Spring naar het artikel

Voor zorginstellingen en thuiszorg: COVID-19-informatie en instructies

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De GGD Rotterdam-Rijnmond ontvangt veel vragen vanuit zorginstellingen en thuiszorg over het coronavirus, ofwel SARS-CoV-2. Op deze pagina bieden wij u aanvullende informatie aan. Onderaan de pagina vindt u een totaaloverzicht van alle werkinstructies en hygiënemaatregelen.

Let op: de informatie op deze pagina kan inmiddels verouderd zijn. De informatie wordt momenteel gecontroleerd.
 

Om er voor te zorgen dat u altijd de meest actuele informatie kunt inzien die voor u relevant is, verwijzen wij u graag door naar enkele landelijke websites. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende onderwerpen en de bijbehorende link. Algemene informatie voor zorgmedewerkers vindt u hier:
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals

Op de website van Verenso kunt u de richtlijn ‘Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg’ vinden.

Uitgangspunten over gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis kunt u vinden via: https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis

Sinds de uitbraak van corona is er een grote vraag naar Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in de instellingen voor niet-acute zorg, zoals verpleeg- en verzorgingsinstellingen, thuiszorginstellingen en dak- en thuislozeninstellingen.  Voor het bestellen van PBM geldt:

  • In eerste instantie moeten zorginstellingen PBM weer zoveel mogelijk bestellen via de reguliere inkoopkanalen van de zorginstelling.
  • Als daar onvoldoende beschikbaarheid is dan kan in tweede instantie besteld worden bij de zogenoemde landelijke noodhulplijn, namelijk het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het LCH blijft voor onbepaalde tijd actief als landelijke noodlijn voor PBM. Je kunt bij het LCH bestellen via Mediq. Meer informatie vind je hier via deze link. Let op: het LCH is niet om voorraden (verder) aan te vullen, bestel alleen bij het LCH bij noodsituaties als er onvoldoende PBM beschikbaar is.
  • Mocht het LCH niet (snel genoeg) kunnen leveren dan kan in derde instantie een spoedbestelling gedaan worden bij de GHOR.

Voor gebruik van PBM in de thuiszorg zijn aparte richtlijnen opgesteld. Op de pagina met werkinstructies vindt u instructies hoe u PBM moet toepassen.

Zie voor meer informatie over Mediq en de veelgestelde vragen: mediq.nl/landelijk-consortium-hulpmiddelen.


Hieronder vindt u de relevante werkinstructies:

Richtlijnen over inzet en testen van zorgmedewerkers kunt u vinden via:
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid

Prioriteit bij testen
Zorgmedewerkers krijgen onder bepaalde voorwaarden prioriteit bij het testen op COVID-19.

De criteria om hiervoor in aanmerking te komen zijn te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zorgmedewerkers-en-docenten-testen-op-corona.

Is de zorgmedewerker onmisbaar voor de zorgcontinuïteit? Bij aanvraag van de test moet de zorgmedewerker dit duidelijk benoemen om in aanmerking te komen voor prioriteit bij testen.

Wanneer u een patiënt en/of medewerker wilt laten testen, is het belangrijk om het testbeleid te volgen. Veel zorgorganisaties testen hun eigen personeel al en er zijn organisaties die afspraken hebben met laboratoria. De extra locaties die wij hebben opgezet zijn hier een aanvulling op.

 

 

 

 

 

 

Deze instructie om een test af te nemen is bedoeld voor zorgprofessionals, werkzaam in zorg- en verpleeginstellingen. Het is een algemene instructie. U dient zelf rekening te houden met specifieke omstandigheden in uw werksituatie. [update 17 april 2020]

Lees voor u begint de hele procedure door! Aan het einde vindt u een checklist met benodigdheden.

De actuele informatie over bron- en contactonderzoek kunt u vinden via:
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco


Ontvangt de GGD Rotterdam-Rijnmond meldingen van een positief getest persoon woonachtig of werkzaam binnen een zorginstelling? Dan brengen wij u hiervan per email of telefonisch op de hoogte. U ontvangt dan meer informatie over de te ondernemen stappen.

Als uw contactgegevens nog niet bekend zijn bij ons team Zorginstellingen, geeft deze dan per e-mail door via BCOzorginstellingenMO@rotterdam.nl

Hieronder vindt u een link naar verschillende brieven van het RIVM voor contacten:
https://lci.rivm.nl/leefregels


Handige informatie over toepassing hygiënemaatregelen

Voor mentale ondersteuning kunnen zorgprofessionals vaak terecht binnen de eigen zorgorganisatie. Maar er is ook elders hulp te krijgen. Zo bieden vakbond CNV en Werkgeversorganisatie Regioplus ‘Sterk in je Werk – Extra Coaching’.
Professionele coaches bieden op vrijwillige basis een luisterend oor en laagdrempelige mentale ondersteuning en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp. Zorgprofessionals kunnen zich 7 dagen per week aanmelden op Sterk in je werk.nl. Zorgprofessionals die zich vóór twaalf uur aanmelden op de site, worden dezelfde dag nog teruggebeld en anders vóór 12 uur de dag erna.

Er zijn daarnaast andere initiatieven op landelijk en regionaal niveau om zorgprofessionals te ondersteunen. ARQ/IVP (landelijk instituut voor psychotrauma)heeft een contactpunt opgezet voor psychosociale ondersteuning. Het contactpunt is 7 dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088 - 330 55 00.

In de regio heeft Parnassia Groep het telefoonnummer 088 - 357 16 66 beschikbaar gesteld voor alle professionals die rechtstreeks of onrechtstreeks met coronapatiënten werken. Het gaat dan om zowel de ‘handen aan het bed’, als ook de schoonmaker of cateraar een luisterend oor te bieden.

 

 

Voor coronapatiënten die alleen thuis kunnen blijven met zorg hebben de vijf Rotterdamse zorgorganisaties Lelie Zorggroep, Aafje, Humanitas, De Zellingen en Laurens een speciaal coronateam opgericht.


Dit overkoepelende thuiszorgteam biedt uitsluitend thuiszorg aan nieuwe COVID-19 patiënten, waarbij de besmetting is bevestigd door een arts of de GGD én waarbij sprake is van noodzakelijke (niet uitstelbare) zorg. Het team bestaat uit verzorgenden en verpleegkundigen die tijdelijk exclusief voor het ConForte coronathuiszorgteam werken. Thuiszorg aan cliënten die geen corona hebben of waar geen verdenking is, worden door eigen vaste thuiszorgmedewerkers geholpen.

Huisartsen kunnen via het centrale nummer van Verwijshulp010 (010 - 899 01 61) zeven dagen in de week terecht bij het ConForte-coronathuiszorgteam.

De zorg door het Conforte-coronathuiszorgteam is tijdelijk, totdat uit een test blijkt dat de patiënt niet (meer) besmet is met corona en 48 uur klachtenvrij is. Daarna gaat de patiënt - als dat nodig is - in zorg bij een regulier thuiszorgteam van Lelie zorggroep, Aafje, Humanitas, Laurens of de Zellingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeur van de patiënt.

Hierdoor kunnen huisartsen snel thuiszorg voor hun patiënten met COVID-19 regelen en kan de thuiszorg zuiniger omgaan met mondkapjes en spatbrillen.

Thuiszorg voor nieuwe coronapatiënten op de Zuid-Hollandse Eilanden
Op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten hebben Careyn en Curamare in samenwerking corona-routes beschikbaar wanneer er nieuwe corona-besmettingen zijn. Deze routes zullen (opnieuw) ingezet worden als hier door een nieuwe uitbraak van corona behoefte aan is. Huisartsen kunnen besmette cliënten aanmelden bij zowel Careyn als Curamare, in onderling overleg zal de thuiszorg verleend worden. Nadat de cliënt niet meer besmet is met corona wordt de thuiszorg - wanneer gewenst - overgenomen worden door de aanbieder van voorkeur van de cliënt.
 

Hygiënetoolkit voor zorginstellingen en thuiszorg

Als u vermoedt dat er een patiënt en/of medewerker is besmet met het Coronavirus, is het belangrijk om de juiste stappen te ondernemen op het gebied van hygiëne.

De sector van verpleeg- en zorginstellingen verschilt van een ziekenhuis, want bewoners zijn vaak niet te isoleren in hun kamers. We beschrijven hieronder wat je kunt doen om te voorkomen dat de hele afdeling/het huis met corona wordt besmet.

Indien een besmetting in een zorginstelling is geconstateerd, kunt u ervoor kiezen om een cohortafdeling in te richten. Dit is een afdeling waarin meerdere bewoners met gediagnostiseerde besmetting met hetzelfde virus worden verpleegd, in dit geval corona. De afdeling is strikt gescheiden van andere afdelingen.

Ook als er geen besmettingen bij bewoners zijn geconstateerd, is het belangrijk om hygiënemaatregelen in acht te nemen. Op die manier kunt u de kans op een besmetting verkleinen.

Ook in de thuiszorg kan een besmetting plaats vinden. Medewerkers dienen de algemene hygiënemaatregelen te volgen conform de ‘veilige vijf’-adviezen bestemd voor de thuiszorg.

Ondersteunende werkinstructies:

Ter ondersteuning zijn er verschillende werkinstructies gemaakt. Deze kunt u downloaden om te gebruiken.

Voor het testen is het belangrijk om persoonlijke beschermende middelen (PBM’s) te dragen. Deze moeten na gebruik ook op de juiste wijze worden gedeponeerd om besmettingen te voorkomen.

Van alle beschermende maatregelen zijn mondneusmaskers het belangrijkst, omdat COVID-19 voornamelijk door aerosolen overdraagbaar is. Er zijn verschillende varianten van maskers. Het advies is gebaseerd op de RIVM-richtlijn. [update 29 april 2020]

Besmetting met het coronavirus kan ook plaatsvinden door aerosolen die in de ogen terechtkomen. Daarom zijn spatbrillen onmisbaar bij de zorg voor deze patiënten. Ook een overschort is vanwege de besmettingsrisico’s belangrijk. Hier vind je informatie over de schorten en spatbrillen die nodig zijn bij het verzorgen van bewoners met het coronavirus.

In uw huis/instelling is het nodig dat er goed wordt schoongemaakt. In vuil en stof kunnen ziekteverwekkers, zoals micro-organismen en virussen zitten. Door regelmatig schoon te maken, haalt u ook veel ziekteverwekkers weg. Hierdoor verkleint u de kans op ziekte.

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Denk hierbij aan schorten, wegwerphandschoenen en mondkapjes. Omdat er een schaarste is aan deze producten, heeft het kabinet een landelijke aanpak vastgesteld.

Handen wassen is een van de belangrijkste maatregelen die men kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De gemiddelde naleving van de handhygiëne-regels is in Nederland heel laag.

Het is belangrijk dat zorgmedewerkers regels rondom persoonlijke hygiëne ten aanzien van kleding en hand- en polssieraden strikt hanteren. Dit is de basis waar iedereen zich aan moet houden in de zorg, zeker nu in tijden van het coronavirus.

De uitbraak van het nieuwe coronavirus leidt tot de noodzaak om ook voor het gebruik van douche- en toiletruimte adviezen op te stellen in verpleeghuizen en andere instellingen.

Bewoners in zorginstellingen zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus. Zowel zorgprofessionals als bewoners kunnen het virus overdragen op andere bewoners. Daarom moet er ook extra aandacht zijn voor de hygiëne die de bewoners zelf toepassen.

De Rijksoverheid legt in een handig overzicht uit welk mondneusmasker nodig is bij welke handeling.