Spring naar het artikel

Besmetting op het werk

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

In sommige instellingen lopen medewerkers het risico dat ze worden blootgesteld aan bloed of met bloed verontreinigde lichaamsvloeistoffen, bijvoorbeeld door prikaccidenten.

Gebeurt dit met uw medewerker? Dan is het uw plicht als werkgever om hem/haar goed op te vangen en te behandelen. U beschermt uw werknemer zo tijdig tegen via bloed overdraagbare aandoeningen. Ook kunnen eventuele infecties worden uitgesloten. 

Rol van de GGD Rotterdam-Rijnmond

De GGD is verantwoordelijk voor het goed afhandelen van besmettingsaccidenten in de regio. Steeds meer instellingen en professionals doen een beroep op onze expertise op dit gebied. Zij zijn daardoor verzekerd van een juiste indicatiestelling en correcte vervolgacties. Daarnaast is de GGD zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Voor besmettingsaccidenten waarbij een hoog risico op overdracht van hiv is, kunnen onze artsen Infectieziektebestrijding een indicatie voor PEP (Post Expositie Profylaxe) stellen. PEP is medicatie ter voorkoming van hiv. Dit gebeurt in samenspraak met infectiologen.

Kosten

Aan de zorg na besmettingsaccidenten in de werksituatie, zijn kosten verbonden. De GGD brengt de kosten voor de medewerkers die een beroep op ons doen in rekening bij de werkgever (instelling of bedrijf).

Overeenkomst

Het is mogelijk om als bedrijf of instelling een overeenkomst te sluiten met de GGD voor de afhandeling van besmettingsaccidenten. Daarmee is de GGD ervan verzekerd dat uw medewerkers met uw goedvinden gebruik maken van zijn diensten. Als werkgever kunt u aan andere partijen, zoals de arbeidsinspectie, aantonen dat de zorg voor besmettingsaccidenten voldoende is gewaarborgd.

Mocht u een overeenkomst willen sluiten met de GGD of nog vragen hebben over de afhandeling van besmettingsaccidenten, dan kunt u contact opnemen met de administratie van het team infectieziekten, bereikbaar op nummer 010-4339884.

Klik hier voor meer informatie over prik- en bijtverwondingen