juist gebruik van de aanwezige natuurlijke ventilatie-voorzieningen (ramen en roosters) en denkt mee met organisatorische maatregelen zodat ook in de periode dat de school technisch nog niet voldoet aan de eisen er in de praktijk toch voldoende ventilatie plaatsvindt. Algemene informatie over juist gebruik van aanwezige voorzieningen vindt u op de pagina Frisse lucht op school.

Meer informatie

Wilt u meer weten? U kunt met vragen over ventilatie van gebouwen bij de GGD terecht, via gmggd@rotterdam.nl. Vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer.

Praktische adviezen

 • Check voor de scholen weer open gaan of de ventilatie van klaslokalen in orde is.
 • Controleer of ramen en roosters open kunnen.
 • Maak gevelroosters schoon, zodat de luchttoevoer niet wordt belemmerd.
 • Laat mechanische ventilatiesystemen door de onderhoudsinstallateur controleren op hun werking.
 • Controleer bedrijfstijden van mechanische ventilatiesystemen. Zorg ervoor dat er continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts) en stel systemen in op maximale ventilatie overdag. Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien.
 • Laat de regelinstellingen van eventueel aanwezige CO2-gestuurde ventilatiesystemen aanpassen. Bij deze systemen wordt de hoeveelheid luchtverversing automatisch verlaagd bij een lagere bezetting om energie te besparen. Om het risico op overdracht van infectieziekten te verminderen is het nu wenselijk dat ook wanneer maar de helft van de leerlingen aanwezig is, voluit wordt geventileerd. Ventilatiesystemen met een CO2-gestuurde regeling zijn vaak te vinden in scholen die na 2012 zijn gebouwd. Vraag zo nodig de onderhoudsinstallateur of dit systeem in uw school aanwezig is.
 • Geef leerkrachten instructies over het gebruik van de ventilatievoorzieningen:
  • Zet ramen en gevelroosters zo veel mogelijk open tijdens lestijd. Het open zetten van ramen boven in het lokaal geeft minder tocht. In lokalen met mechanische luchttoe- en afvoer is dit meestal niet noodzakelijk, maar extra ventilatie kan nooit kwaad en ontregelt het ventilatiesysteem niet.
  • Lucht tijdens pauzes extra.

Ook voor het sanitair (kranen, toiletten, riolering) zijn er nog enkele aandachtspunten bij de wederopstart van de scholen:

 • Spoel alle toiletten, kranen en douches even door. Watertappunten zijn mogelijk enkele weken niet gebruikt, waardoor het water dat nog in de leidingen zat van minder goede kwaliteit kan zijn.
 • Controleer of alle toiletruimten zijn voorzien van werkende kranen en zeepdispensers (en papieren handdoekjes om de handen te drogen), of zorg voor andere voorzieningen om handen te kunnen reinigen na toiletgebruik.
 • Vervang veel gebruikte kranen eventueel door kranen met een sensor, zodat deze kunnen worden gebruikt zonder ze aan te raken.
 • Watertappunten mogen gebruikt worden, indien leerlingen en medewerkers de watertuit niet met de handen aanraken en zij niet met de mond uit de kraan mogen drinken. Dit in verband met mogelijke vervuiling van een in principe schoon punt en verdere verspreiding te voorkomen. Watertappunten mogen niet gebruikt worden als niet kan worden gegarandeerd dat gebruik alleen gebeurt met behulp van een drinkbeker (zoals een Dopper), ZONDER aanraking van het watertappunt.

Bovenstaande adviezen zijn een aanvulling op de belangrijkste (evidence based) adviezen van het RIVM (o.a. regelmatig handen wassen en 1,5 meter afstand houden).

Hygiëneadviezen basisonderwijs (mei 2020) (PDF 172.7K)

Voor de opening van het basisonderwijs zijn hygiëneadviezen geformuleerd

Hygiëneadviezen corona kinderopvang (mei 2020) (PDF 154.3K)

Voor de opening van de kinderopvang zijn hygiëneadviezen geformuleerd.

Een baby/kleuter/kind of medewerker heeft verkoudheidsklachten

Baby’s, peuters en kinderen mogen naar de kinderopvang bij verkoudheidsklachten. Medewerkers mogen bij verkoudheidsklachten niet naar het werk en laten zich testen. Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel aan het werk. Behalve wanneer zij in de 10 dagen ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan of overig contact zijn van iemand die positief getest is.

Een baby/kleuter/kind of medewerker heeft last van koorts, benauwdheid of hoesten

Bij deze klachten moeten baby’s/peuters/ kinderen thuisblijven en uitzieken. Medewerkers worden geadviseerd zich te laten testen en thuis te blijven. Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar de kinderopvang. Behalve wanneer zij in de 10 dagen ervoor geadviseerd zijn om in
quarantaine te gaan.

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een baby/peuter/kind of medewerker heeft verkoudheidsklachten, maar de baby/peuter/kind of leid(st)er heeft zelf geen klachten.

Een baby/peuter/kind mag naar de kinderopvang en de medewerker mag komen werken.

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een baby/peuter/kind of medewerker heeft koorts of is benauwd

Een baby/peuter/kind of medewerker mag niet naar de kinderopvang of naar het werk. Het hele gezin, moet thuisblijven. Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona te hebben? Dan mogen ze weer naar de kinderopvang toe komen. Heeft de huisgenoot geen koorts of benauwdheidsklachten, maar laat zich wel testen vanwege andere klachten, zoals een verkoudheid, dan mag de baby/peuter/kind of medewerker wel naar de kinderopvang.

Een baby/peuter/kind of medewerker heeft een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) die positief getest is op corona

Een baby/peuter/kind of medewerker mag niet naar de kinderopvang. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon. Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren en zal deze quarantaine ingaan na de laatste ziektedag van de huisgenoot.

Als een baby/peuter/kind of medewerker tijdens de quarantaineperiode ook klachten krijgt en positief wordt getest, zal de GGD nagaan of de persoon 2 dagen voor de eerste ziektedag op de kinderopvang is geweest. Zo ja, zal gekeken worden of er nauwe contacten zijn. Nauwe contacten worden geïnformeerd over de besmetting in hun omgeving en de te nemen maatregelen. Als een baby/peuter/kind of medewerker geen klachten ontwikkelt, is er geen risico voor de kinderopvang en hoeft de organisatie geen brieven te verspreiden om ouders/ medewerkers te informeren.

Een baby/peuter/kind op de kinderopvang is nauw contact (>15 minuten, <1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona

Baby’s/peuters/kinderen mogen wel naar de kinderopvang. Ze mogen niet naar verjaardagen of op bezoek bij familie en vriendjes.

Een medewerker op de kinderopvang is nauw contact (>15 minuten, <1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona

Medewerkers mogen niet naar het werk. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon.

Er is één baby/peuter/kind positief getest

Het kind moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten). De groepsgenoten hoeven niet in quarantaine. Medewerkers van een kinderdagverblijf worden gezien als nauw contact en moeten in quarantaine. Medewerkers van een BSO worden in principe niet gezien als nauw contact. De Rijksoverheid heeft informatie beschikbaar die kan helpen bij het informeren van ouders.Deze vindt u via de webpagina van het LCI over patiënten in het onderwijs en kindercentra en bij de leefregels van het LCI.

Er is één medewerker positief getest

De medewerker moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten). De leerlingen mogen wel naar school. Over het algemeen is er bij een positief geteste docent medisch gezien geen aanleiding om de school te sluiten. Het RIVM heeft voorbeeldbrieven beschikbaar die kunnen helpen bij het informeren van ouders/medeleerlingen. Deze vindt u via de bovengenoemde websites.

De GGD kan op aanvraag van de school een brief aan de school verstrekken die verstuurd kan worden naar betrokken docenten en ouders/verzorgers van de leerlingen. Collega’s die nauw contact zijn (meer dan 15 minuten, minder dan 1,5 meter afstand) moeten thuisblijven (in quarantaine) tot en met 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste collega.

Er zijn meerdere kinderen of medewerkers positief getest

Geef via onderstaand e-mailadres door aan de GGD door als er minimaal 3 baby’s/peuters/kinderen op één groep en/of medewerkers positief getest zijn én er aanwijzingen zijn dat besmetting op de kinderopvang heeft plaatsgevonden. De GGD maakt een inschatting of het nodig is om contact op te nemen met de betreffende organisatie. Het advies om kinderdagverblijven/ bso’s te sluiten om medische redenen, komt vrijwel niet voor.

Mochten er andere redenen zijn om een locatie te sluiten of baby’s/peuters/kinderen naar huis te sturen, of neemt het aantal positieve baby’s/peuters/kinderen en/of medewerkers in korte tijd flink toe geef dit dan aan ons door via coronameldingenmo@rotterdam.nl.

Er zijn meerdere leerlingen in een groep met dezelfde (verkoudheids-)klachten

Indien er bij een kinderopvang meerdere personen met dezelfde klachten zijn, is dit meldingsplichtig (artikel 26, wet publieke gezondheid). Aangezien de verwachting is dat het aantal meldingen de komende maanden toe zal nemen kunnen deze vanaf heden bij voorkeur via de e-mail doorgegeven worden. Let op de volgende elementen:

Titel: Artikel 26 - naam opvang - klachten

Inhoud: Korte beschrijving van de situatie.

 • Betreft het baby's/peuters of medewerkers?
 • Betreft het één of meerdere groepen?
 • Om welke aantallen gaat het?
 • Om welke klachten gaat het?
 • Is er onrust?
 • Contactgegevens school

Een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten

Kinderen tot en met groep 8 mogen naar school bij verkoudheids-klachten. Docenten mogen bij verkoudheidsklachten niet naar school en laten zich (bij voorkeur) testen. Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school. Behalve wanneer zij in de 10 dagen ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan (zie kopje ‘wat en waarom quarantaine’) of overig contact zijn van iemand die positief getest is.

Een leerling of docent heeft last van hoesten, koorts of is benauwd

Bij deze klachten moet men thuisblijven en zich (bij voorkeur) te laten testen.

Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school. Behalve wanneer zij in de 10 dagen ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan (zie kopje ‘wat en waarom quarantaine’).

Wat moeten we doen als een leerling of docent met klachten tóch naar school komt?

Laat een leerling met klachten ophalen door zijn ouders en adviseer hen contact op te nemen met de GGD om te beoordelen of testen nodig is. Stuur een docent naar huis met het advies zich te laten testen.

Wat moeten we doen als een leerling of docent klachten heeft en zich niet wil laten testen?

In het geval het om een kind gaat met klachten: adviseer ouders van kinderen om contact op te nemen met de GGD. In het geval van een docent met klachten: ga met de docent in gesprek. Indien zij zich niet willen laten testen, geef aan dat zij minimaal 24 uur klachtenvrij moeten zijn voor zij weer aan het werk mogen.

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten, maar zelf geen klachten

De leerling mag naar school en de docent mag komen werken.

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft koorts of is benauwd

De leerling of docent mag niet naar school. Het hele gezin, moet thuisblijven. Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona te hebben? Dan mogen ze weer naar school toe komen. Heeft de huisgenoot geen koorts of is benauwd, maar laat zich wel testen vanwege andere klachten, zoals een verkoudheid, dan mag de leerling of docent wel naar school.

Een leerling of docent heeft een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) die positief getest is op corona

De leerling of docent mag niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) tot en met 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon. Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren en zal deze quarantaine ingaan na de laatste ziektedag van de huisgenoot.

Als de leerling of docent tijdens de quarantaineperiode ook klachten krijgt en positief wordt getest, gelden de adviezen zoals beschreven onder “Positief getest”.

Een leerling (tot en met groep 8) op school is nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona

Leerlingen mogen wel naar school, sport en BSO. Ze mogen niet naar verjaardagen of op bezoek bij familie en vriendjes.

Een docent op school is nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona

Docenten mogen niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) tot en met 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon.

Er is één leerling positief getest

Het kind moet in isolatie (24uur klachtenvrij èn minimaal 7 dagen na start klachten). De klasgenoten en docenten hoeven niet in quarantaine. Over het algemeen is er bij een positief geteste leerling medisch gezien geen aanleiding om de school te sluiten. Het RIVM heeft voorbeeldbrieven beschikbaar die kunnen helpen bij het informeren van ouders/medeleerlingen. Deze vindt u via webpagina van het LCI over patiënten in het onderwijs en kindercentra en bij de leefregels van het LCI.

Er is één docent positief getest

De docent moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten). De leerlingen mogen wel naar school. Over het algemeen is er bij een positief geteste docent medisch gezien geen aanleiding om de school te sluiten. Het RIVM heeft voorbeeldbrieven beschikbaar die kunnen helpen bij het informeren van ouders/medeleerlingen. Deze vindt u via de bovengenoemde websites.

De GGD kan op aanvraag van de school een brief aan de school verstrekken die verstuurd kan worden naar betrokken docenten en ouders/verzorgers van de leerlingen. Collega’s die nauw contact zijn (meer dan 15 minuten, minder dan 1,5 meter afstand) moeten thuisblijven (in quarantaine) tot en met 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste collega.

Er zijn meerdere leerlingen of docenten positief getest


Geef via onderstaand e-mailadres door aan de GGD door als er minimaal 3 leerlingen in één klas en/of docenten positief getest zijn; en er aanwijzingen zijn dat besmetting op school heeft plaatsgevonden. De GGD maakt een inschatting of het nodig is om contact op te nemen met de betreffende school. Het advies om scholen te sluiten om medische redenen, komt vrijwel niet voor. Mochten er andere redenen zijn om de school te sluiten of leerlingen naar huis te sturen, of neemt het aantal positieve leerlingen en/of docenten in korte tijd flink toe geef dit dan aan ons door via coronameldingenmo@rotterdam.nl.

Er zijn meerdere leerlingen in een groep met dezelfde (verkoudheids-)klachten

Indien in een klas op een basisschool meerdere personen met dezelfde klachten zijn, is dit meldingsplichtig (artikel 26, wet publieke gezondheid). Aangezien de verwachting is dat het aantal meldingen de komende maanden toe zal nemen kunnen deze vanaf heden bij voorkeur via de e-mail doorgegeven worden. Let op de volgende elementen:

Titel: Artikel 26 - naam school - klachten

Inhoud: Korte beschrijving van de situatie.

 • Betreft het leerlingen/docenten?
 • Betreft het één of meerdere klassen?
 • Om welke aantallen gaat het?
 • Om welke klachten gaat het?
 • Is er onrust?
 • Contactgegevens school

Een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of benauwdheid

Leerlingen van het voortgezet onderwijs en docenten mogen bij verkoudheidsklachten niet naar school en laten zich (bij voorkeur) testen.

Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school. Behalve wanneer zij in de 10 dagen ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan (zie kopje ‘wat en waarom quarantaine’).

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten, maar zelf geen klachten

De leerling mag naar school en de docent mag komen werken.

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft koorts of is benauwd

De leerling of docent mag niet naar school. Het hele gezin, moet thuisblijven. Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona te hebben? Dan mogen ze weer naar school toe komen. Heeft de huisgenoot geen koorts of is benauwd, maar laat zich wel testen vanwege andere klachten, zoals een verkoudheid, dan mag de leerling of docent wel naar school.

Een leerling of docent heeft een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) die positief getest is op corona

De leerling of docent mag niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon. Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren en zal deze quarantaine ingaan na de laatste ziektedag van de huisgenoot.

Als de leerling of docent tijdens de quarantaineperiode ook klachten krijgt en positief wordt getest, gelden de adviezen zoals beschreven onder “Positief getest”.

Er is één leerling positief getest

De leerling moet in isolatie (24 uur klachtenvrij èn minimaal 7 dagen na start klachten). De klasgenoten en docenten hoeven niet in quarantaine. Over het algemeen is er bij een positief geteste leerling medisch gezien geen aanleiding om de school te sluiten. Het RIVM heeft voorbeeldbrieven beschikbaar die kunnen helpen bij het informeren van ouders/medeleerlingen. Deze vindt u bij de leefregels van het RIVM.

Er is één docent positief getest

De docent moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten). De leerlingen mogen wel naar school. Over het algemeen is er bij een positief geteste docent medisch gezien geen aanleiding om de school te sluiten. Het RIVM heeft voorbeeldbrieven beschikbaar die kunnen helpen bij het informeren van ouders/ medeleerlingen. Deze vindt u ook bij de leefregels van het RIVM.

Collega’s en leerlingen die nauw contact zijn (>15 minuten <1.5 meter) moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste collega.

Er zijn meerdere leerlingen of docenten positief getest


Geef via onderstaand e-mailadres door aan de GGD door als er minimaal 3 leerlingen in één klas en/of docenten positief getest zijn; en er aanwijzingen zijn dat besmetting op school heeft plaatsgevonden. De GGD maakt een inschatting of het nodig is om contact op te nemen met de betreffende school. Het advies om scholen te sluiten om medische redenen, komt vrijwel niet voor. Mochten er andere redenen zijn om de school te sluiten of leerlingen naar huis te sturen, of neemt het aantal positieve leerlingen en/of docenten in korte tijd flink toe geef dit dan aan ons door via coronameldingenmo@rotterdam.nl.

In overleg met de onderwijsorganisaties (VO-Raad, PO-Raad, LAKS, Lecso, SPV, Sectorraad Praktijkonderwijs, MBO-raad, VH, VSNU, NFU, NRTO, JOB, ISO, LSVb) is afgesproken dat in het voortgezet (speciaal) onderwijs een dringend advies geldt om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Dit geldt vanaf maandag 5 oktober 2020. Lees meer hierover in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Scholen in het voortgezet onderwijs beslissen zelf of een mondkapje verplicht is. Dit stellen ze vast in het leerlingenstatuut en arbeidsvoorwaarden, waarmee de medezeggenschapsraad moet instemmen.

Hoger onderwijs
In het mbo en op hogescholen en universiteiten verandert er niets op het gebied van het dragen van mondkapjes. Bij deze onderwijsinstellingen geldt de 1,5 meter afstand tot elkaar voor studenten en onderwijspersoneel. Dit voorschrift kan door de combinatie van fysiek en online onderwijs goed worden nageleefd. Het staat deze onderwijsinstellingen vrij om daarnaast te kiezen voor  het volgen van de brancheprotocollen bij  praktijklessen op de fysieke locatie. Het kan ook zo zijn dat een veiligheidsregio in overleg met de instellingen kiest voor een dringend advies om mondkapjes te dragen.