Spring naar het artikel

Corona adviezen voor onderwijs en opvang

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Er is veel informatie online te vinden over het coronavirus. Denk aan de maatregelen, wat te doen als een leraar positief is getest, maar ook voorbeeldbrieven om een klas informeren. Heeft u een vraag, kijk dan eerst op deze website, of de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Heeft u hierna nog vragen, stel die dan aan uw schoolbestuur. Komt u er samen niet uit, dan kan uw schoolbestuur contact opnemen met de GGD.

Deze webpagina wordt momenteel herzien en aangepast waar nodig.
 

Update sinds 8 januari 2021: Het geldende testadvies voor kinderen tot en met 12 jaar is nu gelijk aan dat voor kinderen vanaf 12 jaar. De reden hiervoor is om beter zicht te krijgen op de verspreiding van het coronavirus en de zogenaamde Britse variant bij jonge kinderen. Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij het coronavirus te laten testen. Dit is een dringend advies bij kinderen met hoesten, koorts en/of benauwdheid. Kinderen die getest zijn, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Kijk voor meer informatie en het vernieuwde testbeleid op de website van het RIVM.

Informatie over (snel)testen

De meest recente informatie over (snel)testen vindt u:

Vragen over het sluiten van een school?
De GGD geeft zelden het advies om een onderwijsinstelling of kinderopvang te sluiten. Vanuit onderwijskundig oogpunt kan de beslissing worden gemaakt dat een school tijdelijk overstapt op digitaal onderwijs, deze beslissing is aan de instelling zelf. Sluit u in verband met het coronavirus een (locatie van uw) school of kinderopvang of stapt u geheel over op digitaal onderwijs? Meld dit dan bij de GGD via coronameldingenmo@rotterdam.nl.

Onderaan de pagina, bij 'Downloads', vindt u ook nog documenten waarin de richtlijnen rondom kinderen, scholen en corona zijn samengevat.

Thuiswerken
Het advies van de overheid is: 'Werk thuis, tenzij het niet anders kan'. Voor het onderwijs en de kinderopvang betekent dit dat lessen en opvang op locatie plaatsvinden, maar bijvoorbeeld vergaderingen tussen docenten of medewerkers in de opvang online moeten gebeuren. Meer informatie over thuiswerken leest u op de website van Rijksoverheid.

Wat en waarom isolatie?

Als iemand positief getest is op corona is deze persoon besmettelijk voor andere personen. Om deze reden moeten ze in isolatie. De positief geteste persoon mag pas uit isolatie als hij/zij 24 uur zonder klachten is EN minimaal 7 dagen na start klachten. Deze regels gelden voor volwassenen en kinderen.

Wat en waarom quarantaine?

Als iemand in nauw contact (meer dan 15 minuten, minder dan 1,5 meter afstand) is geweest met een persoon met corona of op reis is geweest naar een oranje gebied, hebben ze een hoog risico om zelf corona te ontwikkelen. Twee dagen voordat mensen klachten ontwikkelen kunnen ze het virus al verspreiden en andere infecteren. Om te voorkomen dat nauwe contacten opnieuw mensen besmetten worden ze geadviseerd om in quarantaine te gaan. Deze quarantaine duurt 10 dagen.

Per 1 december is het advies om bij klachten direct te testen op corona. Zijn er geen klachten, dan is het advies om 5 dagen na de (laatste) blootstelling te testen (via reguliere PCR-test, geen antigeentest) op een corona-infectie. Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Wel dient men tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals hierboven beschreven.

Informatie voor ouders

Het RIVM heeft voorbeeldbrieven die kunnen helpen bij het informeren van ouders/medeleerlingen. Deze vindt u op de website van het LCI. Daar vindt u ook de informatie en brieven over het coronavirus in eenvoudige taal met afbeeldingen, en vertalingen in het Arabisch, Duits, Engels, Pools, Roemeens en Turks. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een beeldsamenvatting.

Snelle testuitslag

De snelste manier om een test aan te vragen en de uitslag te bekijken is via www.coronatest.nl. Hiervoor heeft de aanvrager van de test een DigiD nodig. Niet alle leerlingen hebben al een DigiD. Deze kunnen leerlingen of ouders zelf aanvragen.

Klachten zijn voorbij in afwachting van test

Het kan voorkomen dat een persoon met klachten zich heeft aangemeld voor een test en tijdens het wachten op de afname van de test, de klachten weg zijn. Het is van belang om de test in deze situaties wel door te laten gaan en thuis te blijven tot de testuitslag bekend is.

Kunnen we de testuitslag van een leerling of docent inzien?

Nee, dit is niet mogelijk. De GGD meldt de testuitslag alleen aan de geteste persoon zelf. Dit is in lijn met de geldende privacy wetgeving Het betreft medische gegevens en die mogen niet aan een school of werkgever doorgegeven worden.

Krijgen medewerkers in het onderwijs voorrang bij het testen op het coronavirus?

Onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet onderwijs kan zich sinds 21 september met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

Onderwijspersoneel kan 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer is 0800-8101. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op deze webpagina van Rijksoverheid.nl.

Sommige onderwijsinstellingen hebben behoefte aan informatie of lesmateriaal om uitleg te geven over het coronavirus. Op de themapagina van Wikiwijs is open lesmateriaal te vinden voor PO en VO dat direct gebruikt kan worden in de klas.

 

 

Het CJG heeft extra oog voor de kwetsbare kinderen en gezinnen en de behoefte van de scholen en kinderopvang. Het CJG kan ondersteunen in het duiden van de protocollen en adviezen voor onderwijs en opvang in het kader van corona. Zij hebben geen rol in de controle, opvolging of beoordeling van de uitvoering van deze protocollen. Ga gezamenlijk in gesprek over de vragen en onderzoek welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast is het is fijn als u het CJG op de hoogte stelt bij onrust of een besmetting, zodat medewerkers er in hun werk rekening mee kunnen houden en voorbereid zijn op eventuele vragen van ouders of jeugdigen die op consult komen.

Let op: leerlingen in quarantaine/isolatie blijven leerplichtig, zorg daarom voor passend (thuis)onderwijs.

Voor vragen over regels op school of leerplicht adviseren wij u om te kijken op de website van de Rijksoverheid, of om contact op te nemen met een leerplichtambtenaar via telefoon 14 010 of leerplicht@rotterdam.nl.

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Slechte ventilatie leidt tot hoofdpijn, vermoeidheidsklachten en verminderde leerprestaties. Uit onderzoek blijkt dat onvoldoende ventilatie een risico is voor de overdracht van infectieziekten. Schoolgebouwen moeten voldoen aan de ventilatie-eisen. Op de website Weer op school (onder het kopje ‘ventilatie’) lees je welke stappen een school moet nemen om aan de eisen te voldoen. Onderstaande sites bieden daarnaast informatie over protocollen voor de heropening van de school:

 

Wat doet de GGD?

Scholen moeten zelf (eventueel met hulp van een installateur of technisch expert) nagaan of het schoolgebouw voldoet aan het Bouwbesluit. Wanneer blijkt dat het gebouw niet voldoet, moet de school zelf maatregelen treffen om aan het Bouwbesluit te voldoen. De GGD adviseert over juist gebruik van de aanwezige natuurlijke ventilatie-voorzieningen (ramen en roosters) en denkt mee met organisatorische maatregelen zodat ook in de periode dat de school technisch nog niet voldoet aan de eisen er in de praktijk toch voldoende ventilatie plaatsvindt. Algemene informatie over juist gebruik van aanwezige voorzieningen vindt u op de pagina Frisse lucht op school.

Meer informatie

Wilt u meer weten? U kunt met vragen over ventilatie van gebouwen bij de GGD terecht, via gmggd@rotterdam.nl. Vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer.

Praktische adviezen

 • Check voor de scholen weer open gaan of de ventilatie van klaslokalen in orde is.
 • Controleer of ramen en roosters open kunnen.
 • Maak gevelroosters schoon, zodat de luchttoevoer niet wordt belemmerd.
 • Laat mechanische ventilatiesystemen door de onderhoudsinstallateur controleren op hun werking.
 • Controleer bedrijfstijden van mechanische ventilatiesystemen. Zorg ervoor dat er continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts) en stel systemen in op maximale ventilatie overdag. Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien.
 • Laat de regelinstellingen van eventueel aanwezige CO2-gestuurde ventilatiesystemen aanpassen. Bij deze systemen wordt de hoeveelheid luchtverversing automatisch verlaagd bij een lagere bezetting om energie te besparen. Om het risico op overdracht van infectieziekten te verminderen is het nu wenselijk dat ook wanneer maar de helft van de leerlingen aanwezig is, voluit wordt geventileerd. Ventilatiesystemen met een CO2-gestuurde regeling zijn vaak te vinden in scholen die na 2012 zijn gebouwd. Vraag zo nodig de onderhoudsinstallateur of dit systeem in uw school aanwezig is.
 • Geef leerkrachten instructies over het gebruik van de ventilatievoorzieningen:
  • Zet ramen en gevelroosters zo veel mogelijk open tijdens lestijd. Het open zetten van ramen boven in het lokaal geeft minder tocht. In lokalen met mechanische luchttoe- en afvoer is dit meestal niet noodzakelijk, maar extra ventilatie kan nooit kwaad en ontregelt het ventilatiesysteem niet.
  • Lucht tijdens pauzes extra.

Ook voor het sanitair (kranen, toiletten, riolering) zijn er nog enkele aandachtspunten bij de wederopstart van de scholen:

 • Spoel alle toiletten, kranen en douches even door. Watertappunten zijn mogelijk enkele weken niet gebruikt, waardoor het water dat nog in de leidingen zat van minder goede kwaliteit kan zijn.
 • Controleer of alle toiletruimten zijn voorzien van werkende kranen en zeepdispensers (en papieren handdoekjes om de handen te drogen), of zorg voor andere voorzieningen om handen te kunnen reinigen na toiletgebruik.
 • Vervang veel gebruikte kranen eventueel door kranen met een sensor, zodat deze kunnen worden gebruikt zonder ze aan te raken.
 • Watertappunten mogen gebruikt worden, indien leerlingen en medewerkers de watertuit niet met de handen aanraken en zij niet met de mond uit de kraan mogen drinken. Dit in verband met mogelijke vervuiling van een in principe schoon punt en verdere verspreiding te voorkomen. Watertappunten mogen niet gebruikt worden als niet kan worden gegarandeerd dat gebruik alleen gebeurt met behulp van een drinkbeker (zoals een Dopper), ZONDER aanraking van het watertappunt.

Bovenstaande adviezen zijn een aanvulling op de belangrijkste (evidence based) adviezen van het RIVM (o.a. regelmatig handen wassen en 1,5 meter afstand houden).

Goede (hand)hygiëne helpt verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Er zijn hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, en basisscholen. Voor middelbare scholen kan de algemene hygiënerichtlijn worden gevolgd. Besteed daarnaast extra aandacht aan het schoonmaken van handcontactpunten, zoals deurklinken, toiletbediening, lichtknopjes en trapleuningen. Maak ook elektronica, zoals computers en tablets, regelmatig schoon, bijvoorbeeld met een droge microvezeldoek.

Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne:

 • Was je handen zorgvuldig met water en zeep, bijvoorbeeld bij aankomst op school, voor het eten en na het toiletbezoek.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, of
 • gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten. Gooi deze zakdoekjes weg na gebruik en was daarna je handen.

Kijk voor meer informatie op de webpagina over Hygiëne en COVID-19 van het RIVM.

Een baby/kleuter/kind of medewerker heeft verkoudheidsklachten

Baby’s, peuters en kinderen mogen naar de kinderopvang bij verkoudheidsklachten. Medewerkers mogen bij verkoudheidsklachten niet naar het werk en laten zich testen. Let op: als medewerkers na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel aan het werk.

Een baby/kleuter/kind of medewerker heeft last van klachten die passen bij corona, zoals koorts, benauwdheid of hoesten

Bij deze klachten moeten baby’s/peuters/ kinderen thuisblijven tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. Ouders worden verzocht hun kinderen te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Medewerkers wordt ook geadviseerd zich te laten testen en thuis te blijven tot de uitslag bekend is. Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar de kinderopvang.

Een huisgenoot van een kind of medewerker heeft verkoudheidsklachten of last van hoesten, maar de baby/peuter/kind of leid(st)er heeft zelf geen klachten.

Een baby/peuter/kind mag naar de kinderopvang en de medewerker mag komen werken.

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind ouder dan 6 jaar) van een baby/peuter/kind of medewerker heeft last van koorts of benauwdheid

Een baby/peuter/kind of medewerker mag niet naar de kinderopvang of naar het werk. Het hele gezin, moet thuisblijven. Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona te hebben? Dan mogen ze weer naar de kinderopvang toe komen. Heeft de huisgenoot geen koorts of benauwdheidsklachten, maar laat zich wel testen vanwege andere klachten, zoals een verkoudheid, dan mag de baby/peuter/kind of medewerker wel naar de kinderopvang.

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een baby/peuter/kind of medewerker is positief getest op corona

Een baby/peuter/kind of medewerker mag niet naar de kinderopvang. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine). Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren en zal deze quarantaine nog met 10 dagen verlengd moeten worden na de laatste ziektedag van de huisgenoot.

Per 1 december is het advies om bij klachten direct te testen op corona. Zijn er geen klachten, dan is het advies om 5 dagen na de (laatste) blootstelling te testen (via reguliere PCR-test, geen antigeentest) op een corona-infectie. Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Wel dient men tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven bij 'Positief getest'.

Als een baby/peuter/kind of medewerker tijdens de quarantaineperiode ook klachten krijgt en positief wordt getest, zal de GGD nagaan of de persoon 2 dagen voor de eerste ziektedag op de kinderopvang is geweest. Zo ja, zal gekeken worden of er nauwe contacten zijn. Nauwe contacten worden geïnformeerd over de besmetting in hun omgeving en de te nemen maatregelen. Als een baby/peuter/kind of medewerker geen klachten ontwikkelt, is er geen risico voor de kinderopvang en hoeft de organisatie geen brieven te verspreiden om ouders/ medewerkers te informeren.

Een baby/peuter/kind op de kinderopvang is nauw contact (>15 minuten, <1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona

Baby’s/peuters/kinderen mogen wel naar de kinderopvang. Ze mogen niet naar verjaardagen of op bezoek bij familie en vriendjes. Zodra ze klachten ontwikkelen van een verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts dienen ze thuis te blijven. Let op: in deze situatie dient een kind met verkoudheidsklachten wel thuis te blijven. Ouders worden verzocht hun kinderen te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Een baby/peuter/kind op de kinderopvang is overig contact (<15 minuten en/of, >1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona

Baby’s/peuters/kinderen hoeven niet in quarantaine. Zodra ze klachten ontwikkelen van een verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts dienen ze thuis te blijven tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. Let op: in deze situatie dient een kind met verkoudheidsklachten wel thuis te blijven. Ouders worden verzocht hun kinderen te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Een medewerker op de kinderopvang is nauw contact (>15 minuten, <1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona

Medewerkers mogen niet naar het werk. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon. Per 1 december is het advies om bij klachten direct te testen op corona. Zijn er geen klachten, dan is het advies om 5 dagen na de (laatste) blootstelling te testen (via reguliere PCR-test, geen antigeentest) op een corona-infectie. Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Wel dient men tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven bij 'positief getest'.

Een medewerker op de kinderopvang is overig contact (<15 minuten en/of, >1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona

Medewerkers mogen wel naar het werk. Bij klachten passend zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts dienen zij thuis te blijven en zich te laten testen.

Er is één baby/peuter/kind positief getest

Het kind moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten). De groepsgenoten hoeven niet in quarantaine. Medewerkers van een kinderdagverblijf worden gezien als nauw contact en moeten in quarantaine. Medewerkers van een BSO worden in principe niet gezien als nauw contact. De Rijksoverheid heeft informatie beschikbaar die kan helpen bij het informeren van ouders. Deze vindt u via de webpagina van het LCI over patiënten in het onderwijs en kindercentra en bij de leefregels van het LCI.

Er is één medewerker positief getest

De medewerker moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten). De kinderen mogen wel naar de kinderopvang. Over het algemeen is er bij een positief geteste medewerker medisch gezien geen aanleiding om de kinderopvang te sluiten.

De GGD kan op aanvraag van de kinderopvang een brief aan de kinderopvang verstrekken die verstuurd kan worden naar betrokken medewerkers en ouders/verzorgers van de kinderen. Collega’s die nauw contact zijn (> 15 minuten, < 1,5 meter afstand) moeten thuisblijven (in quarantaine) tot en met 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste collega.

Per 1 december is het advies om bij klachten direct te testen op corona. Zijn er geen klachten, dan is het advies om 5 dagen na de (laatste) blootstelling te testen (via reguliere PCR-test, geen antigeentest) op een corona-infectie. Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Wel dient men tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven.

Er zijn meerdere kinderen of medewerkers positief getest

Geef via onderstaand e-mailadres door aan de GGD door als er minimaal 3 baby’s/peuters/kinderen op één groep en/of medewerkers positief getest zijn én er aanwijzingen zijn dat besmetting op de kinderopvang heeft plaatsgevonden. De GGD maakt een inschatting of het nodig is om contact op te nemen met de betreffende organisatie. Het advies om kinderdagverblijven/ bso’s te sluiten om medische redenen, komt vrijwel niet voor.

Mochten er andere redenen zijn om een locatie te sluiten of baby’s/peuters/kinderen naar huis te sturen, of neemt het aantal positieve baby’s/peuters/kinderen en/of medewerkers in korte tijd flink toe, of is er sprake van veel onrust, geef dit dan aan ons door via coronameldingenmo@rotterdam.nl.

Indien er bij een groep in de kinderopvang meerdere personen met dezelfde klachten zijn, is dit meldingsplichtig (artikel 26, wet publieke gezondheid). Meld dit bij voorkeur via e-mail met de volgende informatie:

Titel: Artikel 26 - naam opvang - klachten

Inhoud: Korte beschrijving van de situatie.

 • Betreft het baby's/peuters of medewerkers?
 • Betreft het één of meerdere groepen?
 • Om welke aantallen gaat het?
 • Om welke klachten gaat het?
 • Is er onrust?
 • Contactgegevens school

Een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten

Kinderen tot en met groep 8 mogen naar school bij verkoudheids-klachten. Zij hoeven zich niet te laten testen, maar dit mag wel. Als zij contact zijn van iemand die positief getest is op corona mogen zij niet naar school met verkoudheidsklachten. Ouders worden verzocht hun kinderen te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Docenten mogen bij verkoudheidsklachten niet naar school en laten zich (bij voorkeur) testen. Let op: als de kinderen of docenten na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school.

Een leerling heeft klachten die passen bij corona zoals koorts, benauwdheid of hoesten

Kinderen tot en met groep 8 mogen niet naar school bij deze klachten. Ouders worden verzocht hun kinderen te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor alle kinderen geldt dat wanneer een kind erg ziek is, neem dan contact op met de huisarts.

Een docent heeft klachten die passen bij corona zoals koorts, benauwdheid of hoesten

Bij corona gerelateerde klachten moet men thuisblijven en zich (bij voorkeur) te laten testen.

Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school.

Wat moeten we doen als een docent met klachten tóch naar school komt?

Stuur een docent naar huis met het advies zich te laten testen.

Wat moeten we doen als een docent klachten heeft en zich niet wil laten testen?

Ga met de docent in gesprek. Indien de docent zich niet willen laten testen, geef aan dat hij/zij 7 dagen in quarantaine moet gaan en hierna minimaal 24 uur klachtenvrij moet zijn voor hij/zij weer aan het werk mag gaan.

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten of last van hoesten, maar zelf geen klachten

De leerling mag naar school en de docent mag komen werken.

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind ouder dan 6 jaar) van een leerling of docent heeft koorts of is benauwd

De leerling of docent mag niet naar school. Het hele gezin, moet thuisblijven. Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona te hebben? Dan mogen ze weer naar school toe komen. Heeft de huisgenoot geen koorts of is benauwd, maar laat zich wel testen vanwege andere klachten, zoals een verkoudheid, dan mag de leerling of docent wel naar school.

Een leerling of docent heeft een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) die positief getest is op corona

De leerling of docent mag niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) tot en met 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon. Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren en zal deze quarantaine nog met 10 dagen verlengd moeten worden na de laatste ziektedag van de huisgenoot.

Per 1 december is het advies om bij klachten direct te testen op corona. Ouders worden verzocht hun kinderen te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Zijn er geen klachten, dan is het advies om 5 dagen na de (laatste) blootstelling te testen (via reguliere PCR-test, geen antigeentest) op een corona-infectie. Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Wel dient men tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven.

Een leerling (tot en met groep 8) op school is nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona

Leerlingen mogen wel naar school, sport en BSO. Ze mogen niet naar verjaardagen of op bezoek bij familie en vriendjes. Als zij klachten passend bij corona (ook bij verkoudheid) ontwikkelen dienen zij thuis te blijven. Ouders worden verzocht hun kinderen te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Een docent op school is nauw contact (>15 minuten <1.5 meter) van iemand die positief getest is op corona

Docenten mogen niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) tot en met 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon.

Per 1 december is het advies om bij klachten direct te testen op corona. Zijn er geen klachten, dan is het advies om 5 dagen na de (laatste) blootstelling te testen (via reguliere PCR-test, geen antigeentest) op een corona-infectie. Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Wel dient men tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven onder 'Positief getest'.

Er is één leerling positief getest

Het kind moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten). De klasgenoten en docenten zijn overig contact en hoeven niet in quarantaine. Als zij klachten ontwikkelen die passen bij corona (ook bij verkoudheid) dienen zij thuis te blijven. Ouders worden verzocht hun kinderen te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Over het algemeen is er bij een positief geteste leerling medisch gezien geen aanleiding om de school te sluiten.

Er is één docent positief getest

De docent moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten). De leerlingen zijn overig contact en mogen wel naar school. Als zij klachten ontwikkelen die passen bij corona (ook bij verkoudheid) dienen zij thuis te blijven. Over het algemeen is er bij een positief geteste docent medisch gezien geen aanleiding om de school te sluiten.

Er zijn meerdere leerlingen of docenten positief getest

Geef via onderstaand e-mailadres door aan de GGD door als er minimaal 3 leerlingen in één klas en/of docenten positief getest zijn; en er aanwijzingen zijn dat besmetting op school heeft plaatsgevonden. De GGD maakt een inschatting of het nodig is om contact op te nemen met de betreffende school. Het advies om scholen te sluiten om medische redenen, komt vrijwel niet voor. Mochten er andere redenen zijn om de school te sluiten of leerlingen naar huis te sturen, of neemt het aantal positieve leerlingen en/of docenten in korte tijd flink toe, of is er sprake van veel onrust, geef dit dan aan ons door via coronameldingenmo@rotterdam.nl.

Als er in een basisschoolklas meerdere personen met dezelfde klachten zijn, is dit meldingsplichtig (artikel 26, wet publieke gezondheid). Meld dit bij voorkeur via e-mail met de volgende informatie:

Titel: Artikel 26 - naam school - klachten

Inhoud: Korte beschrijving van de situatie.

 • Betreft het leerlingen/docenten?
 • Betreft het één of meerdere klassen?
 • Om welke aantallen gaat het?
 • Om welke klachten gaat het?
 • Is er onrust?
 • Contactgegevens school

Een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of benauwdheid

Leerlingen van het voortgezet onderwijs en docenten mogen bij verkoudheidsklachten niet naar school en laten zich (bij voorkeur) testen.

Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school.

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling of docent heeft verkoudheidsklachten of last van hoesten, maar zelf geen klachten

De leerling mag naar school en de docent mag komen werken.

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind ouder dan 6 jaar) van een leerling of docent heeft klachten die bij corona passen en heeft last van koorts en/of benauwdheid

De leerling of docent mag niet naar school. Het hele gezin moet thuisblijven. Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona te hebben? Dan mogen ze weer naar school toe komen. Heeft de huisgenoot geen koorts of is benauwd, maar laat zich wel testen vanwege andere klachten, zoals een verkoudheid, dan mag de leerling of docent wel naar school.

Een leerling of docent heeft een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) of is nauw contact van iemand die positief getest is op corona

De leerling of docent mag niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon. Over het algemeen is het binnen een huishouden met kinderen niet mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren en zal deze quarantaine nog met 10 dagen verlengd moeten worden na de laatste ziektedag van de huisgenoot.

Per 1 december is het advies om bij klachten direct te testen op corona. Ouders worden verzocht hun kinderen te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Zijn er geen klachten, dan is het advies om 5 dagen na de (laatste) blootstelling te testen (via reguliere PCR-test, geen antigeentest) op een corona-infectie. Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Wel dient men tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven onder 'Positief getest'.

Als de leerling of docent tijdens de quarantaineperiode ook klachten krijgt en positief wordt getest, gelden de adviezen zoals beschreven onder “Positief getest”.

Er is één leerling positief getest

De leerling moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten). De klasgenoten en docenten worden gezien als overig contact en hoeven niet in quarantaine. Soms kunnen klasgenoten nauw contact zijn als er in de vrije tijd sprake is van frequent en intensief contact, deze leerlingen hebben dan wel een quarantaine-indicatie. Ouders worden verzocht hun kinderen te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Over het algemeen is er bij een positief geteste leerling medisch gezien geen aanleiding om de school te sluiten.

Er is één docent positief getest

De docent moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten). De leerlingen mogen wel naar school. Over het algemeen is er bij een positief geteste docent medisch gezien geen aanleiding om de school te sluiten.

Collega’s en leerlingen die nauw contact zijn (>15 minuten <1.5 meter) moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste collega.

Per 1 december is het advies om bij klachten direct te testen op corona. Zijn er geen klachten, dan is het advies om 5 dagen na de (laatste) blootstelling te testen (via reguliere PCR-test, geen antigeentest) op een corona-infectie. Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Wel dient men tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven.

Er zijn meerdere leerlingen of docenten positief getest

Geef via onderstaand e-mailadres door aan de GGD door als er minimaal 3 leerlingen in één klas en/of docenten positief getest zijn; en er aanwijzingen zijn dat besmetting op school heeft plaatsgevonden. De GGD maakt een inschatting of het nodig is om contact op te nemen met de betreffende school. Het advies om scholen te sluiten om medische redenen, komt vrijwel niet voor. Mochten er andere redenen zijn om de school te sluiten of leerlingen naar huis te sturen, neemt het aantal positieve leerlingen en/of docenten in korte tijd flink toe, of is er veel onrust, geef dit dan aan ons door via coronameldingenmo@rotterdam.nl.

Leerlingen, leraren en ander personeel moeten een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal.

Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Een student of docent heeft verkoudheidsklachten, hoesten, koorts of benauwdheid

Studenten en docenten mogen bij verkoudheidsklachten niet naar school en laten zich (bij voorkeur) testen.

Let op: als ze na een test geen corona blijken te hebben, mogen ze met dezelfde klachten wel naar school.

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een student of docent heeft verkoudheidsklachten of last van hoesten, maar zelf geen klachten

De student mag naar school en de docent mag komen werken.

Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind ouder dan 6 jaar) van een student of docent heeft klachten die bij corona passen en heeft last van koorts en/of benauwdheid

De student of docent mag niet naar school. Het hele gezin moet thuisblijven. Blijkt de huisgenoot met klachten geen corona te hebben? Dan mogen ze weer naar school toe komen. Heeft de huisgenoot geen koorts of is benauwd, maar laat zich wel testen vanwege andere klachten, zoals een verkoudheid, dan mag de student of docent wel naar school.

Een student of docent heeft een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) of is nauw contact van iemand die positief getest is op corona

De student of docent mag niet naar school. Ze moeten thuisblijven (in quarantaine) t/m 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon. Over het algemeen is het binnen een huishouden moeilijk mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren en zal deze quarantaine ingaan na de laatste ziektedag van de huisgenoot.

Per 1 december is het advies om bij klachten direct te testen op corona. Zijn er geen klachten, dan is het advies om 5 dagen na de (laatste) blootstelling te testen (via reguliere PCR-test, geen antigeentest) op een corona-infectie. Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Wel dient men tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven onder 'Positief getest'.

Als de student of docent tijdens de quarantaineperiode ook klachten krijgt en positief wordt getest, gelden de adviezen zoals beschreven onder “Positief getest”.

Er is één student of docent positief getest

De student of docent moet in isolatie (24 uur klachtenvrij én minimaal 7 dagen na start klachten). Collega’s en studenten die nauw contact zijn (>15 minuten <1.5 meter) moeten thuisblijven (in quarantaine) tot en met 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste collega of student.

Per 1 december is het advies om bij klachten direct te testen op corona. Zijn er geen klachten, dan is het advies om 5 dagen na de (laatste) blootstelling te testen (via reguliere PCR-test, geen antigeentest) op een corona-infectie. Bij een negatieve uitslag kan de quarantaine worden opgeheven. Wel dient men tot 10 dagen na de laatste blootstelling extra alert te blijven op het ontstaan van klachten en zich opnieuw te laten testen als die ontstaan. Is deze test positief, dan gelden de isolatie-maatregelen zoals beschreven.

Er zijn meerdere studenten of docenten positief getest

Geef via onderstaand e-mailadres door aan de GGD door als er minimaal 3 studenten in één klas en/of docenten positief getest zijn; en er aanwijzingen zijn dat besmetting op school heeft plaatsgevonden. De GGD maakt een inschatting of het nodig is om contact op te nemen met de betreffende school. Het advies om scholen te sluiten om medische redenen, komt vrijwel niet voor. Mochten er andere redenen zijn om de school te sluiten of studenten naar huis te sturen, neemt het aantal positieve studenten en/of docenten in korte tijd flink toe, of is er veel onrust geef dit dan aan ons door via coronameldingenmo@rotterdam.nl.

Leerlingen, studenten, leraren en ander personeel moeten een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal.

Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.