Spring naar het artikel

Informatie voor zorgverleners in de thuiszorg

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Op deze pagina vindt u informatie voor zorgverleners in de thuiszorg (ZZP of in dienst van een zorginstelling) over o.a. persoonlijke beschermingsmiddelen, de mogelijkheid tot testen en psychosociale hulp.

Let op: de informatie op deze pagina kan inmiddels verouderd zijn. De informatie wordt momenteel gecontroleerd.
 

In de regio Rotterdam-Rijnmond werken we intensief met elkaar samen om goede zorg voor iedereen te leveren, in diverse (zorg)instellingen én thuis. Naast de zorg in de ziekenhuizen en diverse instellingen zijn er wanneer nodig ook extra opvang- en zorglocaties in de stad.

Samenwerken is nodig want het coronavirus (COVID-19) heeft veel impact en dat voelen we. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we goed voorbereid zijn op verschillende scenario’s. Onderdeel hiervan is dat u op de hoogte bent en blijft over de situatie rondom COVID-19 en het uitvoeren van uw werk als zorgprofessional. Hieronder zetten wij de voor u belangrijke informatie op een rij.

Zorgmedewerkers vallen onder de cruciale beroepsgroepen voor COVID-19. Heeft u (de zorg voor) jonge kinderen, dan kunt u gebruikmaken van de noodopvang voor kinderen.

Sinds de uitbraak van corona is er een grote vraag naar Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) in de instellingen voor niet-acute zorg, zoals verpleeg- en verzorgingsinstellingen, thuiszorginstellingen en dak- en thuislozeninstellingen. De schaarste leidt ertoe dat zorgvuldig wordt afgewogen hoe de PBM worden verdeeld. Voor de verdeling in de niet-acute zorg geldt dat de richtlijnen van de RIVM leidend zijn voor gebruik PBM buiten ziekenhuizen.

De aanvraag van en verdeling van PBM verloopt via een landelijk aanvraagpunt via Mediq. Alle zorgverleners kunnen bij deze leverancier een apart account aanmaken om PBM aan te vragen. Verstrekking van PBM vindt plaats volgens de RIVM-richtlijnen voor gebruik van PBM buiten de ziekenhuizen.

Voor coronapatiënten die alleen thuis kunnen blijven met zorg hebben de vijf Rotterdamse zorgorganisaties Lelie Zorggroep, Aafje, Humanitas, De Zellingen en Laurens een speciaal coronateam opgericht.

Dit overkoepelende thuiszorgteam biedt uitsluitend thuiszorg aan nieuwe COVID-19 patiënten, waarbij de besmetting is bevestigd door een arts of de GGD én waarbij sprake is van noodzakelijke (niet uitstelbare) zorg. Het team bestaat uit verzorgenden en verpleegkundigen die tijdelijk exclusief voor het ConForte coronathuiszorgteam werken. Thuiszorg aan cliënten die geen corona hebben of waar geen verdenking is, worden door eigen vaste thuiszorgmedewerkers geholpen.

Huisartsen kunnen via het centrale nummer van Verwijshulp010 (010 - 899 01 61) zeven dagen in de week terecht bij het ConForte-coronathuiszorgteam.

De zorg door het Conforte-coronathuiszorgteam is tijdelijk, totdat uit een test blijkt dat de patiënt niet (meer) besmet is met corona en 48 uur klachtenvrij is. Daarna gaat de patiënt - als dat nodig is - in zorg bij een regulier thuiszorgteam van Lelie zorggroep, Aafje, Humanitas, Laurens of de Zellingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeur van de patiënt.

Hierdoor kunnen huisartsen snel thuiszorg voor hun patiënten met COVID-19 regelen en kan de thuiszorg zuiniger omgaan met mondkapjes en spatbrillen.

Thuiszorg voor nieuwe coronapatiënten op de Zuid-Hollandse Eilanden

Op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten hebben Careyn en Curamare in samenwerking corona-routes beschikbaar wanneer er nieuwe corona-besmettingen zijn. Deze routes zullen (opnieuw) ingezet worden als hier door een nieuwe uitbraak van corona behoefte aan is. Huisartsen kunnen besmette cliënten aanmelden bij zowel Careyn als Curamare, in onderling overleg zal de thuiszorg verleend worden. Nadat de cliënt niet meer besmet is met corona zal de thuiszorg indien gewenst overgenomen worden door de aanbieder van voorkeur van de cliënt.

Zorgmedewerkers in de regio Rotterdam-Rijnmond die buiten de ziekenhuizen werken, moeten erop kunnen rekenen dat ze hun werk veilig kunnen doen. Voor deze zorgmedewerkers met klachten die passen bij COVID-19 heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond testlocaties, zodat zij getest kunnen worden op het coronavirus. De parkeergarage nabij Topsportcentrum Rotterdam is hiervoor ingericht. Ook rijdt er nu een mobiele testbus rond. Een zorginstelling kan voor de inzet van de testbus een afspraak maken met de GGD.

Wilt u zich laten testen? Dit kan via uw eigen werkgever. Veel zorginstellingen testen hun eigen personeel al en er zijn organisaties die afspraken hebben met laboratoria. Is dat niet het geval dan kan uw werkgever u aanmelden voor testen bij de GGD. Uitzendkrachten kunnen contact opnemen met hun uitzendbureau. Het uitzendbureau moet hiervoor hun bedrijfsarts/arbodienst/toegewezen arts beschikbaar stellen. ZZP’ers kunnen terecht bij hun huisarts en anders de huisartsenpost. Beide hebben aanvraagformulieren voor de testlocatie.

Testen op de Zuid-Hollandse Eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten

Careyn en Curamare werken samen voor wat betreft het testen van hun medewerkers. De testen worden gedaan via het laboratorium van het van Weel Bethesda ziekenhuis, aanmelding kan via de corona wijk coördinatoren van Curamare. Voor overige thuiszorgmedewerkers geldt ook dat testen via de eigen werkgever kan. Veel zorginstellingen testen hun eigen personeel al en er zijn organisaties die afspraken hebben met laboratoria. Is dat niet het geval dan kan uw werkgever u aanmelden voor testen bij de GGD. Uitzendkrachten kunnen contact opnemen met hun uitzendbureau. Het uitzendbureau moet hiervoor hun bedrijfsarts/arbodienst/toegewezen arts beschikbaar stellen. ZZP’ers kunnen terecht bij hun huisarts en anders huisartsenpost.

Psychosociale hulp voor zorgverleners

Voor mentale ondersteuning kunnen zorgprofessionals vaak terecht binnen de eigen zorgorganisatie. Maar er is ook elders hulp te krijgen. Zo bieden vakbond CNV en Werkgeversorganisatie Regioplus ‘Sterk in je Werk – Extra Coaching’.

Professionele coaches bieden op vrijwillige basis een luisterend oor en laagdrempelige mentale ondersteuning en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp. Zorgprofessionals kunnen zich 7 dagen per week aanmelden op Sterk in je werk.nl. Zorgprofessionals die zich vóór twaalf uur aanmelden op de site, worden dezelfde dag nog teruggebeld en anders vóór 12 uur de dag erna.

Er zijn daarnaast andere initiatieven op landelijk en regionaal niveau om zorgprofessionals te ondersteunen. ARQ/IVP (landelijk instituut voor psychotrauma)heeft een contactpunt opgezet voor psychosociale ondersteuning. Het contactpunt is 7 dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088 - 330 55 00.

In de regio heeft Parnassia Groep het telefoonnummer 088 - 357 16 66 beschikbaar gesteld voor alle professionals die rechtstreeks of onrechtstreeks met coronapatiënten werken. Het gaat dan om zowel de ‘handen aan het bed’, als ook de schoonmaker of cateraar een luisterend oor te bieden.