Spring naar het artikel

Ship Sanitation Certificate

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

De GGD Rotterdam-Rijnmond inspecteert schepen in de Rotterdamse haven voor de uitgifte van Ship Sanitation Certificates. Het Ship Sanitation Certificate is het bewijs dat het schip voldoet aan de eisen die de Wet Publieke Gezondheid stelt aan de hygiëne aan boord. De inspecties worden uitgevoerd volgens de kwaliteitscriteria van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). For English, please see below.

Sinds 1 december 2021: Inspectieaanvraag door Nederlandse scheepsagent alleen via eHerkenning

Wij maken gebruik van eHerkenning voor aanvragen van scheeps-inspecties. Sinds 1 december 2021 is het voor Nederlandse scheepsagenten alleen mogelijk om aanvragen voor scheepsinspecties in te dienen via eHerkenning. Vraag dit dus tijdig aan. Wilt u meer weten over eHerkenning, bekijk dan onderstaande veel gestelde vragen.

Vanaf 1 oktober 2020 maken wij gebruik van een nieuwe methode om aanvragen voor scheepsinspecties in te dienen: eHerkenning. Het aanvragen voor inspectie en afgifte van Ship Sanitation Certificates kunt u doen mét eHerkenning via het volgende aanvraagformulier.

Aanvragen die u na 17.00 uur via de website doet, worden niet op dezelfde dag in behandeling genomen. In een spoedgeval kunt u na 17.00 uur telefonisch overleggen met +31 (0)10 433 99 48.

Voor vragen kunt u mailen naar shipsanitation@rotterdam.nl of bellen met +31 (0)10 433 99 48.

Inspecties voor Ship Sanitation Certificates worden zeven dagen per week tussen 08.00 en 20.00 uur uitgevoerd. Het uurtarief voor de afgifte van Ship Sanitation certificaten wordt jaarlijks geïndexeerd met het door het CBS vastgestelde loonindexcijfer voor de sector overheid. De kosten zijn afhankelijk van het moment van inspectie:

Werktijden Tarieven per 
1 juli 2022
Maandag t/m vrijdag 8.00 - 20.00 uur € 118,14 per uur
Zaterdag 8.00 - 20.00 uur € 177,21 per uur
Zondag 8.00 - 20.00 uur € 236,27 per uur
          

Reiskosten per kwartier maandag t/m vrijdag

Reiskosten per kwartier zaterdag

Reiskosten per kwartier zondag

 

€  29,54

€  44,30

€  59,07

Verlenging certificaat maandag t/m vrijdag

Verlenging certificaat zaterdag

Verlenging certificaat zondag

 

€ 118,14

€ 177,21

€ 236,27

Administratiekosten maandag t/m vrijdag

Administratiekosten zaterdag

Administratiekosten zondag

 

€  57,46

€  88,60

€ 118,14

Hieronder vindt u de reistijden naar de verschillende havennummers. Wanneer u gebruik moet maken van roeiers, wordt er 0.30 uur extra reistijd in rekening gebracht.

Havennummers

Reistijd

100 - 200

0.30 uur

200 - 600

1.00 uur

600 - 810

1.15 uur

810 - 981

2.00 uur

1000 - 1370

1.00 uur

2100 - 3000

1.15 uur

3000 - 4000

1.30 uur

4000 - 4600

1.45 uur

4600 - 4737

2.00 uur

5000 - 5300

1.45 uur

5300 - 7000

2.00 uur

7000 - 9900

2.30 uur

Krimpen a/d IJssel

1.00 uur

Scheveningen

2.00 uur

Stellendam, Hellevoetsluis

2.00 uur

Aalst

2.30 uur

Vanaf 1 oktober 2020 maken wij gebruik van een nieuwe methode om aanvragen voor scheepsinspecties in te dienen: eHerkenning. De aanvragen doet u nog steeds via ons aanvraagformulier, maar agentschappen kunnen vanaf die datum inloggen via eHerkenning.

Via eHerkenning zijn bedrijven bekend bij de overheid, wat betekent dat bepaalde gegevens vooraf al ingevuld zijn in het aanvraagformulier. Agentschappen die gebruik maken van eHerkenning hoeven in de toekomst dus minder gegevens in te vullen. Ook verkleinen we hiermee het risico op fouten gedurende het proces sterk, en verloopt de afhandeling van het (administratieve) proces sneller dan in de huidige situatie.

Als uw agentschap nog geen eHerkenning heeft, kunt u dit aanvragen bij een van de aanbieders. Op de website van eHerkenning vindt u een overzicht van aanbieders. Het gebruik van eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD voor personen. Hoe u inlogt, verschilt wel per aanbieder. De verschillen vindt u in het bovenstaande leveranciersoverzicht.

Daarnaast werkt eHerkenning met verschillende betrouwbaarheids-niveaus. Vanwege een nieuwe wetgeving per 1 januari 2021 adviseert de gemeente Rotterdam niveau 2+ voor het aanvragen van scheepsinspecties.

The Municipal Health Service Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond) is responsible for issueing the Ship Sanitation Certificate in the Port of Rotterdam. Inspections are conducted on the basis of requirements laid down by the World Health Organization (WHO) and incorporated under Dutch Law into the Public Health Act.

How to apply
Please mind that from October 1 onwards, we will be using a new system to apply for Ship Sanitation Certificates. Agencies can apply by logging in with eHerkenning. This is a secure way of doing business with the authorities online.

Requests for a Ship Sanitation Certificate should be sent in as soon as possible through the application form (with eHerkenning). As a foreign agency, please use the following application form.

Any questions?
See below for frequently asked questions. If you still have questions, please send an e-mail to shipsanitation@rotterdam.nl or call +3110-4339948.

Applications received after 17.00 hours, can not be processed the same day. Inspections are carried out seven days a week, between 08.00 and 20.00 hours. The costs depend on the time of inspect, see below.

Working hours Rates as of 1 July 2022
Monday to Friday 8.00 AM - 8.00 PM  € 118,14 per hour
Saturday 8.00 AM - 8.00 PM € 177,21 per hour
Sunday 8.00 AM - 8.00 PM  € 236,27 per hour
            

Travel expenses per 15 minutes Monday to Friday
Travel expenses per 15 minutes Saturday
Travel expenses per 15 minutes Sunday

 

€  29,54
€  44,30
€  59,07

Extension of certificate Monday to Friday
Extension of certificate Saturday
Extension of certificate Sunday
 

€ 118,14
€ 177,21
€ 236,27

Administrative expenses Monday to Friday
Administrative expenses Saturday
Administrative expenses Sunday

 

€  57,46
€  88,60
€ 118,14

In the table below you can find the travel times to the different port numbers. Please note: When using boatmen, 0.30 hrs extra time will be charged

Port number

Travel time

100 - 200

0.30 hrs

200 - 600

1.00 hrs

600 - 810

1.15 hrs

810 - 981

2.00 hrs

1000 - 1370

1.00 hrs

2100 - 3000

1.15 hrs

3000 - 4000

1.30 hrs

4000 - 4600

1.45 hrs

4600 - 4737

2.00 hrs

5000 - 5300

1.45 hrs

5300 - 7000

2.00 hrs

7000 - 9900

2.30 hrs

Krimpen a/d IJssel

1.00 hrs

Scheveningen

2.00 hrs

Stellendam, Hellevoetsluis

2.00 hrs

Aalst

2.30 hrs

As of October 1, 2020 we will be using a new system to apply for Ship Sanitation Certificates. Agencies can apply by logging in with eHerkenning. When doing business with the authorities online, which involves the exchange of sensitive information, eHerkenning offers a secure way to manage your affairs online. The use of eHerkenning makes applying for a Ship Sanitation Certificate easier and more secure for your company. Applications are still made through our form. However, if you use eHerkenning, you do not need to enter all data every time. The risk of errors during the process is also reduced, and the administrative process is faster than in the current situation.

If your company does not use eHerkenning yet, you can subscribe through one of the suppliers. On the website of eHerkenning, you can find an overview of suppliers. To apply for eHerkenning, follow the step-by-step plan or consult the frequently asked questions on eherkenning.nl. The system of eHerkenning uses different security levels. Due to new legislation as of January 1, 2021, the municipality of Rotterdam recommends Level 2+ for requests for Ship Sanitation Certificates.

Foreign companies may not be able to apply for eHerkenning. However, you can still request a Ship Sanitation Certificate. Applications are still made through our form, but you will need to fill in all your company details every time you apply.

COVID-19

In het document 'Aanvullend kader cruiseschepen' (PDF) zijn de minimale voorwaarden, taken en verantwoordelijkheden van rederijen en de betrokken GGD/GHOR beschreven, in het voorbereiden op (het vermoeden van) COVID-19 aan boord van een cruiseschip in Nederland. Het betreft zowel de rivier- als de zeevaart.

Downloads