Spring naar het artikel

Bijzondere reizigers

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

De algemene gezondheidstoestand van de reiziger, de bestemming, de reisduur en de reisroute bepalen de aard van het reisadvies.

De GGD geeft reizigers naar het buitenland advies over hun gezondheid. Reizigers uit specifieke doelgroepen moeten ook rekening houden met andere factoren. Ouderen, kinderen, zwangere vrouwen, hiv-patiënten, medicijngebruikers, diabetespatiënten en reizigers naar Mekka krijgen advies toegespitst op hun situatie.

Als u met jonge kinderen een verre reis gaat maken is een goede voorbereiding extra belangrijk. Bij jonge kinderen is het afweersysteem nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor zijn ze gevoeliger en eerder vatbaar voor ziekten. Dat maakt hen kwetsbaarder op reis. Houd daarom rekening met een aantal zaken:

 • Voorkom reizigersdiarree
  Jonge kinderen zijn extra vatbaar voor diarree. Let er op dat uw kind regelmatig de handen wast, in het bijzonder na het toiletgebruik en voor het eten. Laat uw kind tijdens het wassen geen kraanwater inslikken; dit geldt ook voor zwembadjes gevuld met kraanwater. Kinderen hebben de neiging om allerlei voorwerpen in hun mond te steken. Probeer dit zo veel mogelijk te voorkomen. Borstvoeding is op reis veruit de veiligste voeding voor uw kind. Voor de bereiding van voedsel en flesvoeding gelden hygiëneregels. Kook de speen en de fles regelmatig uit.

 • Behandeling van diarree
  Als u last heeft van diarree en/of braken, is het belangrijk om veel te drinken. Bij diarree verliest u niet alleen veel vocht maar ook veel zouten en suikers. Om dit verlies aan te vullen, kunt u O.R.S. (Oral Rehydration Salts) gebruiken. Dit middel is verkrijgbaar bij de GGD en bij de apotheek. Het is geschikt voor volwassenen en kinderen. Als u diarree heeft, is een goede hygiëne extra belangrijk. Was uw handen goed met water en zeep na gebruik van het toilet én voor het koken en eten. Als de klachten niet binnen één of twee dagen verminderen of als u koorts heeft, raadpleeg dan een arts.
  Stopmiddelen als loperamide zijn nuttig bij lange reizen, als u moeilijk bij een toilet kunt. Pas er alleen wel mee op; overmatig gebruik kan leiden tot verstopping. Voor kinderen geldt een andere dosering dan voor volwassenen.
  Gebruik geen stopmiddelen bij diarree wanneer u:
  - hoge koorts heeft
  - als er bloed of slijm bij de ontlasting zit
  - bij zwangerschap.

 • Voorkomen van muggenbeten en insectensteken
  Bij jonge kinderen kunnen ziekten zoals malaria ernstiger verlopen en is de behandeling soms lastiger omdat niet alle geneesmiddelen geschikt zijn voor kinderen.
  Laat kinderen overdag dunne kleding dragen met lange mouwen en lange broekspijpen. Gebruik daarnaast een insectenwerend middel met DEET (diethyltoluamide) voor de onbedekte lichaamsdelen. Voor kinderen onder de twee jaar wordt aangeraden om geen concentraties boven de dertig procent te gebruiken. Het is belangrijk om DEET niet op de handen of het gezicht van uw kind te smeren. Het middel kan op die manier in de mond of in de ogen komen.
  Laat uw kind onder een geïmpregneerde klamboe slapen. Voor wiegen zijn er speciale klamboes.

 • Zon
  De huid van kinderen is zeer gevoelig voor verbranding door de zon. Het is belangrijk om uw kind goed in te smeren met zonnebrandcrème. Gebruik bij kinderen een zonnebrandcrème met een extra hoge factor (minimaal factor 20) en blijf zoveel mogelijk in de schaduw.

 • Blote voeten
  Laat uw kind niet op blote voeten spelen of in het (zee)water gaan. Parasieten kunnen namelijk via de voeten in het lichaam komen.

 • Vermijd contact met dieren
  In veel landen komt rabiës (hondsdolheid) voor bij dieren. Kinderen zoeken vaak contact met dieren. Hierdoor lopen ze meer kans om gebeten of gekrabd te worden. Kinderen zullen ook niet altijd aangeven dat ze gebeten of gekrabd zijn. De beste manier om uw kinderen te beschermen tegen rabiës is het contact met dieren te vermijden.

Hun leeftijd brengt voor ouderen op reis geen extra risico met zich mee. Wel kunnen chronische aandoeningen een factor zijn om rekening mee te houden.

Kunt u als oudere op reis?

Ouderen hebben de tijd en vaak ook het geld om op reis te gaan. Hun hogere leeftijd is daarbij geen belemmering. Wel kunnen zij te kampen hebben met chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, longproblemen of suikerziekte (diabetes mellitus). Ook gebruiken zij mogelijk medicijnen. Wie een chronische aandoening heeft en daarvoor, of om een andere reden, medicijnen gebruikt, moet zich op reis in acht nemen. Zowel de aandoening als het medicijn kan extra risico’s met zich mee brengen.

Kunnen er complicaties zijn?

Veel voorkomende problemen bij ouderen op reis zijn reizigersdiarree en uitdroging, een jetlag, oververhitting en onderkoeling. Het kan voor ouderen soms nodig zijn om aanvullende vaccinaties te nemen of extra medicatie mee te nemen op reis. Ouderen kunnen ernstige complicaties krijgen als zij tropische ziekten zoals malaria oplopen.

Bereid u goed voor

Daarom is het belangrijk dat de oudere reiziger ruim voor vertrek een afspraak maakt op het Reizigersspreekuur. Sommige vaccinaties hebben er bij ouderen langer voor nodig voordat ze voldoende werken. Op het spreekuur krijgt u een persoonlijk advies en kunnen passende maatregelen worden genomen.

Bent u als kind niet ingeënt?

Veel ouderen zijn in hun kinderjaren niet gevaccineerd tegen DTP (difterie, tetanus en polio). In Nederland is het risico dat u een van deze ziekten oploopt erg klein, in het buitenland is de kans. Als u nog nooit bent gevaccineerd tegen DTP doet u er goed aan om voor vertrek minstens twee DTP-vaccinaties te halen. Tussen deze twee vaccinaties moet een maand tijd zitten. 

Bent u zwanger en wilt u een verre reis maken, bereid u dan goed voor. Zwangeren zijn vatbaarder voor infectieziekten. Niet overal is goede medische zorg.

Kunt u op reis?

Tijdens de zwangerschap kunt u een verre reis te maken, als u die maar goed voorbereidt. Door de zwangerschap is de kans groter dat u op enig moment medische behandeling nodig heeft. Ook lopen zwangere vrouwen gemakkelijker een infectieziekte op, wat ook risico met zich meebrengt voor het ongeboren kind. In sommige gebieden is de medische zorg minder toegankelijk en de kwaliteit beperkt. Over het algemeen geldt dat de veiligste periode om te reizen het tweede trimester is (de periode van 18 tot 24 weken). Reizen tijdens de zwangerschap naar (multiresistente) malaria- en gelekoortsgebieden worden afgeraden.

Wat moet u doen?

GGD Reizigerszorg informeert u graag over de inentingen die u nodig hebt voor het gebied dat u wilt bezoeken. De meeste vaccinaties leveren tijdens de zwangerschap geen gevaar op, ze kunnen veilig worden gegeven. Dit geldt onder andere voor het vaccin tegen DTP, hepatitis A, hepatitis B en buiktyfus. Het gelekoortsvaccin wordt bij voorkeur niet tijdens de zwangerschap gegeven.

Kunt u vliegen?

De meeste luchtvaartmaatschappijen accepteren zwangere vrouwen na de zesendertigste week niet meer om de kans op een bevalling in het vliegtuig te vermijden. Probeer tijdens de vlucht elk half uur een stukje te lopen om trombose te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om voldoende te drinken, omdat de lucht in een vliegtuig erg droog is.

Kunt u overal heen?

Malaria tijdens de zwangerschap kan zeer ernstig verlopen en leiden tot een miskraam. Reizen naar malariagebieden tijdens de zwangerschap wordt dan ook sterk afgeraden. Als u toch besluit om naar een malariagebied te reizen is het belangrijk om u zo goed mogelijk te beschermen tegen malaria. Niet alle malariamiddelen mogen tijdens en vlak voor de zwangerschap gebruikt worden. Maak daarom zes weken voor de reis een afspraak bij GGD Reizigerszorg voor een persoonlijk advies. Een afweermiddel dat tot dertig procent DEET (diethyltoluamide) bevat kan veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Als u tijdens of na uw verblijf in een malariagebied koorts of griepachtige verschijnselen krijgt, moet u zich zo snel mogelijk op malaria laten testen.

Reizigersdiarree

Tijdens de zwangerschap bent u kwetsbaarder om diarree op te lopen en daardoor uit te drogen. Het is daarom belangrijk om tijdens de zwangerschap nauwkeurig de hygiëneregels toe te passen. Als u toch diarree heeft, kan ORS (een oplossing van zouten en suikers) veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Het gebruik van stopmiddelen (bijv. loperamide) wordt ontraden.

Als u hiv-positief bent, kan uw afweer verminderd zijn. Hierdoor bent u vatbaarder voor bepaalde infectieziekten. U moet uw reis goed voorbereiden.

Wat is het?

De afkorting HIV staat voor: humaan immunodeficiëntievirus. Het virus vernietigt de cellen in het lichaam die het immuunsysteem regelen. Hierdoor heeft het lichaam van iemand die hiv-positief is minder afweer tegen infectieziekten. Dommige vaccinaties werken dan minder goed en andere vaccinaties kunnen juist schadelijk zijn. Hoe lager het aantal CD4-positieve T-lymfocyten, hoe slechter de afweer.

Wat kunt u doen?

Als u op reis gaat, is het verstandig om vooraf met uw behandelaar (hiv-consulent) te overleggen. Ook het meenemen van medicatie is daarbij onderwerp van gesprek. De hiv-positieve reiziger kan minimaal zes weken voor vertrek een afspraak maken op het reizigersspreekuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Tijdens het spreekuur krijgt hij persoonlijk advies en kunnen passende maatregelen worden genomen. Voor een goed reisadvies is een recent bloedonderzoek (CD4-cellen) van groot belang.

Wat zijn de risico's?

Malaria

Malaria kan bij reizigers met hiv ernstiger verlopen. Het is dan ook belangrijk om de juiste malariatabletten te slikken en goede maatregelen tegen muggen te nemen. Voor sommige hiv-medicijnen geldt dat ze niet in combinatie met bepaalde malariatabletten mogen worden gebruikt. Neem daarom altijd een overzicht van uw medicatie mee naar het reizigersspreekuur van de GGD.

Vaccinaties

De meeste vaccinaties kunnen veilig worden gegeven aan hiv-positieve reizigers. Dit geldt onder andere voor DTP, hepatitis A, hepatitis B en buiktyfus. Soms kan het nodig zijn om met bloedonderzoek te controleren of het vaccin voldoende antistoffen aanmaakt. Het gelekoortsvaccin wordt aan mensen met een laag aantal CD4-cellen niet gegeven.

Hygiënemaatregelen

Voor iedere reiziger is het belangrijk om goede hygiënemaatregelen te nemen en te letten op voeding. Voor hiv-positieve reizigers geldt dit nog meer, omdat zij vatbaarder kunnen zijn voor infectieziekten. Lees meer over voeding en hygiënemaatregelen op reis.

Buitenlandse wetten en regels

In sommige landen gelden reisbeperkingen voor hiv-patiënten. Sommige landen mogen zij helemaal niet binnen komen en in andere landen gelden beperkingen voor wonen en werken. Op de website van hivtravel kunt u per land vinden in hoeverre er inreisbeperkingen gelden.

Gebruikt u medicijnen en gaat u op reis? Vraag bij uw apotheek een geneesmiddelenpaspoort. Neem uw medicijnen altijd mee in de originele verpakking in uw handbagage.

Wat moet u doen?

Bepaalde slaap- en kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers, middelen voor de behandeling van ADHD en medicinale cannabis vallen onder de Opiumwet. Gebruikt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen? Dan mag u deze niet zomaar meenemen op reis. Afhankelijk van de reisbestemming moet u een Schengenverklaring of Engelstalige medische verklaring meenemen of contact opnemen met de ambassade van dat land. De verklaring moet ondertekend worden door de arts die u de medicijnen voorschrijft. Op de website van het CAK kunt u hier meer informatie over vinden.

Op reis hebben diabetespatiënten (suikerziekte) een verhoogde kans op ontregeling van hun bloedsuikerspiegel (glucose) door verstoring van het dagritme.

Wat is het?

Als u op reis bent, uit uw vertrouwde omgeving, eet en drinkt u wellicht anders. Uw dagritme verandert, u doet andere dingen dan thuis en dan hebt u mogelijk ook nog te maken met een ander klimaat of met tijdsverschil. Dat verhoogt bij diabetespatiënten de kans op ontregeling van de bloedsuikerspiegel. Ook een infectie kan zo’n ontregeling veroorzaken.

Wat kunt u doen?

De GGD raadt u om tijdens uw verblijf vaker uw bloedsuikerwaarde te controleren, vooral als u insuline gebruikt. Zorg dat u altijd extra druivensuiker bij de hand heeft en dat uw reisgenoten weten hoe ze moeten handelen bij een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie). De symptomen daarvan zijn: zweten, beven, plots optredende hevige honger, geeuwen, troebel zicht, hoofdpijn, hartkloppingen, stemmingswisselingen, bleek worden, afnemende concentratie, niet alert reageren. De symptomen hoeven zich niet allemaal tegelijk voor te doen. U moet er zelf alert op zijn.

Mensen met diabetes zijn mogelijk gevoeliger voor infecties. Het is daarom extra belangrijk om goede hygiënemaatregelen toe te passen.

Hoe neemt u insuline mee?

Insuline en spuitbenodigdheden kunt u tijdens de vliegreis het beste in uw handbagage meenemen. Insuline mag namelijk niet bevriezen, wat in het bagageruim kan gebeuren. Op reis kan het middel het best bewaard worden in een koelkast of koeltas. Leg het medicijn niet tegen het koelelement.

Moet u het insulineschema aanpassen?

Als het tijdsverschil groter is dan twee tijdszones moet u het insulineschema tijdens uw vlucht aanpassen. U kunt dit het best bespreken met uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige.

Bij een bezoek aan Mekka voor de hadj of umrah kunt u vervelende en soms gevaarlijke ziekten oplopen. U kunt het risico hierop beperken door vaccinaties en een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen. Een vaccinatie tegen meningitis (hersenvliesontsteking) is voor reizigers naar Mekka verplicht.

Vrijwilligerswerk, een stage in het buitenland of een wereldreis maken? Een buitenlands verblijf is avontuurlijk, spannend en leerzaam. Maar vraagt wel een goede voorbereiding.

Vaccinaties en kosten

Bij een verblijf in het buitenland worden bijna altijd vaccinaties aanbevolen. Bij een lang(er) verblijf (meer dan 4 weken) worden naast de standaard vaccinaties extra vaccinaties aanbevolen. Welke vaccinaties geadviseerd worden kun je terugvinden op de website van GGD Reisvaccinaties. De meeste vaccinaties beschermen je voor een lange periode. In veel gevallen vindt (gedeeltelijke) vergoeding plaats door de zorgverzekeraar. Sla dus ook de polis van de zorgverzekeraar er op na.

Mocht je medicijnen gebruiken en/of een (chronische) ziekte hebben dan adviseren we je op maat welke vaccinaties je wel of niet mag hebben.

Maak ruim op tijd je afspraak op onze reizigerspoli.