Spring naar het artikel

Advies en hulp

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GGD Rotterdam-Rijnmond geeft gezondheidsadviezen op verschillende gebieden aan gemeenten, bedrijven en burgers. Ook biedt de GGD hulp aan burgers die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van seksueel geweld of mishandeling.

Sociaal medische advisering en indicatie

Sociaal medische advisering en indicatie is een van de taken van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

De artsen van sociaal medische advisering en indicatie geven zo’n vijfduizend keer per jaar onafhankelijk medisch advies. Dit doen ze op verzoek van een (regio)gemeente, organisatie of burger als het gaat om:

  • Verhuisurgentie
  • Gehandicaptenparkeerkaart
  • Voorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (rolstoelen, scootmobiel, woningaanpassing, hulp in het huishouden)
  • Bijzondere bijstand
  • Ontheffing inburgeringexamen
  • Kinderopvang
  • Arbeidsgeschiktheid
  • Schuldsanering

Hulp na aanranding of verkrachting

De GGD biedt hulp aan slachtoffers van seksueel geweld.