Spring naar het artikel

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Bij de termen huiselijk geweld en kindermishandeling denk je vaak aan lichamelijke mishandeling. Maar dit kan ook gaan om psychische mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting.

Wat is het?

Huiselijk geweld kan kinderen, volwassen of ouderen overkomen. Onder huiselijk geweld verstaan we onder meer:

  • seksueel geweld (ongewild aanraken of seks tegen je zin);
  • geestelijk geweld (uitschelden, vernederen, spullen kapot of geld afhandig maken);
  • verwaarlozing: niet zorgen voor eten, drinken of kleding;
  • mishandeling als de eer van de familie geschonden dreigt te worden;
  • huwelijksdwang: (moeten trouwen tegen je zin, niet mogen scheiden).

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en door alle lagen van onze samenleving heen.

Veilig thuis

Word je in jouw beroepspraktijk geconfronteerd met huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan ben je wettelijk verplicht hiervan melding te maken bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Dit is hét meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit staat in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Logo Veilig thuis

Hoe maak je een melding?

Bel 0800 - 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar), of chat, of mail naar info@veiligthuisrr.nl. In geval van acute nood of levensgevaar, bel je 112.

Het bezoekadres is:

Paul Krugerstraat 181

3072 GJ Rotterdam (Maashaven)

 

Meer over de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. Daarin staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en gemeenten. 

Meer informatie:https://www.rotterdam.nl/meldcode