Spring naar het artikel

Privacy

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Om de inwoners goed te helpen, gebruikt de GGD Rotterdam-Rijnmond persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die over jou gaan. Zo kan GGD Rotterdam-Rijnmond zijn inwoners zo goed mogelijk helpen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe wij met jouw gegevens moeten omgaan. Burgemeesters en wethouders van de 13 gemeenten letten erop dat GGD Rotterdam-Rijnmond zich houdt aan de AVG. De gemeente Rotterdam voert alle taken van de GGD-Rotterdam Rijnmond uit als het gaat om de publieke gezondheid. Met uitzondering van de jeugdgezondheidszorg.

De gemeente Rotterdam wil zich zo goed mogelijk houden aan de AVG. En de gegevens van inwoners zo goed mogelijk beschermen. Daarom heeft zij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) en verschillende privacy officers benoemd. Zij helpen de GGD Rotterdam-Rijnmond bij het omgaan met persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Onderaan deze pagina vind je linkjes naar de privacyverklaringen. Daarin staat meer informatie over welke gegevens en partijen betrokken zijn bij processen.

 

Veelgestelde vragen over persoonsgegevens

De GGD Rotterdam-Rijnmond verwerkt niet meer gegevens dan nodig. Als wij jou om persoonsgegevens vragen, dan is dat om onze taken goed te doen. En onze plichten na te komen. Maar er zijn een aantal andere organisaties die ons hierbij helpen. Deze organisaties ontvangen van ons jouw gegevens. Voor deze organisaties gelden dezelfde regels als voor de GGD. Ze mogen jouw gegevens niet gebruiken zonder reden. Hierover hebben wij in contracten met hen afspraken gemaakt. GGD Rotterdam-Rijnmond deelt nooit gegevens met commerciële partijen zonder toestemming van jou.

 

Dit kan verschillen per situatie. Meestal bewaren we gegevens in overeenstemming met de Wet publieke gezondheid en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Meer informatie over hoe lang wij iets bewaren vind je in de privacyverklaringen.

 

Je hebt een aantal belangrijke rechten. Hieronder lees je welke rechten dat zijn. Maar ook wanneer je van deze rechten gebruik kunt maken.

Recht op informatie

We hebben deze privacyverklaring opgesteld om aan jouw recht op informatie te voldoen. Dit zodat je hiervan op de hoogte bent.

Recht op verwijdering

Door het recht op verwijdering kun jij ons verzoeken om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

Recht op inzage, rectificatie en beperking

Je hebt altijd het recht om de informatie die wij van jou gebruiken in te zien. Mocht er iets mis zijn, dan kun je ons verzoeken fouten in jouw gegevens te herstellen. Of ons verzoeken om jouw gegevens (tijdelijk) niet te gebruiken. 

Rectificatie is de aanpassing van gegevens

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het veranderen van je achternaam of woonplaats. Bij beperking van je gegevens moet je denken aan het (tijdelijk) stopzetten van het verwerken van persoonsgegevens. Dit kan alleen, nadat je een aanvraag tot rectificatie hebt gedaan. Dit doe je dan om te voorkomen dat we nog langer gebruikmaken van gegevens die niet kloppen.

Recht op overdraagbaarheid

Je kunt je persoonsgegevens ook opvragen, zodat je ze aan een andere organisatie kunt geven.
Als je ons vraagt om dit te doen, dan toetsen wij of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke regels. En kijken we bijvoorbeeld of het niet noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren.

 

 

GGD Rotterdam-Rijnmond verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Dit zijn altijd persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze taken. Wil je precies weten met wie wij jouw gegevens delen? Lees dan eerst de specifieke privacyverklaring door. Mocht je er dan niet uitkomen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over de manier waarop de gemeente met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan kun je een vraag stellen via het AVG-loket van de gemeente Rotterdam. Dat kan via de pagina: www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-avg. Via dit loket kun je ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Heb je een klacht over de manier waarop de gemeente met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan kun je een klacht indienen via de pagina: www.rotterdam.nl/loket/klacht.