Spring naar het artikel

HygiŽne- en veiligheidsinspectie seksinrichtingen

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De technisch-hygiŽnisten van het team Reizigerszorg & HygiŽne controleren de seksinrichtingen op hygiŽne.

Ze kijken hierbij onder meer naar de inrichting van de werkruimten, het sanitair en de manier van schoonmaken. Zij doen dat aan de hand van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de hygiŽnerichtlijn van het Landelijk Centrum voor HygiŽne en Veiligheid (LCHV).

De technisch-hygiŽnisten bezoeken de seksinrichtingen als de exploitant een vergunning aanvraagt. Zij geven na hun bezoek een advies aan de gemeente over het al dan niet verlenen van de vergunning. Het advies is gebaseerd op de bevindingen tijdens de inspectie.

Controle seksinrichtingen

De seksinrichtingen die al een vergunning hebben, worden jaarlijks bezocht door de technisch-hygiŽnisten. Zij controleren of deze seksinrichtingen nog steeds voldoen aan de eisen voor hygiŽne en veiligheid van de APV en de hygiŽnerichtlijn van het LCHV. Van dit bezoek wordt een rapport gemaakt, dat de exploitant krijgt toegestuurd. Wanneer bij herhaling blijkt dat de exploitant niet aan alle eisen voldoet en hij/zij deze niet verbetert, geven de technisch-hygiŽnisten de gemeente een advies tot handhaving. De gemeente kan dan maatregelen opleggen, variŽrend van een boete tot sluiting van de seksinrichting.

In Rotterdam controleren de technisch-hygiŽnisten de seksinrichtingen samen met een bouwinspecteur van Stadsontwikkeling van de gemeente.

Jaarlijks evalueren de technisch-hygiŽnisten de bevindingen en knelpunten die bij de bezoeken naar voren kwamen met de gemeente.

HygiŽnecontrole verblijfinrichtingen

Verblijfinrichtingen zijn opvangcentra die onderdak en begeleiding bieden aan mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Hieronder vallen bijvoorbeeld drugsverslaafden, (ex-)psychiatrische patiŽnten, alcoholisten, gokverslaafden, zwerfjongeren, illegalen, mishandelde vrouwen en slachtoffers uit de mensenhandel. Bewoners van deze opvangcentra lopen een groter infectierisico dan de gemiddelde burger.
Dit komt doordat deze bewoners:

  • relatief dicht op elkaar leven
  • veel gebruik maken van dezelfde ruimtes en materialen
  • vaak een verminderde weerstand hebben.

Deze locaties worden elke twee jaar gecontroleerd op hygiŽne en veiligheid volgens landelijke hygiŽneregels.