Spring naar het artikel

Kleinschalige incidenten en zedenzaken (KIZ)

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dodelijke schietpartijen op straat met getuigen, zedenzaken, familiedrama’s, een brand waarbij mensen omkomen noemen we kleinschalige incidenten.

Vaak veroorzaken ze maatschappelijke onrust. Mensen zijn bang, boos en vragen om informatie.

Onrust

Bij een hevige brand in een woning vragen omwonenden zich af: is mijn huis veilig? Hoe heeft de brand kunnen ontstaan? Kan de woningbouwvereniging maatregelen nemen? Omstanders hebben misschien gezien hoe iemand uit het raam sprong om zichzelf in veiligheid te brengen en krijgen dat beeld niet meer van hun netvlies.

Samenwerken

In zulke situaties is het van belang dat hulpverlening, politie en gemeente goed samenwerken, zowel bij de opvang van slachtoffers als bij het voorkomen van (meer) maatschappelijke onrust. Het team Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken coördineert de samenwerking. Het team wordt bijeengeroepen op initiatief van de burgemeester of een ambtenaar openbare veiligheid.

Organisatie

Als zo’n incident zich voordoet, neemt een coördinatieteam het initiatief om maatschappelijke onrust te voorkomen of te beperken. Een coördinator vanuit de GGD Rotterdam-Rijnmond belegt een bijeenkomst met alle leden van het team. Het team stelt een plan van aanpak op met betrekking tot coördinatie van de hulpverlening, het openstellen van een telefooninformatielijn en/of het organiseren van een voorlichtingsavond. Ook bepaalt het team hoe de nazorg wordt geregeld.

Communicatie

De GGD Rotterdam-Rijnmond is verantwoordelijk voor de communicatie bij incidenten. Persvoorlichters van partijen binnen het coördinatieteam (overheidsvoorlichter/voorlichter politie/GGD) stemmen hun berichten af met het team en verspreiden ze. Het coördinatieteam wijst een woordvoerder aan en bepaalt welke mededelingen worden gedaan. Dit leggen de leden van het team vast in het plan van aanpak.