Spring naar het artikel

Monkeypox (Mpox)

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Monkeypox (Mpox) is een pokkenvirusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Sinds mei 2022 verspreidt mpox zich door Europa en Nederland. Iedereen kan mpox krijgen en het virus komt voor op alle leeftijden. Voorheen werd mpox ook wel monkeypox of appenpokken genoemd.

  • Heb je klachten die kunnen passen bij mpox? Of ben je in de afgelopen 21 dagen in contact geweest met iemand met mpox? Dan kan het zijn dat je getest moet worden. Neem hiervoor telefonisch contact op met je huisarts.
  • Je kunt geen afspraak meer maken voor een preventieve vaccinatie voor mpox. Als blijkt dat je in contact bent geweest met iemand die bewezen mpox heeft, kun je wel in aanmerking komen voor een eenmalige vaccinatie. De GGD neemt hiervoor contact met je op.

Klachten

De belangrijkste klacht van mpox is huiduitslag. Meestal begint die met vlekjes of bultjes die veranderen in blaasjes of puistjes. Dan gaan ze open en/of drogen ze in en ontstaat er een korst. Dit kan pijnlijk zijn. Je kunt ook algemene klachten hebben zoals:

  • Koorts
  • Hoofdpijn
  • Spierpijn
  • Gezwollen lymfeklieren
  • Rillingen
  • Vermoeidheid

Bij sommige mensen is er ook sprake van endeldarmontsteking, wat gepaard kan gaan met pijn rond de anus en/of slijmverlies. Soms is dit de enige klacht.

Besmettelijkheid

Mpox wordt overgebracht door huid-op-huidcontact en intiem contact, zoals seks en zoenen, met iemand die besmet is. Mogelijk kan het virus zich ook verspreiden via druppels uit de blaasjes of de mond-keelholte. Deze kans wordt momenteel als laag wordt ingeschat.

Er zijn verschillende manieren om besmetting te voorkomen. Neem hierin ook je verantwoordelijkheid. Hoe minder seks- en knuffelcontacten je hebt, hoe minder kans op besmetting. Ook door het op tijd herkennen van klachten en je te laten testen, kun je voorkomen dat je anderen besmet.

Wat doet de GGD?

Omdat mpox besmettelijk is voor je omgeving en het vervelende klachten geeft, willen we voorkomen dat het zich verder verspreidt. Hiervoor geven we voorlichting en adviezen. Ook doen we bron- en contactonderzoek als iemand besmet is met mpox. Door het bron- en contactonderzoek kunnen we ontdekken wie er veel risico heeft gelopen op besmetting. Deze personen kunnen we dan een eenmalige vaccinatie aanbieden, zodat ze niet ziek worden. 

Testen

Indien je klachten hebt die passen bij mpox, kun je je via je huisarts laten testen. Je wordt dan getest op verschillende plekken op je lichaam. Als de test positief is, dus als er mpox is aangetoond, wordt er bron- en contactonderzoek uitgevoerd door de GGD. Zo proberen we te achterhalen waar of van wie je het hebt gekregen, en of je mogelijk anderen hebt besmet. Ook moet je in isolatie blijven als je mpox hebt en een aantal leefregels opvolgen.

Vaccineren na contact met een iemand met mpox

Momenteel kun je je niet meer preventief laten vaccineren tegen mpox. Het RIVM is hiermee gestopt, omdat de uitbraak van het virus in Nederland vrijwel voorbij is. Het aantal nieuwe besmettingen is erg laag.

Als je in contact bent geweest met iemand die mpox heeft, kun je wel in aanmerking komen voor een eenmalige vaccinatie. Deze vaccinatie wordt het liefst zo snel mogelijk na het contact gegeven en verlaagt waarschijnlijk de kans dat je ziek wordt. De GGD bepaalt op basis van het bron-en-contactonderzoek of je in aanmerking komt voor de vaccinatie. Indien je voor de vaccinatie in aanmerking komt, zal de GGD contact met je opnemen.

Voor professionals

Sinds 3 december 2022 is mpox niet langer een groep A-meldingsplichtige infectieziekte. Het geldt nu als een groep B1-meldingsplichtige infectieziekte. Dit betekent dat de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD Rotterdam-Rijnmond is gestopt met testen op mpox per 15 december 2022. Vanaf dan kunnen patiënten hiervoor dus niet meer worden verwezen naar de GGD. Meer informatie over de testindicatie en mpox in het algemeen kunt u vinden in de LCI-richtlijnen over mpox op Rivm.nl.

Vermoedens (waarschijnlijke of mogelijke gevallen) van mpox hoeven daarnaast niet meer gemeld te worden aan de GGD, alleen bevestigde gevallen. Dit hoeft niet direct, maar zo snel mogelijk binnen kantoortijden, zoals met elke andere groep B1-meldingsplichtige infectieziekte. Kijk voor meer informatie op onze webpagina over Meldingsplicht.

PEP of PrEP
Bron- en contactonderzoek en eventuele vaccinatie als post-expositieprofylaxe (PEP) naar aanleiding van bevestigde mpox-gevallen zullen wel nog worden uitgevoerd door de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD. Het is sinds 1 november 2022 niet meer mogelijk om een preventieve vaccinatie (PrEP) voor mpox te krijgen via de GGD.

Als u vragen heeft, dan kunt u bellen met de afdeling Infectieziektebestrijding via 010 - 443 80 03.

Meer weten?

Kijk voor de meest actuele informatie en adviezen over mpox op de webpagina Monkeypox op RIVM.nl. Hier kan je ook de veelgestelde vragen lezen.

Voor vragen over het verwerken van jouw gegevens kan je onze privacyverklaring bekijken.