Spring naar het artikel

Klachtenregeling

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

GGD Rotterdam-Rijnmond probeert je zo goed mogelijk te helpen. Maar er kan weleens iets misgaan. Je moet te lang wachten op een afspraak. We verbinden je te vaak door, of je krijgt geen goed antwoord op je vraag. Als dat gebeurt, kun je een klacht sturen. Met jouw reactie geef je de GGD de kans om de kwaliteit van onze service te verbeteren. Klachten over het coronavirus

Stuur je klacht over corona naar de goede organisatie!

De GGD krijgt veel klachten binnen over corona die niet bij ons horen. Daarom is het belangrijk dat je je klacht naar de goede organisatie stuurt. Anders kunnen wij jou niet verder helpen.

 

Deze klacht stuur je naar GGD GHOR Nederland. Gebruik hiervoor deze link.

Heeft u een klacht over het vaccinatiebeleid (regulier/booster) of de volgorde (wanneer wie aan de beurt is)? Meld dit dan bij de Rijksoverheid.

De mensen van de landelijke helpdesk beantwoorden de 0800-telefoonlijnen. Dit zijn geen medewerkers van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Gebruik deze link als je een klacht hebt over de landelijke helpdesk.

 

Vragen over de corona-dienstverlening van de GGD Rotterdam-Rijnmond

Heb je vragen of klachten over diensten van de GGD die te maken hebben met corona? Lees dan hieronder verder. (Het gaat dan bijvoorbeeld over het zetten van de prik. De begeleiding op onze vaccinatie- en testlocaties. Of over het telefonisch contact dat je met ons had.)

 

Hoe stuur ik een klacht naar de GGD Rotterdam-Rijnmond?

Een klacht moet je altijd schriftelijk opsturen. Dat kan via het online formulier voor klachten hieronder. Maar ook via een e-mail of via de post.

 

Heb je een vraag over de registratie van je vaccinatie? Dan kun je ook bellen met de informatielijn van de GGD Rotterdam-Rijnmond: 010 - 443 80 31, keuze 3. 

 

Klachten over de corona dienstverlening van de GGD Rotterdam-Rijnmond kunt je ons per e-mail toezenden via klachtencoronaMO@rotterdam.nl. Vermeld alle onderstaande informatie, anders kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.

 • Voor- en achternaam van uzelf en eventueel van andere betrokken personen
 • Volledige adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Omschrijving van de klacht
 • De datum waarop uw klacht is ontstaan
 • Patiëntnummer als u dat heeft, dit kunt u bijvoorbeeld vinden in de bevestiging van de coronatestafspraak.
 • Eventueel vermelding van de locatie waar uw klacht over gaat

 

Hoe dien ik een klacht in bij de GGD Rotterdam-Rijnmond?

Een klacht moet u altijd schriftelijk indienen, via het online klachtenformulier hieronder, via een e-mail of per post.

Heb je klachten over de normale diensten van de GGD Rotterdam-Rijnmond? Stuur ons die klachten dan in een e-mail via GGD_mbklachtenbemiddelingMO@rotterdam.nl.

Geef altijd de volgende gegevens door. Anders kunnen wij je klacht helaas niet behandelen:

 • voor- en achternaam van jezelf en mogelijk van andere betrokken personen;
 • complete adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • omschrijving van je klacht;
 • de datum waarop je klacht ontstond;
 • patiëntnummer als je dat hebt;
 • de locatie waar je klacht over gaat.

Adressen

Je kunt je klacht per post richten aan:

GGD Rotterdam-Rijnmond t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 70032, 3000 LP  Rotterdam​.


Geef altijd de volgende gegevens door, anders kunnen wij uw klacht helaas niet in behandeling nemen:

 • Voor- en achternaam van uzelf en eventueel van andere betrokken personen
 • Volledige adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Omschrijving van de klacht
 • De datum waarop uw klacht is ontstaan
 • Patiëntnummer als u dat heeft, dit kunt u bijvoorbeeld vinden in de bevestiging van de coronatestafspraak.
 • Eventueel vermelding van de locatie waar uw klacht over gaat

Wij verzoeken u dit formulier compleet in te vullen, zodat wij uw klacht snel kunnen afhandelen.

Ik dien de klacht in namens iemand anders, namelijk:

Gegevens over de klacht

Meer weten over privacy en hoe de GGD met uw persoonsgegevens omgaat? Kijk op ggdrotterdamrijnmond.nl/privacy

Afhandeling klacht

De GGD stuurt u altijd per mail of per post een ontvangstbevestiging en de klachtenfolder. Daarin kunt u nalezen hoe de GGD met klachten omgaat. Wij streven er naar om binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging te sturen. Binnen een week na de ontvangstbevestiging kan er telefonisch contact opgenomen worden door de klachtenfunctionaris. Het is hierom belangrijk dat u uw telefoonnummer opgeeft. Samen bespreekt u de klachten en de afhandeling van de klacht.

De GGD probeert in eerste instantie uw klacht door interne bemiddeling op te lossen. Het hoofd van de afdeling waar de klacht over gaat zal de klacht onderzoeken en bemiddelen om zo tot een oplossing te komen. U wordt geïnformeerd over wat de GGD met uw klacht doet. Waar nodig past de GGD ook zijn manier van werken aan, zodat niet alleen u, maar ook andere burgers baat hebben bij uw klacht.

Klacht niet naar tevredenheid opgelost?

Als u van mening bent dat de GGD uw klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman Rotterdam of bij de Geschillencommissie Publieke Zorg. U kunt zelf kiezen bij welke van deze twee instanties u de klacht indient. In de klachtenfolder vindt u meer informatie over deze instanties.