Spring naar het artikel

Corona adviezen voor onderwijs en opvang

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Er is online veel informatie te vinden over het coronavirus. Denk aan de maatregelen, wat te doen als een leraar positief is getest, maar ook voorbeeldbrieven om een klas te informeren. Heeft u een vraag? Kijk dan eerst op deze website, de website van het RIVM of de website van de Rijksoverheid. Heeft u hierna nog vragen? Stel die dan aan uw schoolbestuur. Komt u er samen niet uit, dan kan uw schoolbestuur contact opnemen met de GGD.

Update 26 mei 2021: schoolkampen, vieringen en musicals

Het einde van het voorjaar nadert en daarmee ook de traditionele tijd voor zaken als de schoolreisjes, het schoolkamp en de musical. Allemaal zaken waar leerlingen vaak lang naar uitkijken. Vanwege het coronavirus werden deze activiteiten vorig jaar noodgedwongen afgeblazen. Helaas geldt dat ook voor dit jaar. Hoewel er steeds meer groepen mensen worden gevaccineerd, asdviseert het LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, een onderdeel van het RIVM) nog steeds negatief op het organiseren van evenementen en uitstapjes. Wij hanteren vanaf nu het advies omtrent schoolevenementen van het LCI.

Vieringen en musical
Scholen (zowel PO als V(S)O) zorgen ervoor dat op school alleen onderwijs, (onderwijsondersteunende) zorg en opvang van leerlingen plaats vindt. Het uitgangspunt is reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Dat geldt ook voor contacten tussen leerlingen onderling en personeel. Groepsactiviteiten zoals vieringen en musicals vinden bij voorkeur op afstand (digitaal) plaats. Denk hierbij aan een opname die via social media gedeeld kan worden of aan een livestream.

Schoolkampen en schoolreisjes
Daarnaast wordt geadviseerd om activiteiten buiten het onderwijs waarbij niet noodzakelijk contacten kunnen ontstaan zoveel mogelijk te beperken. Het organiseren van schoolkampen en schoolreisjes wordt dus afgeraden. In de Q&A op www.lesopafstand.nl worden alternatieven genoemd, zoals het maken van een digitaal uitstapje.

Zomer-/ Vakantiekampen
Op www.wegaanopzomerkamp.nl staat een protocol voor het veilig organiseren van kindervakantiekampen. Dit protocol is niet gericht op schoolkampen en schoolreisjes.

Wanneer moet ik me laten testen?

Het advies is om bij klachten direct te testen op corona.

Heeft u geen klachten, dan is het advies voor volwassenen om direct én 5 dagen na de (laatste) blootstelling, met de persoon die corona heeft, te testen.

Voor kinderen is het advies om 5 dagen na de (laatste) blootstelling, met iemand die corona heeft, te testen op een corona-infectie.

Bij een negatieve uitslag kunt u uit quarantaine. Wel moet u tot 10 dagen na de laatste blootstelling, met de persoon die corona heeft, extra alert blijven op het ontstaan van klachten. Als u toch klachten krijgt, moet u zich opnieuw laten testen. Is deze test positief, dan moet u in isolatie.

Hoe vraag ik een coronatest aan?

De snelste manier om een test aan te vragen en de uitslag te bekijken is via www.coronatest.nl. Hiervoor heeft de aanvrager van de test een DigiD nodig.

Niet alle leerlingen hebben al een DigiD. Voor kinderen tot 14 jaar kunnen de ouders een DigiD aanvragen. Vul bij de aanvraag de gegevens in van uw kind. Kinderen van 14 jaar of ouder moeten zelf een DigiD aanvragen. DigiD is vanaf 14 jaar en ouder namelijk strikt persoonlijk. Heeft een kind geen DigiD, dan kunt u bellen met de lokale afsprakenlijn 010 - 443 80 31 of de landelijke afsprakenlijn 0800 - 1202.

Mijn klachten zijn voorbij maar ik wacht nog op een test. Wat nu?

Het kan voorkomen dat u zich aangemeld heeft voor een test, maar dat uw klachten weg zijn voordat u getest bent. Het is belangrijk om de test wel door te laten gaan en thuis te blijven tot de testuitslag bekend is.

Hoe zit het met zelftesten?

Om het onderwijs verantwoord open te houden, blijven de bestaande maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand houden, de handen wassen en thuisblijven bij klachten, heel belangrijk: ze zijn de beste manier om verspreiding van het virus te voorkomen. Vanaf maandag 19 april is het ministerie van OCW gestart met aanbieden van zelftesten voor scholen. Als GGD ontvangen wij daar veel vragen over. Zelftesten (onder andere te koop in apotheken) worden niet beschikbaar gesteld voor een uitbraak-onderzoek in een instelling of bedrijf. Bij scholen kunnen de zelftesten ingezet worden om het virus vroeg op te sporen en ervoor te zorgen dat het onderwijs door kan gaan. De zelftesten zijn echter niet geschikt als iemand klachten heeft of om te testen op dag 5 van quarantaine. In deze situaties is een antigeentest of PCR-test via de teststraat van de GGD nodig. Algemene informatie over coronatesten kunt u vinden op onze webpagina over de soorten coronatesten. Meer informatie over de zelftesten in het onderwijs vindt u via onderstaande links:

Wat is het verschil tussen isolatie en quarantaine?

Het woord isolatie wordt gebruikt voor mensen die positief getest zijn.

Het woord quarantaine wordt gebruikt voor mensen die nauw contact hebben gehad met een positief geteste persoon.

Waarom moet ik in isolatie?

Als u positief getest bent op corona, bent u besmettelijk voor andere personen. Daarom moet u dan in isolatie.

Isolatie betekent dat je volledig afgezonderd bent van andere personen. Een positief geteste persoon mag pas uit isolatie als hij of zij 24 uur geen klachten meer heeft, én de klachten minimaal 7 dagen geleden zijn begonnen. Deze regels gelden voor volwassenen en kinderen.

Waarom moet ik in quarantaine?

Als u in nauw contact bent geweest met een persoon met corona of op reis is geweest naar een oranje gebied, loopt u een hoog risico om zelf corona te ontwikkelen. Met nauw contact bedoelen we binnen 24 uur meer dan 15 minuten contact, op minder dan 1,5 meter afstand.

Twee dagen voordat mensen klachten ontwikkelen, kunnen ze het virus al verspreiden en anderen infecteren. Om te voorkomen dat nauwe contacten opnieuw mensen besmetten worden ze geadviseerd om in quarantaine te gaan. Deze quarantaine duurt 10 dagen. De quarantaineperiode kan verkort worden tot 5 dagen als men op dag 5 van de quarantaine negatief getest wordt. Tijdens een quarantaine dien je volledig afgezonderd te zijn van andere personen. Dit is hetzelfde als bij isolatie.

Let op: er is een groot verschil tussen quarantaine en thuisonderwijs
Als een medewerker of kind in quarantaine is, mag hij of zij het huis niet verlaten. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ze niet naar school mogen, niet naar de winkel mogen, niet bij vriendjes mogen spelen en niet op bezoek gaan bij familie.

Als een school besluit om thuisonderwijs te geven, mogen kinderen het huis wel verlaten en wel op bezoek bij vriendjes of familie. Scholen kunnen in sommige situaties besluiten om het thuisonderwijs langer te laten duren dan de quarantaine. Een voorbeeld hiervan is een school met lage testbereidheid op dag 5 van de quarantaine, waarbij anders enkele kinderen in de klas zouden zitten vanaf dag 6 en de rest van de kinderen pas vanaf dag 11.

Hoe wordt de isolatie en quarantaineperiode vastgesteld?

 • Vaststellen isolatie bij persoon met klachten
  De eerste ziektedag zien we als dag 0. Hierna gaat u nog minimaal 7 dagen in isolatie. U mag pas uit isolatie als de klachten minimaal 24 uur voorbij zijn.
 • Vaststellen isolatie bij persoon zonder klachten (asymptomatisch)
  Wanneer u geen klachten heeft – en dus asymptomatisch bent – zien we de dag dat u positief getest bent als dag 0. Hierna gaat u 5 dagen in isolatie. Mocht u toch klachten krijgen, dan is de dag waarop dit gebeurt dag 0. U gaat vanaf deze dag nog 7 dagen in isolatie.
 • Vaststellen quarantaine bij nauw contact van persoon met klachten
  De quarantaine geldt vanaf het laatste contact in de besmettelijke periode. De besmettelijke periode is vanaf 2 dagen voordat u klachten krijgt. Deze dag wordt gezien als dag 0. Vanaf dag 0 gaat u 10 dagen in quarantaine. Op dag 5 kunt u zich laten testen. Als deze test negatief is, mag u uit quarantaine. De laatste dagen moet u dan wel alert zijn op klachten en zich nogmaals laten testen als er weer klachten ontstaan.
 • Vaststellen quarantaine bij nauw contact van persoon zonder klachten (asymptomatisch)
  De quarantaine geldt vanaf het laatste moment waarop u contact had met iemand in de besmettelijke periode. De besmettelijke periode geldt vanaf de dag waarop iemand zich heeft laten testen. De dag waarop u voor het laatst nauw contact had met deze persoon, zien we als dag 0. Hierna gaat u 10 dagen in quarantaine. Op dag 5 kunt u zich laten testen. Wanneer deze test negatief is, mag u uit quarantaine. De laatste dagen moet u dan wel alert zijn op klachten en zich nogmaals laten testen als er klachten ontstaan.
 • Vaststellen quarantaine bij huisgenoot van persoon met klachten
  De quarantaine geldt vanaf het laatste contact in de besmettelijke periode. In een gezin is dit vaak de laatste isolatiedag van de positief geteste huisgenoot. Deze dag wordt gezien als dag 0. Hierna gaat u 10 dagen in quarantaine. Op dag 5 kunt u zich laten testen. Wanneer deze test negatief is dan mag u uit quarantaine. De laatste dagen moet u dan wel alert zijn op klachten en zich nogmaals laten testen als er klachten ontstaan.

Het CJG heeft extra oog voor de kwetsbare kinderen en gezinnen en de behoefte van de scholen en kinderopvang.

Het CJG kan ondersteunen in het duiden van de protocollen en adviezen voor onderwijs en opvang in het kader van corona. Zij hebben geen rol in de controle, opvolging of beoordeling van de uitvoering van deze protocollen.

Ga gezamenlijk in gesprek over de vragen en onderzoek welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast is het is fijn als u het CJG op de hoogte stelt bij onrust of een besmetting, zodat medewerkers er in hun werk rekening mee kunnen houden en voorbereid zijn op eventuele vragen van ouders of kinderen die op consult komen.

Voor vragen over regels op school of leerplicht adviseren wij u om te kijken op de website van de Rijksoverheid, of contact op te nemen met een leerplichtambtenaar via telefoon 14 010 of leerplicht@rotterdam.nl.

Let op: leerlingen in quarantaine of isolatie blijven leerplichtig, zorg daarom voor passend (thuis)onderwijs.

Het advies van de overheid is: 'Werk thuis, tenzij het niet anders kan'. Voor het onderwijs en de kinderopvang betekent dit dat lessen en opvang op locatie plaatsvinden, maar bijvoorbeeld vergaderingen tussen docenten of medewerkers in de opvang online moeten gebeuren. Meer informatie over thuiswerken leest u op de website van Rijksoverheid.

Wat zijn de algemene adviezen voor een schoolgebouw?

 • Ga na of de ventilatie van klaslokalen in orde is.
 • Controleer of ramen en roosters open kunnen.
 • Maak gevelroosters schoon, zodat de luchttoevoer niet wordt belemmerd.
 • Laat mechanische ventilatiesystemen door de onderhoudsinstallateur controleren op hun werking.
 • Controleer bedrijfstijden van mechanische ventilatiesystemen. Zorg ervoor dat er continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts) en stel systemen in op maximale ventilatie overdag. Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien.
 • Laat de regelinstellingen van eventueel aanwezige CO2-gestuurde ventilatiesystemen aanpassen. Bij deze systemen wordt de hoeveelheid luchtverversing automatisch verlaagd bij een lagere bezetting om energie te besparen. Om het risico op overdracht van infectieziekten te verminderen is het nu wenselijk dat er voluit wordt geventileerd, ook wanneer maar de helft van de leerlingen aanwezig is. Ventilatiesystemen met een CO2-gestuurde regeling zijn vaak te vinden in scholen die na 2012 zijn gebouwd. Vraag zo nodig de onderhoudsinstallateur of dit systeem in uw school aanwezig is.
 • Geef leerkrachten instructies over het gebruik van de ventilatievoorzieningen:
 • Zet ramen en gevelroosters zo veel mogelijk open tijdens lestijd. Het openzetten van ramen boven in het lokaal geeft minder tocht. In lokalen met mechanische luchttoevoer en -afvoer is dit meestal niet noodzakelijk, maar extra ventilatie kan nooit kwaad en ontregelt het ventilatiesysteem niet.
 • Lucht tijdens pauzes extra.

Wat zijn de aandachtspunten voor ventilatie op scholen?

Slechte ventilatie leidt tot hoofdpijn, vermoeidheidsklachten en verminderde leerprestaties. Uit onderzoek blijkt dat onvoldoende ventilatie een risico is voor de overdracht van infectieziekten. Schoolgebouwen moeten voldoen aan de ventilatie-eisen.

Op de website Weer op school leest u welke stappen een school moet nemen om aan de eisen te voldoen.

Wat doet de GGD aan de ventilatie van gebouwen?

Scholen moeten zelf (eventueel met hulp van een installateur of technisch expert) nagaan of het schoolgebouw voldoet aan het Bouwbesluit.

Wanneer blijkt dat het gebouw niet voldoet, moet de school zelf maatregelen treffen om aan het Bouwbesluit te voldoen.

De GGD adviseert over juist gebruik van de aanwezige natuurlijke ventilatie-voorzieningen (ramen en roosters) en denkt mee met organisatorische maatregelen zodat ook in de periode dat de school technisch nog niet voldoet aan de eisen er in de praktijk toch voldoende ventilatie plaatsvindt. Algemene informatie over juist gebruik van aanwezige voorzieningen vindt u op de pagina Frisse lucht op school.

Meer informatie
Wilt u meer weten? U kunt met vragen over ventilatie van gebouwen bij de GGD terecht, via gmggd@rotterdam.nl. Vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer.

Wat zijn de aandachtspunten voor het sanitair op scholen?

Na een lockdown, quarantaine of vakantie zijn er voor het sanitair (kranen, toiletten, riolering) enkele aandachtspunten:

 • Spoel alle toiletten, kranen en douches even door. Watertappunten zijn mogelijk enkele weken niet gebruikt, waardoor het water dat nog in de leidingen zit van minder goede kwaliteit kan zijn.
 • Controleer of alle toiletruimten zijn voorzien van werkende kranen en zeepdispensers (en papieren handdoekjes om de handen te drogen), of zorg voor andere voorzieningen om handen te kunnen reinigen na toiletgebruik.
 • Vervang veelgebruikte kranen eventueel door kranen met een sensor, zodat deze kunnen worden gebruikt zonder ze aan te raken.
 • Watertappunten mogen gebruikt worden, indien leerlingen en medewerkers de watertuit niet met de handen aanraken en zij niet met de mond uit de kraan drinken. Dit in verband met mogelijke vervuiling van een in principe schoon punt en om verdere verspreiding te voorkomen. Watertappunten mogen niet gebruikt worden als niet kan worden gegarandeerd dat gebruik alleen gebeurt met behulp van een drinkbeker (zoals een Dopper), en dus zonder aanraking van het watertappunt.

Bovenstaande adviezen zijn een aanvulling op de belangrijkste adviezen van het RIVM, zoals regelmatig handen wassen en 1,5 meter afstand houden.

Wat zijn de aandachtspunten voor hygiëne op scholen?

Goede (hand)hygiëne helpt verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

Er zijn hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en basisscholen.

Voor middelbare scholen kan de algemene hygiënerichtlijn worden gevolgd. Besteed daarnaast extra aandacht aan het schoonmaken van handcontactpunten, zoals deurklinken, toiletbediening, lichtknopjes en trapleuningen. Maak ook elektronica, zoals computers en tablets, regelmatig schoon, bijvoorbeeld met een droge microvezeldoek.

Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne:

 • Was uw handen zorgvuldig met water en zeep, bijvoorbeeld bij aankomst op school, voor het eten en na het toiletbezoek.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, of gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten. Gooi deze zakdoekjes weg na gebruik en was daarna de handen.

Kijk voor meer informatie op de webpagina over Hygiëne en COVID-19 van het RIVM.

Ter voorkoming van een uitbraak kan de GGD adviseren om één of meerdere klassen tijdelijk te laten overstappen op digitaal onderwijs.

Is er een leerling of medewerker positief getest bij u op school? Gaat er een klas in quarantaine? Meld dit dan bij het team ‘onderwijs en opvang’ van de GGD Rotterdam-Rijnmond via coronameldingenMO@rotterdam.nl.

Onderaan de pagina bij 'Downloads' staan documenten waarin de meest recente richtlijnen rondom kinderen, scholen en corona zijn samengevat. Daar vindt u ook handige links met corona-gerelateerde informatie.

Wat wordt er van een school verwacht?

In de Q&A van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met betrekking tot corona staat op pagina 10 de vraag 'Wat wordt er van de school verwacht bij een corona-uitbraak?’ en ‘hoe gaan scholen om met het delen van gegevens?'.

We sommen de belangrijkste punten op:

 • Het ministerie vraagt scholen bij corona-besmettingen vroegtijdig contact op te nemen met het GGD-scholenteam via coronameldingenMO@rotterdam.nl.
 • Ook wordt geadviseerd een stappenplan te maken waarin staat hoe met ouders gecommuniceerd wordt over een uitbraak, met inachtneming van de privacyregels.
 • Ook adviseert het ministerie om als school een protocol op te stellen hoe de GGD geholpen kan worden met het bron- en contactonderzoek.
  • Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden om informatie over roosters, groepsvorming en presentie. Zo kan de GGD bepalen op welke dagen een besmettelijke leerling of personeelslid op school was, met wie hij/zij in contact was, en wat de gevolgen daarvan zijn.
  • Met het oog op privacy, is het belangrijk om niet meer gegevens te delen dan strikt noodzakelijk. Betrek de functionaris gegevensbescherming (FG) daarom goed bij het verstrekken van gegevens.
  • Het is raadzaam om contact te leggen met ouders en de medezeggenschap om hen te informeren over het proces van het bron- en contactonderzoek, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Mocht een ouder het er bijvoorbeeld niet mee eens zijn dat bepaalde informatie wordt verstrekt, dan kunnen ze dit melden bij de school (opt-out). Wanneer dat gewenst is komen er modelpassages beschikbaar voor een brief of mailing naar ouders.
  • Het ministerie van OCW is overigens van mening dat scholen deze niet-bijzondere persoonsgegevens mogen bijhouden en mogen delen; de autoriteit Persoonsgegevens is daarbij wel om nader advies gevraagd hierover.

Kunnen we de testuitslag van een leerling of docent inzien?

Nee, dit is niet mogelijk. De GGD meldt de testuitslag alleen aan de geteste persoon zelf. Dit is in lijn met de geldende privacywetgeving. Het gaat om medische gegevens en die mogen niet aan een school of werkgever doorgegeven worden.

Hoewel er steeds meer groepen mensen worden gevaccineerd, adviseert het LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, een onderdeel van het RIVM) nog steeds negatief op het organiseren van evenementen en uitstapjes. Wij hanteren het advies omtrent schoolevenementen van het LCI.

Vieringen en musical
Scholen (zowel PO als V(S)O) zorgen ervoor dat op school alleen onderwijs, (onderwijsondersteunende) zorg en opvang van leerlingen plaats vindt. Het uitgangspunt is reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Dat geldt ook voor contacten tussen leerlingen onderling en personeel. Groepsactiviteiten zoals vieringen en musicals vinden bij voorkeur op afstand (digitaal) plaats. Denk hierbij aan een opname die via social media gedeeld kan worden of aan een livestream.

Schoolkampen en schoolreisjes
Daarnaast wordt geadviseerd om activiteiten buiten het onderwijs waarbij niet noodzakelijk contacten kunnen ontstaan zoveel mogelijk te beperken. Het organiseren van schoolkampen en schoolreisjes wordt dus afgeraden. In de Q&A op www.lesopafstand.nl worden alternatieven genoemd, zoals het maken van een digitaal uitstapje.

Zomer-/ Vakantiekampen
Op www.wegaanopzomerkamp.nl staat een protocol voor het veilig organiseren van kindervakantiekampen. Dit protocol is niet gericht op schoolkampen en schoolreisjes.

Onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet onderwijs en pedagogische medewerkers op de kinderopvang kunnen zich met voorrang laten testen. Daarvoor kunt u 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest-prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer is 0800 - 8101.

Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl.

Op dit moment zijn er niet of nauwelijks wachttijden en is het ook mogelijk een afspraak te maken met de lokale afsprakenlijn of de landelijke afsprakenlijn.

Een kind tussen 0-4 jaar (leeftijd kinderopvang) heeft enkel verkoudheidsklachten. Wat nu?

Kinderen mogen wel naar de kinderopvang bij enkel verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts.

Bij milde klachten wordt het testen van kinderen geadviseerd.

Huisgenoten hoeven niet in quarantaine.

Een kind tussen 4-12 jaar (basisschoolleeftijd) heeft enkel verkoudheidsklachten. Wat nu?

Kinderen mogen niet naar school bij enkel verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), maar blijven thuis en laten zich testen.

Kinderen blijven minimaal thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als ouders besluiten hun kind niet te laten testen, moeten de kinderen thuisblijven tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als alleen de milde klachten aanhouden kan de isolatie na maximaal 7 dagen opgeheven worden. In deze situatie worden ouders/klasgenoten/docenten niet gezien als huisgenoot of nauw contact van een positief getest persoon.

Testen is niet noodzakelijk bij een incidentele hoest of wanneer ze bekend zijn met chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheidsklachten. Als er nieuwe klachten ontstaan, adviseren wij om wel te testen.

Huisgenoten van kinderen in deze leeftijdsgroep met alleen verkoudheidsklachten hoeven niet in quarantaine.

Een medewerker/docent heeft verkoudheidsklachten. Wat nu?

Medewerkers/docenten mogen bij verkoudheidsklachten niet naar het werk en laten zich testen.

Let op: als medewerkers/docenten na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel aan het werk, tenzij ze in quarantaine zitten.

Een kind of medewerker/docent heeft last van klachten die passen bij corona, zoals koorts, benauwdheid of hoesten. Wat nu?

Bij deze klachten moeten kinderen thuisblijven. Ouders wordt verzocht hun kinderen te laten testen. Kinderen blijven thuis tot de testuitslag bekend is.

Als ouders besluiten hun kind niet te laten testen, moeten de kinderen thuisblijven tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. In deze situatie worden ouders/klasgenoten/docenten niet gezien als huisgenoot of nauw contact van een positief getest persoon.

Een medewerker/docent met klachten wordt geadviseerd zich te laten testen en thuis te blijven tot de uitslag bekend is.

Let op: als een kind of medewerker/docent na een test geen corona blijkt te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar de kinderopvang of school.

Een huisgenoot heeft klachten. Wat nu?

Een huisgenoot van een kind of medewerker/docent heeft verkoudheidsklachten of last van hoesten, maar het kind of de medewerker/docent heeft zelf geen klachten. Een kind mag dan naar de kinderopvang of naar school en de medewerker/docent mag komen werken.

Een huisgenoot van een kind of medewerker/docent heeft last van koorts of benauwdheid. Wat nu?

Een kind of medewerker/docent mag niet naar de kinderopvang of naar school. Het hele gezin moet thuisblijven. Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona te hebben, dan mogen ze weer naar de kinderopvang of school gaan.

Een kind of medewerker/docent is huisgenoot van, of heeft nauw contact gehad, met iemand die positief getest is op corona en bijpassende klachten heeft. Wat nu?

We spreken van nauw contact als iemand langer dan 15 minuten (binnen 24 uur) contact heeft gehad met een positief getest persoon, op minder dan 1,5 meter. Een kind of medewerker/docent mag dan niet naar de kinderopvang of school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine). Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet mogelijk en niet wenselijk om 1,5 meter afstand te bewaren en zal deze quarantaine nog met 10 dagen verlengd moeten worden na de laatste ziektedag van de huisgenoot.

Het advies is om direct te testen op corona, ook als er geen klachten zijn. Voor (jonge) kinderen (leeftijdsgroep 0-12 jaar) is dit advies genuanceerd, omdat herhaald testen belastend kan zijn voor het kind. In deze gevallen geldt dat de keuze om te testen direct na blootstelling aan de ouders van het kind over wordt gelaten. Het advies om 5 dagen na de laatste blootstelling (nogmaals) te testen op een corona-infectie blijft wel staan. Afspraken voor testen kunnen worden gemaakt via de lokale afsprakenlijn 010 - 443 80 31 of de landelijke afsprakenlijn 0800 - 1202.

Bij een negatieve uitslag op dag 5 kan de quarantaine worden opgeheven. Wanneer ouders de kinderen ook niet willen laten testen op dag 5 na laatste blootstelling, moet het kind 10 dagen in quarantaine. Ook moet men tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven bij 'Positief getest'.

Naast bovenstaand advies geldt ook het volgende: als een kind of medewerker/docent tijdens de quarantaineperiode klachten krijgt en positief wordt getest, zal de GGD nagaan of de persoon 2 dagen voor de eerste ziektedag op de kinderopvang of op school is geweest. Zo ja, dan zullen de nauwe contacten geadviseerd worden in quarantaine te gaan. Als de groep/klas al in quarantaine is, kan het zijn dan de quarantaineperiode verlengd wordt. Nauwe contacten worden geïnformeerd over de besmetting in hun omgeving en de te nemen maatregelen.

Een kind of medewerker/docent op de opvang of school is overig contact (korter dan 15 min. binnen 24 uur en/of meer dan 1,5 m.) van iemand die positief getest is op corona. Wat nu?

Het kind of de medewerker/docent hoeft dan niet in quarantaine. Ook aan overige contacten wordt geadviseerd om zich te laten testen op (of rond) dag 5 na de blootstelling, ook als zij geen klachten hebben. Voor (jonge) kinderen (leeftijdsgroep 0-12 jaar) is dit advies genuanceerd omdat herhaald testen belastend kan zijn voor het kind.

Vaak is voor deze contacten niet duidelijk wanneer precies dag 5 is. Daarom wordt geadviseerd om op korte termijn een testafspraak te maken. Deze contacten krijgen geen quarantaine-advies, maar krijgen nu wel de mogelijkheid om zich te laten testen, zodat infecties snel kunnen worden ontdekt. Afspraken voor testen kunnen worden gemaakt via de lokale afsprakenlijn 010 - 443 80 31 of de landelijke afsprakenlijn 0800 - 1202.

Er is één kind of één medewerker/docent positief getest. Wat nu?

Het kind of de medewerker/docent moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten).

Als uitgangspunt bij het contactonderzoek bij een kind of medewerker met corona geldt dat de nauwe contacten (langer contact dan 15 minuten (binnen 24 uur), op minder dan 1,5 meter) worden geïdentificeerd.

Volgens de recente maatregelen gaat in principe de gehele groep/klas in quarantaine als er een kind/medewerker positief getest is EN in de besmettelijke periode op school is geweest. Als er echter maatregelen genomen zijn om de contacten per kind zo laag mogelijk te houden, kan het mogelijk zijn onderscheid te maken tussen nauwe contacten en overige contacten.

De GGD zal contact opnemen met de school om te kijken of onderscheid tussen nauwe en overige contacten gemaakt kan worden en om te ondersteunen in de advisering naar ouders. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de informatiebrieven van het RIVM. Mocht een school eerder dan de GGD op de hoogte zijn dat een kind/medewerker positief getest is, geef het dan door aan de GGD via coronameldingenmo@rotterdam.nl. Indien gewenst proberen we u overdag binnen een uur terug te bellen.

Er zijn meerdere kinderen of medewerkers/docenten positief getest. Wat nu?

Geef via onderstaand e-mailadres door aan de GGD als er één of meerdere kinderen op één groep of in één klas en/of minimaal één of meerdere medewerkers/docenten positief getest zijn. De GGD maakt een inschatting of het nodig is om contact op te nemen met de betreffende organisatie.

Mochten er andere redenen zijn om een locatie te sluiten of kinderen naar huis te sturen, neemt het aantal positieve kinderen en/of medewerkers/docenten in korte tijd flink toe, of is er sprake van veel onrust, geef dit dan aan ons door via coronameldingenmo@rotterdam.nl. Wanneer gewenst proberen we u overdag binnen een uur terug te bellen.

Wanneer er bij een groep in de kinderopvang meerdere personen met dezelfde klachten zijn, geldt er een meldplicht (artikel 26, wet publieke gezondheid). Meld dit bij voorkeur via e-mail coronameldingenmo@rotterdam.nl met de volgende informatie:

 • Onderwerp: Artikel 26 - <naam opvang> - <klachten>
 • Inhoud: Korte beschrijving van de situatie:
  • Betreft het baby's/peuters/kinderen of medewerkers?
  • Betreft het één of meerdere groepen?
  • Om welke aantallen gaat het?
  • Om welke klachten gaat het?
  • Is er onrust?
  • Contactgegevens school/kinderopvang.

Het RIVM heeft voorbeeldbrieven die kunnen helpen bij het informeren van ouders/medeleerlingen. Daar vindt u ook de informatie en brieven over het coronavirus in eenvoudige taal met afbeeldingen, en vertalingen in het Arabisch, Duits, Engels, Pools, Roemeens en Turks.

Onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet onderwijs en pedagogische medewerkers op de kinderopvang kunnen zich met voorrang laten testen. Daarvoor kunt u 7 dagen per week tussen 7.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest-prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer is 0800 - 8101.

Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op de webpagina van Rijksoverheid.nl.

Op dit moment zijn er niet of nauwelijks wachttijden en is het ook mogelijk een afspraak te maken met de lokale afsprakenlijn of de landelijke afsprakenlijn.

Een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of benauwdheid. Wat nu?

Leerlingen van het voortgezet onderwijs en docenten mogen bij verkoudheidsklachten niet naar school en moeten zich laten testen.

Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school.

Een huisgenoot van een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten of last van hoesten, maar zelf geen klachten. Wat nu?

De leerling mag naar school en de docent mag komen werken.

Een huisgenoot van een leerling of docent heeft klachten die bij corona passen en heeft last van koorts en/of benauwdheid. Wat nu?

De leerling of docent mag niet naar school. Het hele gezin moet thuisblijven. Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona te hebben? Dan mogen ze weer naar school toe komen.

Heeft de huisgenoot geen koorts of is de persoon niet benauwd, maar laat zich wel testen vanwege andere klachten, zoals een verkoudheid, dan mag de leerling of docent wel naar school.

Een leerling/docent is huisgenoot of nauw contact (langer dan 15 min. (binnen 24 uur), minder dan 1,5 m.) van iemand die positief getest is en bijpassende klachten heeft. Wat nu?

Een leerling of docent mag niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine). Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren en zal deze quarantaine nog met 10 dagen verlengd moeten worden na de laatste ziektedag van de huisgenoot.

Het advies is om direct te testen op corona, ook als er geen klachten zijn. Verder is het advies om 5 dagen na de (laatste) blootstelling nogmaals te testen op een corona-infectie. Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Wel moet u tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven bij 'Positief getest'.

Een leerling of docent of school is overig contact (korter dan 15 minuten (binnen 24 uur) en/of, meer dan 1,5 meter) van iemand die positief getest is op corona. Wat nu?

De leerling of de docent hoeft niet in quarantaine. Ook aan overige contacten wordt geadviseerd om zich te laten testen op (of rond) dag 5 na de blootstelling, ook als zij geen klachten hebben.

Vaak is voor deze contacten niet duidelijk wanneer precies dag 5 is. Daarom wordt geadviseerd om op korte termijn een testafspraak te maken. Deze contacten krijgen geen quarantaine-advies, maar krijgen nu wel de mogelijkheid om zich te laten testen, zodat infecties snel kunnen worden ontdekt.

Er is één leerling of één docent positief getest. Wat nu?

De leerling of docent moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten).

Als uitgangspunt bij het contactonderzoek geldt dat de nauwe contacten (langer dan 15 minuten (binnen 24 uur), minder dan 1,5 meter) worden geïdentificeerd. Zij gaan in quarantaine, met het advies om zich te testen: direct én op dag 5 na het laatste contact met de besmettelijke persoon. Als leerlingen of docenten zich niet (kunnen) houden aan de 1,5 meter afstandsmaatregel, kan dit tot gevolg hebben dat op indicatie van de GGD/arts infectieziektebestrijding een hele klas of groep in aanmerking komt voor quarantaine.

De overige klasgenoten en docenten worden gezien als overig contact en hoeven niet in quarantaine.

Er zijn meerdere leerlingen of docenten positief getest. Wat nu?

Geef via onderstaand e-mailadres door aan de GGD als er twee of meer leerlingen en/of docenten in één klas positief getest zijn. De GGD zal contact opnemen met de school om de maatregelen door te nemen. Over het algemeen zal het advies gegeven worden om een hele klas in quarantaine te laten gaan.

Zijn er andere redenen om de school te sluiten of leerlingen naar huis te sturen? Neemt het aantal positieve geteste leerlingen en/of docenten bijvoorbeeld in korte tijd flink toe of is er veel onrust? Geef dit dan aan ons door via coronameldingenmo@rotterdam.nl. Indien gewenst proberen we u overdag binnen een uur terug te bellen.

Leerlingen, leraren en ander personeel moeten een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal.

Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Het RIVM heeft voorbeeldbrieven die kunnen helpen bij het informeren van ouders/medeleerlingen. Daar vindt u ook de informatie en brieven over het coronavirus in eenvoudige taal met afbeeldingen, en vertalingen in het Arabisch, Duits, Engels, Pools, Roemeens en Turks.

Een student of docent heeft verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of benauwdheid. Wat nu?

Studenten en docenten mogen bij verkoudheidsklachten niet naar school en moeten laten zich testen.

Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school.

Een huisgenoot van een student of docent heeft verkoudheidsklachten of last van hoesten, maar de persoon heeft zelf geen klachten. Wat nu?

De student mag naar school en de docent mag komen werken.

Een huisgenoot een student of docent heeft klachten die bij corona passen en heeft last van koorts en/of benauwdheid. Wat nu?

De student of docent mag niet naar school. Alle huisgenoten moeten thuisblijven.

Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona te hebben? Dan mogen ze weer naar de onderwijslocatie toe komen. Heeft de huisgenoot geen koorts of is benauwd, maar laat zich wel testen vanwege andere klachten, zoals een verkoudheid, dan mag de student of docent wel naar school toe.

Een student of docent heeft een huisgenoot of is nauw contact (langer dan 15 min. (binnen 24 uur), minder dan 1,5 meter) van iemand die positief getest is op corona. Wat nu?

De student of docent mag niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) tot en met 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon.

Het advies is om direct te testen op corona, ook als er geen klachten zijn. Het advies is om 5 dagen na de (laatste) blootstelling weer te testen op een corona-infectie. Bij een negatieve uitslag op dag 5 kan de quarantaine worden opgeheven. Wel dient men tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven onder 'Positief getest'.

Als de student of docent tijdens de quarantaineperiode positief wordt getest, gelden de adviezen zoals beschreven onder 'Positief getest'.

Een student of docent is overig contact (korter dan 15 minuten (binnen 24 uur) en/of, meer dan 1,5 meter) van iemand die positief getest is op corona. Wat nu?

De student of docent hoeft niet in quarantaine. Ook aan overige contacten wordt geadviseerd om zich te laten testen op (of rond) dag 5 na de blootstelling, ook als zij geen klachten hebben.

Vaak is voor deze contacten niet duidelijk wanneer precies dag 5 is. Daarom wordt geadviseerd om op korte termijn een testafspraak te maken. Deze contacten krijgen geen quarantaine-advies, maar krijgen nu wel de mogelijkheid om zich te laten testen, zodat infecties snel kunnen worden ontdekt.

Er is één student of docent positief getest. Wat nu?

De student of docent moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten).

Als uitgangspunt bij het contactonderzoek geldt dat de nauwe contacten (langer dan 15 minuten (binnen 24 uur), op minder dan 1,5 meter) worden geïdentificeerd. Zij gaan in quarantaine met het advies om direct te testen en weer op dag 5 na het laatste contact met de besmettelijke persoon. Als studenten of docenten zich niet (kunnen) houden aan de 1,5 meter afstandsmaatregel, kan dit tot gevolg hebben dat op indicatie van de GGD/arts infectieziektebestrijding een hele klas in aanmerking komt voor quarantaine.

De overige studenten en docenten worden gezien als overig contact en hoeven niet in quarantaine.

Er zijn meerdere studenten of docenten positief getest. Wat nu?

Geef via onderstaand e-mailadres door aan de GGD als er twee of meer leerlingen en/of docenten in één klas positief getest zijn. De GGD zal contact opnemen met de school om de maatregelen door te nemen. Over het algemeen zal het advies gegeven worden om een hele klas in quarantaine te laten gaan.

Zijn er andere redenen om de school te sluiten of leerlingen naar huis te sturen? Neemt het aantal positieve geteste leerlingen en/of docenten bijvoorbeeld in korte tijd flink toe of is er veel onrust? Geef dit dan aan ons door via coronameldingenmo@rotterdam.nl. Indien gewenst proberen we u overdag binnen een uur terug te bellen.

Leerlingen, studenten, leraren en ander personeel moeten een mondkapje dragen als zij zich door de onderwijslocatie bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal.

Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.