Spring naar het artikel

Film norovirus: je ziet het niet, maar het is er wel

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

In deze film ziet u hoe het besmettelijke norovirus zich verspreidt. Hoe gemakkelijk de virussen in de lucht terecht kunnen komen en hoe verraderlijk die snoeppot is.

Ook ziet u welke maatregelen u kunt nemen om uzelf en anderen te beschermen. Zo kunt u voorkomen dat er meer cliënten ziek worden. Maar ook dat u zelf besmet raakt en het virus mee naar huis neemt.

Norovirus: You may not see it, but it’s there

A short film about norovirus, to use in all kinds of health care institutions

In this film you can see how the contagious norovirus scatters. How easy the virus can be spread by air, and how treacherous that candy jar can be.
You see which precautions you can take to protect yourself and how to prevent more clients becoming ill but also your own family.

Medewerkers in de zorg

Deze film is gemaakt voor verpleegkundigen en verzorgenden die in een verpleeghuis of woonzorgcentrum werken. En dan vooral als ze te maken krijgen met een uitbraak van braken en/of diarree.
Ook voor andere groepen is de film interessant. Denk aan huishoudelijk medewerkers, vrijwilligers, de cliënten, of zorgmedewerkers die in een ander soort instelling werken.

Tijdens een uitbraak

De film is bedoeld om te laten zien op een afdeling waar een uitbraak van braken en/of diarree heerst. Hij duurt zeven minuten en kan bijvoorbeeld dagelijks bij de ochtendoverdracht vertoond worden aan de medewerkers die de film nog niet hebben gezien. De film vormt een aanvulling op de voorlichting en de protocollen van de zorginstelling en ondersteunt de toepassing van de nodige maatregelen.

Norovirus

De meeste uitbraken van braken en/of diarree worden veroorzaakt door het norovirus en dit virus is zeer besmettelijk. Daarom is het verstandig vanaf het begin van een uitbraak maatregelen te nemen alsof het het norovirus is. Ook al is dat nog niet zeker. Volg het beleid dat in uw instelling afgesproken wordt.

Het is niet toegestaan om deze film te gebruiken voor commerciële doeleinden en (delen van) de film te bewerken of aan te passen.

Film over Norovirus

Deze zeven minuten durende film is bedoeld voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen en woonzorgcentra die te maken krijgen met een uitbraak van norovirus. De film laat zien hoe het virus zich verspreidt en wat medewerkers zelf kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen. De belangrijkste maatregel is het handen wassen.

De praktische mogelijkheden voor de toepassing van de landelijke richtlijnen verschillen per instelling en per locatie. Deze film biedt daarom basale informatie, die de eigen protocollen en specifieke voorlichting van een zorginstelling kan ondersteunen.

Ontstaan

Het idee voor de film komt voort uit de wens van instellingen om de papieren richtlijnen meer tot leven te brengen voor de praktisch ingestelde zorgmedewerkers. De inhoud is gebaseerd op gesprekken met de doelgroep, praktijkobservaties en de LCI- en WIP richtlijnen. Zowel WIP (Werkgroep Infectie Preventie) als LCHV (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) waren vertegenwoordigd in de projectgroep. Ze waren nauw betrokken bij het maken van de film. De film is gefinancierd door het RIVM.

Evaluatie

De film is geëvalueerd op vier afdelingen waar een uitbraak van norovirus heerste. Ondanks de verhoogde werkdruk was het haalbaar om de film minimaal één keer per dag aan medewerkers te laten zien. Dit gebeurde meestal tijdens de ochtendoverdracht. De computers van de verpleging hadden geen geluidvoorzieningen. Daarom werd de film afgespeeld op de dvd-speler in de huiskamer van de bewoners of via een laptop.
De film werd door de medewerkers van deze afdelingen beoordeeld met een acht. Daarnaast gaven de medewerkers aan dat ze

  • beter begrijpen hoe norovirus zich verspreidt (91 procent)
  • dat ze de maatregelen beter begrijpen (88 procent).

Citaat van een teamleider: 'Het kost je dan zeven minuten maar dat zijn wel zeven informatieve minuten!'

Implementeren

Om de film effectief in te kunnen zetten bij een uitbraak, is het belangrijk dat een instelling daarop is voorbereid. Sleutelfiguren moeten op de hoogte zijn van de film en er toegang toe hebben. Denk hierbij aan leden van een infectiepreventiecommissie, locatiemanagers, teamleiders, specialisten ouderengeneeskunde en hygiëne-aandachtsfunctionarissen. Het zou mooi zijn als zij het tonen van de film standaard in hun protocollen opnemen.

Hoewel de film in eerste instantie is gemaakt voor zorgmedewerkers kunnen ook andere groepen en disciplines er baat bij hebben. Denk hierbij aan huishoudelijk medewerkers, vrijwilligers en de cliënten of zorgvragers. De film kan ook bruikbaar zijn voor scholingsmomenten.