Spring naar het artikel

Tuberculose

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tuberculose (afgekort: tbc) is een ziekte die meestal in de longen zit. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacterie wordt overgedragen door hoesten en/of niezen.

Wat is tuberculose?

We spreken van open of besmettelijke tuberculose als de bacterie door hoesten/niezen overgedragen kan worden op andere mensen. Het is ook mogelijk dat mensen met longtuberculose geen bacteriën ophoesten, zij zijn dan ook niet besmettelijk. Deze niet besmettelijke vorm wordt ‘gesloten’ longtuberculose genoemd. Tuberculose is met medicijnen goed te genezen. Meer informatie over tuberculose vindt u op tuberculose.nl.

Hoe krijgt u het?

Als iemand met open tuberculose hoest of niest kunnen er bacteriën in de lucht komen. Als iemand anders die bacteriën inademt, kan die persoon ook besmet raken. Daarvoor moeten de bacteriën wel diep in de longen komen. De meeste bacteriën komen niet zo ver. Hoe vaker u contact heeft met iemand met open tuberculose, hoe groter de kans op een infectie. Tuberculose wordt niet overgebracht door kleding, gebruiksvoorwerpen, lichamelijk contact, bestek of glazen.

Wat merkt u ervan?

Een besmetting alleen levert nog geen klachten op. Wie besmet is, heeft tien procent kans dat de infectie zich ontwikkelt tot de ziekte tuberculose. Het kan maanden of zelfs jaren duren voordat de ziekte zich voordoet. De klachten bij de ziekte tuberculose kunnen verschillend zijn. De klachten die het meest voorkomen zijn hoesten, gewicht verliezen en een griepgevoel dat maar niet overgaat.

Kunt u het krijgen als u ooit bent ingeënt?

De BCG-vaccinatie tegen de ziekte tuberculose geeft maar een beperkte bescherming. U kunt altijd door het hoesten of niezen van een ander die de bacterie bij zich draagt besmet raken. De tuberculinehuidtest (mantoux) is in dat geval mogelijk niet meer betrouwbaar. Er zijn dan twee manieren om te controleren (als dat nodig is):

 • een röntgenfoto van de longen
 • een bloedonderzoek

Tuberculose is een besmettelijke ziekte. Kleine kinderen kunnen er erg van ziek worden. De vaccinatie beschermt tegen de ernstige gevolgen.

Wat is het?

In een flink aantal landen komt tuberculose veel voor. De GGD adviseert een BCG-vaccinatie voor uw kind als het regelmatig in een van die landen komt en contact heeft met de mensen die er wonen. Tuberculose zit meestal in de longen.

Wat kunt u doen?

Check altijd of het land waar uw kind net vandaan komt of waar het binnenkort naartoe gaat op de lijst staat van landen waar tuberculose voorkomt. Klik op de landenlijst van het tuberculosefonds en vul het land in waarover u informatie wilt hebben. Dan ziet u of inenting voor uw kind nodig is. Het is belangrijk dat uw kind tegen deze ziekte wordt ingeënt.

Wanneer wordt uw kind ingeënt?

In Nederland worden kinderen gevaccineerd waarbij minimaal één van de ouders uit een tbc-risicoland komt, bij voorkeur voordat uw kind op reis gaat. Ook bij langdurige reizen naar een risicoland kan deze vaccinatie geadviseerd worden. Klik op de landenlijst van het Tuberculosefonds en vul het land in waarover u informatie wilt hebben.

Wanneer uw kind een afspraak heeft op ons spreekuur ontvangt u een uitnodiging met daarbij een vragenlijst. Deze moet u vooraf invullen en mee nemen naar uw afspraak.

Als er een vraag met “JA” beantwoord is verzoeken we u contact op te nemen met onze afdeling. Ons telefoonnummer is: (010) 433 94 40 en ons e-mailadres is: tbcggd@rotterdam.nl.

Wat neemt u mee bij het bezoek?

 • de oproepbrief
 • de ingevulde vragenlijst
 • de vaccinatiekaart uit het groeiboekje
BCG-vaccinatie (PDF 494.9K)
BCG-vragenlijst (PDF 146.8K)

Heeft u klachten en denkt u aan tuberculose? Vraag dan uw huisarts om een verwijzing. Vervolgens kunt u een afspraak maken bij de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD. Het telefoonnummer is: 010 - 433 94 40. Wilt u hiervoor uw BSN bij de hand houden?

Heeft u geen huisarts en heeft u wel klachten die op tuberculose kunnen wijzen? Ook dán kunt u een afspraak maken. Kijk onder Contact en afspraak maken.

Moet u in opdracht van de immigratie- en naturalisatiedienst (IND) op tuberculose worden onderzocht? Kijk dan eerst op KNCV Tuberculosefonds of dit nodig is. Een tuberculoseonderzoek geldt namelijk niet voor iedereen.

Moet u toch op tuberculose worden onderzocht? Maak dan een afspraak met het team tuberculosebestrijding via emailadres: tbcggd@rotterdam.nl. Vermeld in uw e-mail de volgende gegevens:

 • BSN (burgerservicenummer)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboorteland
 • Adres / postcode / woonplaats
 • Telefoonnummer

Onze spreekuren zijn op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Neem uw paspoort/identiteitsbewijs en uw verwijzingsformulier tuberculoseonderzoek mee naar uw afspraak.

Bent u langer dan 27 weken zwanger? Geef dit dan ook aan ons door.

Sinds 1 oktober 2015 wordt de röntgenfoto van de borst (thoraxfoto) voor de keuring niet meer standaard uitgevoerd. De keuringsarts bepaalt of u als zeevarende in aanmerking komt voor een thoraxfoto. Mocht dat het geval zijn, dan maakt uw keuringsarts een afspraak voor u met de GGD.

Als u op vakantie gaat naar landen in Oost-Europa, Afrika, Azië of Midden-of Zuid-Amerika (risicolanden tuberculose), neem dan in (een van) onderstaande gevallen voor uw vertrek contact op met het team Tuberculosebestrijding van de GGD: 010-4339440.

 • Als u door ziekte of door het gebruik van medicijnen een verminderde weerstand heeft.

óf:

 • Als u één maand of langer gaat werken of verblijven in een ziekenhuis, een gevangenis of een instelling voor daklozen, verslaafden, vluchtelingen of hiv-geïnfecteerden.

óf:

 • Als u langer dan drie maanden in deze gebieden gaat verblijven. Dit geldt ook voor regelmatige korte reizen binnen één jaar, die samen langer zijn dan drie maanden.

óf:

 • Als u regelmatig met kinderen jonger dan vijf jaar reist die niet met BCG zijn gevaccineerd én u verwacht dat het kind vóór de leeftijd van vijf jaar in totaal minstens drie maanden in deze gebieden zal verblijven. 

 
Het is altijd verstandig om bij reizen naar landen waar tuberculose veel voorkomt algemene voorzorgsmaatregelen (pdf) te nemen.

Heeft u al het advies van de GGD gekregen om u na uw reis te laten controleren, dan kunt u twee maanden na uw reis contact met de GGD opnemen.

Wilt u advies van de GGD over een uw reis? Vul dan hieronder de gezondheidsvragenlijst in en mail het naar tbcggd@rotterdam.nl. De GGD neemt dan per mail of telefonisch contact met u op.

Sinds 1 november 2013 declareert de GGD de kosten van vervolgonderzoek bij een vermoeden van tuberculose of tuberculose-infectie bij uw zorgverzekeraar. Wij houden hiervoor de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) aan. Afhankelijk van het type zorgverzekering zal uw zorgverzekeraar de kosten van het vervolgonderzoek declareren of uw eigen risico aanspreken. Neemt u voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polis.

Er zijn verschillende manieren om u op tuberculose te onderzoeken:

 • Tuberculinehuidtest (mantouxtest)
  Bij deze test wordt in de huid van de linker onderarm een kleine hoeveelheid vloeistof met tuberculose-eiwitten ingespoten. De test wordt twee tot drie dagen later beoordeeld door de GGD medewerker.
 • Bloedonderzoek
  Het bloed wordt in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van afweerstoffen tegen tuberculose.
 • Een röntgenfoto van de longen
  Er wordt een röntgenfoto van de longen gemaakt. De röntgenfoto kan ontstekingen in de longen aantonen, die kunnen wijzen op tuberculose.

Deze onderzoeken zijn niet gevaarlijk, ook niet bij kinderen of als u zwanger bent.
Bent u langer dan 27 weken zwanger? Geef dit dan door aan de medewerker.

Omschrijving Tarief
Huidtest (mantoux) 39,00 euro
Thoraxfoto 57,00 euro
BCG vaccinatie 23,00 euro
IGRA 65,00 euro
Emigratie 59,00 euro

Contact en afspraak maken

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag?
Voor tuberculoseonderzoek moet u een afspraak maken. De afdeling is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 13.15 tot 16.30 uur op
010 - 433 94 40. Wilt u hiervoor uw BSN bij de hand houden?

U kunt onze afdeling ook mailen op tbcggd@rotterdam.nl. Onze spreekuren zijn op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. Op feestdagen zijn wij gesloten.

In verband met een nieuw informatiesysteem kan het afhandelen van uw telefoontje/e-mail en het inplannen van uw afspraak meer tijd kosten dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak.

Wat moet u meenemen?

 • een geldig legitimatiebewijs
 • de naam van uw huisarts
 • uw verzekeringsgegevens
 • eventueel: verwijsformulier
 • eventueel: gezondheidsvragenlijst

Afrekenen alleen met pin

Betalen kunt u bij ons alleen met pin. Contant geld kunnen wij helaas niet accepteren. De tarieven vindt u op onze prijslijst (zie hierboven).