Spring naar het artikel

Adviezen voor onderwijs en opvang

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vanaf 11 mei 2020 zijn de scholen en kinderopvang weer (gedeeltelijk) geopend. Voor onderwijs en opvang zijn adviezen rondom ventilatie, sanitair en hygiëne opgesteld. Op deze pagina leest u meer.

In veel Nederlandse scholen is de luchtkwaliteit onvoldoende door slechte ventilatie. Dit leidt tot hoofdpijn, vermoeidheidsklachten en verminderde leerprestaties. Uit onderzoek blijkt dat onvoldoende ventilatie een risico is voor de overdracht van infectieziekten. 

Praktische adviezen

 • Check voor de scholen weer open gaan of de ventilatie van klaslokalen in orde is.
 • Controleer of ramen en roosters open kunnen.
 • Maak gevelroosters schoon, zodat de luchttoevoer niet wordt belemmerd.
 • Laat mechanische ventilatiesystemen door de onderhoudsinstallateur controleren op hun werking.
 • Controleer bedrijfstijden van mechanische ventilatiesystemen. Zorg ervoor dat er continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts) en stel systemen in op maximale ventilatie overdag. Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien.
 • Laat de regelinstellingen van eventueel aanwezige CO2-gestuurde ventilatiesystemen aanpassen. Bij deze systemen wordt de hoeveelheid luchtverversing automatisch verlaagd bij een lagere bezetting om energie te besparen. Om het risico op overdracht van infectieziekten te verminderen is het nu wenselijk dat ook wanneer maar de helft van de leerlingen aanwezig is, voluit wordt geventileerd. Ventilatiesystemen met een CO2-gestuurde regeling zijn vaak te vinden in scholen die na 2012 zijn gebouwd. Vraag zo nodig de onderhoudsinstallateur of dit systeem in uw school aanwezig is.
 • Geef leerkrachten instructies over het gebruik van de ventilatievoorzieningen:
  • Zet ramen en gevelroosters zo veel mogelijk open tijdens lestijd. Het open zetten van ramen boven in het lokaal geeft minder tocht. In lokalen met mechanische luchttoe- en afvoer is dit meestal niet noodzakelijk, maar extra ventilatie kan nooit kwaad en ontregelt het ventilatiesysteem niet.
  • Lucht tijdens pauzes extra.

Ook voor het sanitair (kranen, toiletten, riolering) zijn er nog enkele aandachtspunten bij de wederopstart van de scholen:

 • Spoel alle toiletten, kranen en douches even door. Watertappunten zijn mogelijk enkele weken niet gebruikt, waardoor het water dat nog in de leidingen zat van minder goede kwaliteit kan zijn.
 • Controleer of alle toiletruimten zijn voorzien van werkende kranen en zeepdispensers (en papieren handdoekjes om de handen te drogen), of zorg voor andere voorzieningen om handen te kunnen reinigen na toiletgebruik.
 • Vervang veel gebruikte kranen eventueel door kranen met een sensor, zodat deze kunnen worden gebruikt zonder ze aan te raken.
 • Watertappunten mogen gebruikt worden, indien leerlingen en medewerkers de watertuit niet met de handen aanraken en zij niet met de mond uit de kraan mogen drinken. Dit in verband met mogelijke vervuiling van een in principe schoon punt en verdere verspreiding te voorkomen. Watertappunten mogen niet gebruikt worden als niet kan worden gegarandeerd dat gebruik alleen gebeurt met behulp van een drinkbeker (zoals een Dopper), ZONDER aanraking van het watertappunt.

Bovenstaande adviezen zijn een aanvulling op de belangrijkste (evidence based) adviezen van het RIVM (o.a. regelmatig handen wassen en 1,5 meter afstand houden).

Hygiëneadviezen basisonderwijs (mei 2020) (PDF 164.0K)

Voor de opening van het basisonderwijs zijn hygiëneadviezen geformuleerd

Hygiëneadviezen corona kinderopvang (mei 2020) (PDF 162.9K)

Voor de opening van de kinderopvang zijn hygiëneadviezen geformuleerd.