Spring naar het artikel

SISA

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

SISA is een afkorting die staat voor SIgnaleren en Samenwerken en SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak.

Signaleren en afstemmen

SISA is een computersysteem waarin professionals vanuit de regio Rotterdam kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om de best mogelijke begeleiding te bieden.

Match

In SISA staat geen inhoud, geen dossier. Een professional signaleert, door het afgeven van een signaal in SISA, dat hij of zij betrokken is, niet waarom. Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of er meerdere professionals op hetzelfde moment bij hetzelfde kind, dezelfde jongere of binnen hetzelfde gezin betrokken zijn. Verschillende signalen vanuit verschillende organisaties leiden tot een match. Bij een match stuurt SISA een e-mail naar alle betrokken professionals zodat zij met elkaar kunnen afstemmen.

Via SISA werken organisaties die met jongeren en kinderen werken nauw samen. SISA richt zich op alle instellingen, organisaties en gemeentelijke diensten die deze kinderen/jongeren en eventueel hun gezinnen ondersteuning bieden en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen. Voor iedereen die met jeugd te maken heeft is SISA belangrijk gereedschap.

Het is belangrijk dat veel verschillende partners signaleren in SISA. Hiermee wordt voorkomen dat er verschillende partijen actief zijn in een gezin die niet van elkaars betrokkenheid op de hoogte zijn en zo langs elkaar heen werken. Het is van belang dat alle partijen, dus bijvoorbeeld ook huisartsen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en Veilig Thuis, signaleren in SISA.

Meer informatie en aanmelding

Voor vragen over invoering van of advies over SISA kunt u contact opnemen met 010 - 498 24 72 of info@sisa.rotterdam.nl.