Spring naar het artikel

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Bij de termen huiselijk geweld en kindermishandeling wordt vaak gedacht aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook psychische mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting mee worden bedoeld.

Wat is het?

Huiselijk geweld kan kinderen, volwassen of ouderen overkomen. Onder huiselijk geweld wordt onder meer verstaan:

  • seksueel geweld (ongewild aanraken of seks tegen je zin)
  • geestelijk geweld (uitschelden, vernederen, spullen kapot of geld afhandig maken)
  • verwaarlozing: niet zorgen voor eten, drinken of kleding
  • mishandeling als de eer van de familie geschonden dreigt te worden
  • huwelijksdwang: (moeten trouwen tegen je zin, niet mogen scheiden)

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen.

Veilig thuis

Als u in uw beroepspraktijk wordt geconfronteerd met huiselijk geweld of kindermishandeling bent u wettelijk verplicht hiervan melding te maken bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, hét meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

LET OP:

Vanaf 4 december 2019 is VTRR verhuisd. Het nieuwe bezoekadres is:
Paul Krugerstraat 181
3072 GJ Rotterdam (Maashaven)
 

Logo Veilig thuis

Wat kunt u doen?

Bel 0800 - 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar) of mail naar info@veiligthuisrr.nl. In geval van acute nood of levensgevaar, belt u 112.

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. Daarin staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en gemeenten.