Spring naar het artikel

Privacy

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

De GGD Rotterdam-Rijnmond verwerkt persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor regels. Persoonsgegevens vertellen iets over u. Het zijn gegevens die de GGD in verband kan brengen met u. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer.

Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van de gemeente Rotterdam van toepassing. U kunt de privacyverklaring hieronder inzien of het privacybeleid als pdf-bestand downloaden.

Privacy omtrent corona

Door de uitbraak van Covid-19 is de GGD Rotterdam-Rijnmond ingeschakeld om op grote schaal te testen en vaccineren. Onze taken in verband met de bestrijding van het coronavirus zijn van groot belang voor uw gezondheid en die van de overige inwoners uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Hoe we dat doen, leest u in onze speciale privacyverklaring van de Corona-organisatie GGD Rotterdam-Rijnmond.

Meldingen team Gezondheid & Milieu

Alle telefonische meldingen die binnenkomen bij team Gezondheid en Milieu worden 15 jaar opgeslagen door het RIVM. Deze gegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor landelijke registratie en analyse.

Meer informatie

De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De Functionaris Gegevensbescherming controleert of de gemeente zich aan de AVG houdt. Heeft u vragen over de manier waarop de GGD Rotterdam-Rijnmond met uw persoonsgegevens omgaat, en wilt u in contact komen met de FG? Mail dan naar: fg@rotterdam.nl.

Klacht

Heeft u een klacht over de manier waarop de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Dien dan een klacht in via het klachtenformulier.