Spring naar het artikel

Legionellose

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Wat moet u doen bij het vaststellen van legionellose?

In de Wet Publieke Gezondheid (WPG) is legionellose als C ziekte aangemerkt. De GGD ontvangt voormeldingen van de laboratoria. Als behandelaar blijft u echter aangifteplichtig. U kunt een dergelijke melding via de gebruikelijke weg aan de GGD doorgeven. De GGD voert naar aanleiding van legionellosemeldingen brononderzoek uit. De resultaten van het brononderzoek geeft de GGD aan u als behandelend arts door. Bovendien krijgen patiënten een brief met de onderzoeksresultaten.

Wilt u advies of informatie?

U kunt het team Infectieziektebestrijding bereiken voor advies over diagnostiek bij pneumonie waarbij gedacht wordt aan een legionella-pneumonie/legionellose via het telefoonnummer 010 - 433 98 97.

Algemeen advies: Meldpunt Legionella

Voor algemene vragen of als u meer informatie wilt hebben over persberichten of informatiebrieven die bij u of uw patiënten leiden tot vragen kunt u bellen met 010 - 433 93 33.