Spring naar het artikel

Klachtenregeling

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GGD Rotterdam-Rijnmond streeft er naar u zo goed mogelijk te helpen. Maar er kan wel eens iets misgaan: u moet te lang wachten op een afspraak, uw telefoontje wordt te vaak doorverbonden, u krijgt geen goed antwoord op uw vraag. Als dat gebeurt, kunt u een klacht indienen. Met uw reactie geeft u de GGD de kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Dien uw klacht over corona in bij de juiste organisatie!

De GGD krijgt veel klachten binnen over corona die niet bij ons horen. Daarom is het belangrijk dat u de klacht bij de juiste organisatie indient, anders kunnen wij u niet verder helpen.

 • Klachten over het plannen of wijzigen van de corona vaccinatie afspraak
  Deze klacht moet u indienen bij GGD GHOR Nederland. Gebruik hiervoor deze link.
   
 • Klachten over het vaccinatiebeleid en de volgorde (wanneer wie aan de beurt is)
  Deze klacht moet u indienen bij de Rijksoverheid.

 • Klachten over een medewerker van de landelijke helpdesk, gebruik hiervoor deze link.
  (De landelijke helpdesk bemant de 0800-telefoonlijnen)
   
 • Klachten over de CoronaCheckApp: via helpdesk@coronacheck.nl

Voor klachten over de dienstverlening van de GGD (bijvoorbeeld het zetten van de prik, de begeleiding op onze vaccinatie- en testlocaties, telefonisch contact dat u met ons heeft gehad), leest u hieronder verder.

Registratie vaccinaties

Heeft u een vraag over de registratie van uw vaccinatie, dan kunt u ook terecht bij de informatielijn van de GGD Rotterdam-Rijnmond op 010-443 80 31, keuze 3. 

Voor vragen over registratie van vaccinatie- test- en herstelbewijzen, of ziet u verkeerde gegevens staan, neem dan contact op met de backoffice van de landelijke GGD 0800 - 5090 (elke dag bereikbaar van 8:00 - 22:00).

Voor technische vragen over de coronacheck-app kunt u telefonisch contact opnemen met helpdesk Technisch Support op 0800-1421. Bijvoorbeeld als u een foutmelding krijgt, of de app niet werkt.

Let op! Als u eerder positief getest bent bij een commerciële testlocatie dan kunt u niet via de coronacheck-App een herstelbewijs genereren.
De landelijke GGD GHOR is momenteel bezig met het zoeken naar een oplossing.

Hoe dien ik een klacht in bij de GGD Rotterdam-Rijnmond?

Een klacht moet u altijd schriftelijk indienen, via het online klachtenformulier hieronder, via een e-mail of per post.

Geef altijd de volgende gegevens door, anders kunnen wij uw klacht helaas niet in behandeling nemen:

 • Voor- en achternaam van uzelf en eventueel van andere betrokken personen
 • Volledige adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Omschrijving van de klacht
 • De datum waarop uw klacht is ontstaan
 • Patiëntnummer als u dat heeft, dit kunt u bijvoorbeeld vinden in de bevestiging van de coronatestafspraak.
 • Eventueel vermelding van de locatie waar uw klacht over gaat

Klachten over corona dienstverlening

Klachten over de dienstverlening van de GGD Rotterdam-Rijnmond kunt u ons per mail laten weten via Informatiebeheer_MOBCO@rotterdam.nl. Vermeld alle bovenstaande informatie, anders kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.

Adressen

U kunt uw klacht per post richten aan:

GGD Rotterdam-Rijnmond t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 70032, 3000 LP  Rotterdam​.


Geef altijd de volgende gegevens door, anders kunnen wij uw klacht helaas niet in behandeling nemen:

 • Voor- en achternaam van uzelf en eventueel van andere betrokken personen
 • Volledige adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Omschrijving van de klacht
 • De datum waarop uw klacht is ontstaan
 • Patiëntnummer als u dat heeft, dit kunt u bijvoorbeeld vinden in de bevestiging van de coronatestafspraak.
 • Eventueel vermelding van de locatie waar uw klacht over gaat

Wij verzoeken u dit formulier compleet in te vullen, zodat wij uw klacht snel kunnen afhandelen.

Persoonsgegevens

Ik ben zelf degene die een klacht heeft of ik dien de klacht in namens iemand anders, namelijk:

Gegevens over de klacht

Meer weten over privacy en hoe de GGD met uw persoonsgegevens omgaat? Kijk op ggdrotterdamrijnmond.nl/privacy

Afhandeling klacht

De GGD stuurt u altijd per mail of per post een ontvangstbevestiging en de klachtenfolder. Daarin kunt u nalezen hoe de GGD met klachten omgaat. Wij streven er naar om binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging te sturen. Binnen een week na de ontvangstbevestiging kan er telefonisch contact opgenomen worden door de klachtenfunctionaris. Het is hierom belangrijk dat u uw telefoonnummer opgeeft. Samen bespreekt u de klachten en de afhandeling van de klacht.

De GGD probeert in eerste instantie uw klacht door interne bemiddeling op te lossen. Het hoofd van de afdeling waar de klacht over gaat zal de klacht onderzoeken en bemiddelen om zo tot een oplossing te komen. U wordt geïnformeerd over wat de GGD met uw klacht doet. Waar nodig past de GGD ook zijn manier van werken aan, zodat niet alleen u, maar ook andere burgers baat hebben bij uw klacht.

Klacht niet naar tevredenheid opgelost?

Als u van mening bent dat de GGD uw klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman Rotterdam of bij de Geschillencommissie Publieke Zorg. U kunt zelf kiezen bij welke van deze twee instanties u de klacht indient. In de klachtenfolder vindt u meer informatie over deze instanties.