Spring naar het artikel

Vrees voor uitbraken infectieziekten door lage vaccinatiegraad

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

18 maart 2024

GGD GHOR Nederland maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad en uitbraken van verschillende infectieziekten zoals mazelen, die hierdoor meer kans krijgen. Kinderen kunnen hier ernstig ziek van worden en zelfs aan overlijden. Steeds minder kinderen nemen deel aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Omdat de groepsimmuniteit afneemt, neemt het risico op uitbraken toe. De vereniging van GGD’en roept op om maatregelen te nemen en adviseert ouders om hun kinderen te beschermen tegen deze voorkombare ziekten.

Uitbraken kinkhoest, mazelen en bof

Het aantal pasgeboren baby’s dat ernstig ziek wordt door kinkhoest neemt de afgelopen maanden snel toe. Sinds november 2023 is er een bof uitbraak gaande in gebieden met een lage vaccinatiegraad. En ten slotte baren uitbraken van mazelen in Europa zorgen nu de vaccinatiegraad in Nederland onder de 90% ligt. Gisteren werd bekend dat er in Eindhoven en omgeving een mazelenuitbraak is. Bij mazelen is een vaccinatiegraad boven de 95% nodig. Voor de overige vaccinaties adviseert de World Health Organization een graad van 90% om groepsimmuniteit te bereiken en baby’s en mensen die (nog) niet gevaccineerd kunnen worden te beschermen.

Kortom: voorkombare infectieziekten steken de kop op in Nederland. Voorkombaar, omdat er effectieve vaccins bestaan tegen deze ziekten. Maar doordat steeds meer ouders ervoor kiezen hun kinderen niet te laten vaccineren, daalt de groepsimmuniteit en krijgen deze ziekten weer een kans in Nederland.

Maatregelen

Al eerder maakte GGD GHOR Nederland haar zorgen omtrent de lage vaccinatiegraad kenbaar. Ton Coenen, directeur GGD GHOR Nederland: “Wat we landelijk merken is dat er minder kinderen naar de Jeugdgezondheidszorg komen voor hun vaccinaties. Daarom willen we zo snel mogelijk aan de slag met maatregelen, die de vaccinatiegraad verhogen.”

Doelgroepgerichte en fijnmazige aanpak

De meeste GGD’en geven uitvoering aan de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), waar het vaccineren van kinderen tegen infectieziekten onderdeel van uitmaakt. JGZ-professionals gaan met ouders en ook jongeren in gesprek en bieden betrouwbare informatie over vaccineren bij vragen of twijfels. Coenen: “De afgelopen jaren hebben GGD’en goede ervaringen opgedaan met het geven van doelgroepgerichte informatie en vaccineren op locaties dichtbij de mensen. Wij zien echt de meerwaarde van een doelgroepgerichte en fijnmazige aanpak: op maat gemaakte voorlichting, bijvoorbeeld samen met sleutelpersonen, op die plaatsen waar de doelgroep zich bevindt, zodat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken. GGD’en hebben bij uitstek de expertise en deskundigheid op het gebied van vaccineren om mensen hierbij te helpen.”

Diverse GGD’en verkennen welke maatregelen voor hun regio het meest passend en haalbaar zijn en bijdragen aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Zo blijken de nabijheid van vaccinatielocaties en flexibelere tijden afgelopen jaren een succesfactor. En ook is er al geëxperimenteerd met vaccineren in de avonduren of met vrije inloop (prikken zonder afspraak). Coenen: “Ik denk dat dit goede voorbeelden zijn van interventies waarmee we de vaccinatiegraad kunnen verhogen en uitbraken kunnen voorkomen. Wat ons betreft gaan we hier de komende tijd vol op inzetten. Maar dat kunnen GGD’en niet alleen. Samen met het RIVM, de rijksoverheid, gemeenten en alle netwerkpartners moeten we onze schouders eronder zetten om de vaccinatiegraad te verhogen.”

Situatie in Rotterdam-Rijnmond

In de regio Rotterdam-Rijnmond delen we deze zorgen over het verhoogde risico op uitbraken van infectieziekten bij kinderen. Ook in onze gemeenten is de vaccinatiegraad gedaald de afgelopen jaren. Op 2-jarige leeftijd heeft 85% de prik gehad tegen bof mazelen en rode hond. Maar de World Health Organization hanteert een ondergrens van 95% om ook niet gevaccineerden te kunnen beschermen. Samen met CJG Rijnmond werkt GGD Rotterdam-Rijnmond aan een hogere vaccinatiebereidheid en goede informatie voor hen die keuze moeten maken voor wel of niet vaccineren. 

Kinderen in Nederland krijgen een eerste BMR-vaccinatie op 14 maanden. Het is niet nodig deze vroeger te geven. Op deze leeftijd werkt het BMR-vaccin namelijk het best. De eerste maanden na de geboorte wordt een kind beschermd door de antistoffen die het kind van de moeder heeft gekregen. Het mazelen vaccin werkt beter als de eerste vaccinatie na de leeftijd van een jaar wordt gegeven. Dit heeft te maken met de rijping van het afweersysteem. Met een vaccinatie op 14 maanden zijn kinderen daarna optimaal beschermd tegen bof, mazelen en rodehond.