Spring naar het artikel

Mpox (monkeypox)

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Mpox is een pokkenvirusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Iedereen kan mpox krijgen en het virus komt voor bij alle leeftijden. Voorheen werd mpox ook wel monkeypox of appenpokken genoemd.

Klachten

De belangrijkste klacht van mpox is huiduitslag. Meestal begint die met vlekjes of bultjes die veranderen in blaasjes of puistjes. Dan gaan ze open en/of drogen ze in en ontstaat er een korst. Dit kan pijnlijk zijn. Je kunt ook algemene klachten hebben zoals:

  • Koorts
  • Hoofdpijn
  • Spierpijn
  • Gezwollen lymfeklieren
  • Rillingen
  • Vermoeidheid

Bij sommige mensen is er ook sprake van endeldarmontsteking, wat gepaard kan gaan met pijn rond de anus en/of slijmverlies. Soms is dit de enige klacht.
Deze symptomen beginnen 5 tot 21 dagen nadat je het virus kreeg.

Besmettelijkheid

Mpox wordt overgebracht door huid-op-huidcontact en intiem contact, zoals seks en zoenen, met iemand die besmet is. Mogelijk kan het virus zich ook verspreiden via druppels uit de blaasjes of de mond-keelholte. Deze kans wordt momenteel als laag ingeschat.

Er zijn verschillende manieren om besmetting te voorkomen. Neem hierin ook je verantwoordelijkheid. Hoe minder seks- en knuffelcontacten je hebt, hoe minder kans op besmetting. Ook door het op tijd herkennen van klachten en je te laten testen, kun je voorkomen dat je anderen besmet.

Wat doet de GGD?

Omdat mpox besmettelijk is voor je omgeving en het vervelende klachten geeft, willen we voorkomen dat het zich verder verspreidt. Hiervoor geven we voorlichting en adviezen. Ook doen we bron- en contactonderzoek als iemand besmet is met mpox. Door het bron- en contactonderzoek kunnen we ontdekken wie er veel risico heeft gelopen op besmetting. Deze personen kunnen we dan een eenmalige vaccinatie aanbieden, zodat ze niet ziek worden. 
Daarnaast kan je sindsmedio mei bij ons terecht voor een preventieve vaccinatie. 

Testen

Indien je klachten hebt die passen bij mpox, kun je je via je huisarts laten testen. Je wordt dan getest op verschillende plekken op je lichaam. Als de test positief is, dus als er mpox is aangetoond, wordt er bron- en contactonderzoek uitgevoerd door de GGD. Zo proberen we te achterhalen waar of van wie je het hebt gekregen, en of je mogelijk anderen hebt besmet. 

Preventief vaccineren tegen mpox (monkeypox)

Vanaf medio mei 2023 beginnen we weer met vaccineren tegen mpox. Iedereen met een verhoogd risico op mpox kan een afspraak maken om deze vaccinatie te krijgen. De vaccinatie tegen mpox is bedoeld om infecties en verspreiding van het mpox-virus zoveel mogelijk te voorkomen. Dit keer word je niet uitgenodigd, maar moet je jezelf aanmelden bij de GGD als je een verhoogd risico loopt op mpox.

Behoor je tot de doelgroep? Dan kun je bellen met 010-443 8031 (keuze 3) om een afspraak te maken. Ook inwoners uit de regio van GGD Zuid-Holland Zuid kunnen de vaccinatie bij ons halen, mits zij tot de doelgroep behoren. Ook zij kunnen bellen naar dit nummer om een afspraak te maken.

Meer weten?

Kijk voor de meest actuele informatie en adviezen over mpox op de webpagina Monkeypox op RIVM.nl. Hier kan je ook de veelgestelde vragen lezen.

Op de website van Vaccinatie tegen mpox | Man tot Man lees je ook meer over dit onderwerp.

Voor vragen over het verwerken van jouw gegevens kan je onze privacyverklaring bekijken.

 

 

Voor professionals

Sinds 3 december 2022 is mpox niet langer een groep A-meldingsplichtige infectieziekte. Het geldt nu als een groep B1-meldingsplichtige infectieziekte. Dit betekent dat de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD Rotterdam-Rijnmond is gestopt met testen op mpox per 15 december 2022. Vanaf dan kunnen patiënten hiervoor dus niet meer worden verwezen naar de GGD. Meer informatie over de testindicatie en mpox in het algemeen kunt u vinden in de LCI-richtlijnen over mpox op Rivm.nl.

Vermoedens (waarschijnlijke of mogelijke gevallen) van mpox hoeven daarnaast niet meer gemeld te worden aan de GGD, alleen bevestigde gevallen. Dit hoeft niet direct, maar zo snel mogelijk binnen kantoortijden, zoals met elke andere groep B1-meldingsplichtige infectieziekte. Kijk voor meer informatie op onze webpagina over Meldingsplicht.

PEP of PrEP
Bron- en contactonderzoek en eventuele vaccinatie als post-expositieprofylaxe (PEP) naar aanleiding van bevestigde mpox-gevallen zullen wel nog worden uitgevoerd door de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD. Sinds medio 2023 kan je bij ons weer terecht voor een preventieve mpox vaccinatie. 

Als u vragen heeft, dan kunt u bellen met de afdeling Infectieziektebestrijding via 010 - 4339966.