Spring naar het artikel

Voor zorginstellingen en thuiszorg: COVID-19 testen en hygiënetoolkit

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De GGD Rotterdam-Rijnmond ontvangt veel vragen vanuit zorginstellingen en thuiszorg over het coronavirus, ofwel SARS-CoV-2. Op deze pagina bieden wij u aanvullende informatie en ondersteunende werkinstructies aan.

Testen

Als u vermoedt dat er een patiënt en/of medewerker is besmet met het coronavirus, wilt u dat mogelijk laten testen. Dit kan belangrijk zijn om een uitbraak vast te kunnen stellen, de persoonlijke beschermingsmaatregelen optimaal in te kunnen zetten en om organisatorische maatregelen te nemen. Let op! Het testbeleid is uitgebreid. [update 17 april 2020]

Wanneer u een patiënt en/of medewerker wilt laten testen, is het belangrijk om het testbeleid te volgen. Het testbeleid is vanaf nu uitgebreid. Alle medewerkers met klachten verkoudheid en/of hoesten en/of koorts kunnen worden getest. Ook alle bewoners met een verdenking op COVID-19 kunnen worden getest. Veel zorgorganisaties testen hun eigen personeel al en er zijn organisaties die afspraken hebben met laboratoria. De extra locaties die wij hebben opgezet zijn hier een aanvulling op.

Testbeleid (PDF 83.0K)

Deze instructie om een test af te nemen is bedoeld voor zorgprofessionals, werkzaam in zorg- en verpleeginstellingen. Het is een algemene instructie. U dient zelf rekening te houden met specifieke omstandigheden in uw werksituatie. [update 17 april 2020]

Lees voor u begint de hele procedure door! Aan het einde vindt u een checklist met benodigdheden.

Hygiënetoolkit voor zorginstellingen en thuiszorg

Als u vermoedt dat er een patiënt en/of medewerker is besmet met het Coronavirus, is het belangrijk om de juiste stappen te ondernemen op het gebied van hygiëne.

De sector van verpleeg- en zorginstellingen verschilt van een ziekenhuis, want bewoners zijn vaak niet te isoleren in hun kamers. We beschrijven hieronder wat je kunt doen om te voorkomen dat de hele afdeling/het huis met corona wordt besmet.

Indien een besmetting in een zorginstelling is geconstateerd, kunt u ervoor kiezen om een cohortafdeling in te richten. Dit is een afdeling waarin meerdere bewoners met gediagnostiseerde besmetting met hetzelfde virus worden verpleegd, in dit geval corona. De afdeling is strikt gescheiden van andere afdelingen.

Ook als er geen besmettingen bij bewoners zijn geconstateerd, is het belangrijk om hygiënemaatregelen in acht te nemen. Op die manier kunt u de kans op een besmetting verkleinen.

Ook in de thuiszorg kan een besmetting plaats vinden. Medewerkers dienen de algemene hygiënemaatregelen te volgen conform de ‘veilige vijf’-adviezen bestemd voor de thuiszorg.

Ondersteunende werkinstructies:

Ter ondersteuning zijn er verschillende werkinstructies gemaakt. Deze kunt u downloaden om te gebruiken.

Voor het testen is het belangrijk om persoonlijke beschermende middelen (PBM’s) te dragen. Deze moeten na gebruik ook op de juiste wijze worden gedeponeerd om besmettingen te voorkomen.

Van alle beschermende maatregelen zijn mondneusmaskers het belangrijkst, omdat COVID-19 voornamelijk door aerosolen overdraagbaar is. Er zijn verschillende varianten van maskers. Het advies is gebaseerd op de RIVM-richtlijn. [update 29 april 2020]

Besmetting met het coronavirus kan ook plaatsvinden door aerosolen die in de ogen terechtkomen. Daarom zijn spatbrillen onmisbaar bij de zorg voor deze patiënten. Ook een overschort is vanwege de besmettingsrisico’s belangrijk. Hier vind je informatie over de schorten en spatbrillen die nodig zijn bij het verzorgen van bewoners met het coronavirus.

In uw huis/instelling is het nodig dat er goed wordt schoongemaakt. In vuil en stof kunnen ziekteverwekkers, zoals micro-organismen en virussen zitten. Door regelmatig schoon te maken, haalt u ook veel ziekteverwekkers weg. Hierdoor verkleint u de kans op ziekte.

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Denk hierbij aan schorten, wegwerphandschoenen en mondkapjes. Omdat er een schaarste is aan deze producten, heeft het kabinet een landelijke aanpak vastgesteld.

Handen wassen is een van de belangrijkste maatregelen die men kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De gemiddelde naleving van de handhygiëne-regels is in Nederland heel laag.

Het is belangrijk dat zorgmedewerkers regels rondom persoonlijke hygiëne ten aanzien van kleding en hand- en polssieraden strikt hanteren. Dit is de basis waar iedereen zich aan moet houden in de zorg, zeker nu in tijden van het coronavirus.

De uitbraak van het nieuwe coronavirus leidt tot de noodzaak om ook voor het gebruik van douche- en toiletruimte adviezen op te stellen in verpleeghuizen en andere instellingen.

Bewoners in zorginstellingen zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus. Zowel zorgprofessionals als bewoners kunnen het virus overdragen op andere bewoners. Daarom moet er ook extra aandacht zijn voor de hygiëne die de bewoners zelf toepassen.

De Rijksoverheid legt in een handig overzicht uit welk mondneusmasker nodig is bij welke handeling.