Spring naar het artikel

Klachtenregeling

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

GGD Rotterdam-Rijnmond streeft er naar u zo goed mogelijk te helpen. Maar er kan wel eens iets misgaan: u moet te lang wachten op een afspraak, uw telefoontje wordt te vaak doorverbonden, u krijgt geen goed antwoord op uw vraag. Als dat gebeurt, kunt u een klacht indienen. Met uw reactie geeft u de GGD de kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Dien uw klacht over corona in bij de juiste organisatie!

De GGD krijgt veel klachten binnen over corona die niet bij ons horen. Daarom is het belangrijk dat u de klacht bij de juiste organisatie indient, anders kunnen wij u niet verder helpen.

Deze klacht moet u indienen bij GGD GHOR Nederland. Gebruik hiervoor deze link.

Heeft u een klacht over het vaccinatiebeleid (regulier/booster) of de volgorde (wanneer wie aan de beurt is)? Deze klacht moet u indienen bij de Rijksoverheid.

De landelijke helpdesk bemant de 0800-telefoonlijnen. Dit zijn geen medewerkers van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Gebruik hiervoor deze link om een klacht in te dienen.

Klachten over de CoronaCheck-app kunt u melden via helpdesk@coronacheck.nl.

Vragen over de corona-dienstverlening van de GGD Rotterdam-Rijnmond

Voor vragen of klachten over de coronagerelateerde dienstverlening van de GGD (bijvoorbeeld het zetten van de prik, de begeleiding op onze vaccinatie- en testlocaties, telefonisch contact dat u met ons heeft gehad), leest u hieronder verder.

Hoe dien ik een klacht in bij de GGD Rotterdam-Rijnmond?

Een klacht moet u altijd schriftelijk indienen, via het online klachtenformulier hieronder, via een e-mail of per post.

Zodra uw testuitslag bekend is, kunt u deze inzien op www.coronatest.nl (met DigiD). Als u niet in de portal kijkt, wordt u door de GGD gebeld met de uitslag. Het kan 48 uur (na testafname) duren voordat de uitslag binnen is. Is het langer dan 48 uur geleden? Bel dan 010 4438031. 

Heeft u een vraag over de registratie van uw vaccinatie, dan kunt u ook terecht bij de informatielijn van de GGD Rotterdam-Rijnmond: 010-4438031, keuze 3. 

Voor vragen over registratie van vaccinatie- test- en herstelbewijzen, of ziet u verkeerde gegevens staan, neem dan contact op met de backoffice van de landelijke GGD: 0800 - 5090 (elke dag bereikbaar van 8.00 - 22.00 uur).

Voor technische vragen over de CoronaCheck-app kunt u telefonisch contact opnemen met helpdesk Technisch Support: 0800-1421. Bijvoorbeeld als u een foutmelding krijgt, of de app niet werkt.

Klachten over de corona dienstverlening van de GGD Rotterdam-Rijnmond kunt u ons per e-mail toezenden via klachtencoronaMO@rotterdam.nl. Vermeld alle onderstaande informatie, anders kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.

 • Voor- en achternaam van uzelf en eventueel van andere betrokken personen
 • Volledige adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Omschrijving van de klacht
 • De datum waarop uw klacht is ontstaan
 • Patiëntnummer als u dat heeft, dit kunt u bijvoorbeeld vinden in de bevestiging van de coronatestafspraak.
 • Eventueel vermelding van de locatie waar uw klacht over gaat

 

Hoe dien ik een klacht in bij de GGD Rotterdam-Rijnmond?

Een klacht moet u altijd schriftelijk indienen, via het online klachtenformulier hieronder, via een e-mail of per post.

Klachten over de reguliere dienstverlening van de GGD Rotterdam-Rijnmond kunt u ons per e-mail toezenden via GGD_mbklachtenbemiddelingMO@rotterdam.nl.

Vermeld alle onderstaande informatie, anders kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Geef altijd de volgende gegevens door, anders kunnen wij uw klacht helaas niet in behandeling nemen:

 • Voor- en achternaam van uzelf en eventueel van andere betrokken personen
 • Volledige adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Omschrijving van de klacht
 • De datum waarop uw klacht is ontstaan
 • Patiëntnummer als u dat heeft
 • Eventueel vermelding van de locatie waar uw klacht over gaat

Adressen

U kunt uw klacht per post richten aan:

GGD Rotterdam-Rijnmond t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 70032, 3000 LP  Rotterdam​.


Geef altijd de volgende gegevens door, anders kunnen wij uw klacht helaas niet in behandeling nemen:

 • Voor- en achternaam van uzelf en eventueel van andere betrokken personen
 • Volledige adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Omschrijving van de klacht
 • De datum waarop uw klacht is ontstaan
 • Patiëntnummer als u dat heeft, dit kunt u bijvoorbeeld vinden in de bevestiging van de coronatestafspraak.
 • Eventueel vermelding van de locatie waar uw klacht over gaat

Wij verzoeken u dit formulier compleet in te vullen, zodat wij uw klacht snel kunnen afhandelen.

Ik dien de klacht in namens iemand anders, namelijk:

Gegevens over de klacht

Meer weten over privacy en hoe de GGD met uw persoonsgegevens omgaat? Kijk op ggdrotterdamrijnmond.nl/privacy

Afhandeling klacht

De GGD stuurt u altijd per mail of per post een ontvangstbevestiging en de klachtenfolder. Daarin kunt u nalezen hoe de GGD met klachten omgaat. Wij streven er naar om binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging te sturen. Binnen een week na de ontvangstbevestiging kan er telefonisch contact opgenomen worden door de klachtenfunctionaris. Het is hierom belangrijk dat u uw telefoonnummer opgeeft. Samen bespreekt u de klachten en de afhandeling van de klacht.

De GGD probeert in eerste instantie uw klacht door interne bemiddeling op te lossen. Het hoofd van de afdeling waar de klacht over gaat zal de klacht onderzoeken en bemiddelen om zo tot een oplossing te komen. U wordt geïnformeerd over wat de GGD met uw klacht doet. Waar nodig past de GGD ook zijn manier van werken aan, zodat niet alleen u, maar ook andere burgers baat hebben bij uw klacht.

Klacht niet naar tevredenheid opgelost?

Als u van mening bent dat de GGD uw klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman Rotterdam of bij de Geschillencommissie Publieke Zorg. U kunt zelf kiezen bij welke van deze twee instanties u de klacht indient. In de klachtenfolder vindt u meer informatie over deze instanties.