Spring naar het artikel

Coronavaccinatie

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In 2021 worden miljoenen Nederlanders gevaccineerd om het coronavirus eronder te krijgen. De GGD Rotterdam-Rijnmond start op 8 januari met vaccineren tegen corona. De voorbereidingen voor vaccinatie tegen het coronavirus zijn in volle gang. Het vaccineren van alle mensen is een enorme operatie. Daarom werken we samen met veel partijen.

Vaccinatiestrategie

We starten met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Zij ontvangen als eerste een uitnodiging voor de COVID-19 vaccinatie. Vanaf 4 januari ontvangt deze groep een uitnodiging van hun werkgever.

Binnen deze eerste groep wil het ministerie van VWS het vaccin van BioNTech/Pfizer inzetten voor het vaccineren van de zorgmedewerkers in de verpleeg(huis)zorg, gehandicaptenzorg en medewerkers in de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.

Na de verpleeghuismedewerkers volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg, die ook het Pfizervaccin krijgen. De hoop is dat midden januari het vaccin van Moderna beschikbaar is, dat mogelijk wel aan bewoners van verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen kan worden gegeven. Welke vaccinatie men krijgt, is afhankelijk van diverse factoren, zoals beschikbaarheid. Daarna zijn ouderen en kwetsbaren aan de beurt, waarbij de huisarts een rol heeft. Net als bij de griepprik.

De GGD is ook aan zet voor het vaccineren van iedereen tussen de 18 en 60 jaar, die nog geen vaccin heeft. Naar schatting zijn dit zo’n 550.000 mensen in de Rotterdamse regio. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang: alles wordt in kaart gebracht, van prikstraat tot personeel.

Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder ontvangt in 2021 een uitnodiging voor de vaccinatie. De volgende groepen zijn als eerste aan de beurt:

  • Mensen met een medisch risico
  • Mensen vanaf 60 jaar
  • Zorgmedewerkers

Bent u zwanger? Dan is het advies de vaccinatie uit te stellen tot na de zwangerschap.

Onze locatie bij Rotterdam The Hague Airport is aangewezen als een van de vaccinatielocaties in Nederland.

*Let op: Deze testlocatie is geen drive-through zoals de teststraten in onze regio. Als u met de auto komt, parkeert u bij P3 en betreedt u de locatie te voet.

Dit vaccin beschermt u tegen het coronavirus (SARS-CoV-2). Als u besmet raakt met dit virus kunt u last krijgen van klachten. Zoals koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus en verlies van reuk en smaak. Ook kunt u last krijgen van ernstige klachten. Zoals benauwdheid en een longontsteking. Sommige mensen overlijden aan het coronavirus.

U krijgt dit vaccin om te voorkomen dat u ziek wordt door het coronavirus. Mogelijk krijgt u na de vaccinatie bijwerkingen. Daarover leest u meer bij 'Is de vaccinatie veilig?'.

Als u na het vaccin in aanraking komt met het coronavirus, dan herkent uw lichaam dit virus. Uw lichaam heeft dan al antistoffen aangemaakt die het virus dood kunnen maken. Hierdoor wordt u niet ziek of veel minder ziek.

U heeft 2 vaccinaties nodig om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus. Vanaf 7 dagen na de tweede vaccinatie bent u beschermd tegen het coronavirus. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat dit vaccin de kans op de ziekte COVID-19 met 95% verlaagt. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 5 mensen COVID-19 krijgen.

U krijgt deze vaccinatie als u 18 jaar of ouder bent. Dit vaccin is geschikt voor mensen vanaf 16 jaar, maar in Nederland worden mensen uitgenodigd vanaf 18 jaar.

U krijgt deze vaccinatie 2 keer. U krijgt de tweede vaccinatie minimaal 3 weken na de eerste vaccinatie. U krijgt de prik in de bovenarm.

Ja, de vaccinatie is uitgebreid getest en als veilig beoordeeld. Het is mogelijk dat u bijwerkingen krijgt van de vaccinatie. Zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid of een pijnlijke arm. Dit gaat na een paar dagen weer over.

Professor Marjolein van Egmond (immunoloog Amsterdam UMC) geeft in een video antwoord op vragen rondom het coronavaccin.

De vaccinatie is gratis en vrijwillig.

Na vaccinatie krijgt u een registratiekaart mee met informatie over het vaccin dat u gekregen heeft. Deze kunt u bij de tweede vaccinatie opnieuw gebruiken. Als uw gegevens zijn doorgegeven aan het RIVM, kunt u later een kopie van uw registratiekaart bij het RIVM opvragen.

Het RIVM registreert de volgende gegevens: uw burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, voornaam en achternaam, uw adresgegevens, reden vaccinatie (leeftijd/medische aandoening/zorgmedewerker), datum en plaats waar u de vaccinatie heeft gekregen, naam van het vaccin en batchnummer.

Wij vragen u om vooraf aan te geven of u het wel of niet goed vindt dat de GGD deze gegevens met het RIVM deelt. Uw keuze heeft geen invloed op uw vaccinatie. U krijgt het vaccin ook als u géén toestemming geeft voor het delen van de informatie met het RIVM.

Heeft u vragen of twijfels? Of wilt u meer informatie? Bel naar 0800-1351 of kijk op www.coronavaccinatie.nl. Op deze website staat ook informatie over de verschillende vaccins, de volgorde waarin er wordt gevaccineerd en vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Er leven veel vragen rondom dit onderwerp. Zodra we meer informatie hebben plaatsen we dit op deze pagina. Houd verder ook onze socials in de gaten voor updates rondom het onderwerp vaccineren.

Voor het vaccineren van de eerste groep zorgprofessionals (werkzaam in de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-huishoudelijke ondersteuning) krijgen werkgevers die aangesloten zijn bij een koepelorganisatie een uitnodigingspakket doorgestuurd door de koepel.

Als eerste komen de zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg aan de beurt. De werkgevers zorgen ervoor dat alle zorgmedewerkers in de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen met direct patiëntencontact, inclusief de zzp’ers die zij inhuren, een uitnodiging krijgen voor de vaccinaties.

Werknemers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-huishoudelijke ondersteuning kunnen pas worden uitgenodigd indien daarvoor expliciet een signaal wordt gegeven via de koepelorganisaties.

Niet alle zorgorganisaties (vaak kleinere maar ook grotere) zijn aangesloten bij een koepelorganisatie. Zij kunnen het uitnodigingspakket zelf aanvragen bij de koepel voor de branche waar de organisatie onder valt, dus ook als zij daar niet bij aangesloten zijn.

  • Bent u werkgever, niet aangesloten bij een koepel en heeft u geen uitnodigingspakket voor het vaccineren van uw medewerkers gekregen? Dan kunt u contact opnemen met de koepelorganisatie voor uw branche.
  • Bent u zzp’er? Neem contact op met de werkgever voor wie u op dit moment werkt. Over de vaccinatie van ZZP’ers die niet voor een zorgaanbieder werken zal binnenkort duidelijkheid worden gegeven.

Bent u werkgever, wel aangesloten bij een koepel en heeft u geen uitnodigingspakket voor het vaccineren van uw medewerkers gekregen? Neem contact op met uw koepelorganisatie.

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht van GGD GHOR Nederland.

Zorgmedewerkers of bedrijven die zorg verlenen en vragen hebben over de uitnodiging voor het vaccineren of over het maken van een afspraak voor vaccineren kunnen contact opnemen met informatienummer 088-678 8900 (Rijksoverheid) of kijken op www.coronavaccinatie.nl en de website van het RIVM.

Op de vacaturepagina van de gemeente Rotterdam vindt u de beschikbare tijdelijke opdrachten met betrekking tot het coronavirus.  

Heeft u nog vragen over deze tijdelijke opdrachten bij de GGD Rotterdam of over de sollicitatieprocedure? Stuur dan een e-mail naar werkenbij@rotterdam.nl en vermeld de betreffende opdracht.

Belangrijke links met actuele informatie