Spring naar het artikel

Port Health Authority Rotterdam (PHAR)

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de gezondheidszorg in de haven. Bestrijding van infectieziekten is een belangrijke taak.

Door de toename van het internationaal handelsverkeer kunnen infectieziekten zich gemakkelijker verspreiden. Wereldwijd wordt daarom in wet- en regelgeving meer werk gemaakt van bestrijding van infectieziekten.

Internationale Gezondheidsregeling

De SARS-epidemie in 2003 was aanleiding voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de International Health Regulations (IHR, Internationale Gezondheidsregeling) te herzien. Met de ondertekening van de IHR maakten de lidstaten van de WHO internationale afspraken op het gebied van infectieziektebestrijding.

In Nederland is de IHR sinds 1 december 2008 opgenomen in de Wet publieke gezondheid. Dit betekent dat de Rotterdamse haven in het geval van een uitbraak van een infectieziekte moet beschikken over:

  • Een draaiboek voor noodsituaties;
  • Een quarantaineruimte;
  • Een crisisdienst.

Haven Coördinatie Centrum

De Port Health Authority Rotterdam coördineert de gezondheidszorg in de haven van Rotterdam. Vroeger waren meerdere instanties hiervoor verantwoordelijk. In 2009 richtten zij de Port Health Authority op. Daarmee kwam een samenwerking tot stand in de Rotterdamse haven. 

In de haven van Rotterdam is het Haven Coördinatie Centrum hét aanspreekpunt voor schepen, bemanning en andere partijen.

Rol van de GGD

De GGD Rotterdam Rijnmond is verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding in de haven van Rotterdam en is samen met het havenbedrijf trekker van de PHAR.