Spring naar het artikel

Ship Sanitation Certificate

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De GGD Rotterdam-Rijnmond inspecteert schepen in de Rotterdamse haven voor de uitgifte van Ship Sanitation Certificates. Het Ship Sanitation Certificate is het bewijs dat het schip voldoet aan de eisen die de Wet Publieke Gezondheid stelt aan de hygiëne aan boord. De inspecties worden uitgevoerd volgens de kwaliteitscriteria van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). For English, please see below.

Nieuwe werkwijze per 1 oktober 2020

Vanaf 1 oktober 2020 maken wij gebruik van een nieuwe methode om aanvragen voor scheepsinspecties in te dienen: eHerkenning. Echter, indien u geen eHerkenning heeft, kunt u alsnog een aanvraag indienen. Wilt u meer weten, bekijk dan onderstaande veelgestelde vragen.

Vanaf 1 oktober 2020 maken wij gebruik van een nieuwe methode om aanvragen voor scheepsinspecties in te dienen: eHerkenning. Het aanvragen voor inspectie en afgifte van Ship Sanitation Certificates kunt u doen mét eHerkenning via het volgende aanvraagformulier. Als u geen eHerkenning hebt, gebruik dan dit aanvraagformulier.

Aanvragen die u na 17.00 uur via de website doet, worden niet op dezelfde dag in behandeling genomen. In een spoedgeval kunt u na 17.00 uur telefonisch overleggen met +31 (0)10 433 99 48. Voor vragen kunt u mailen naar shipsanitation@rotterdam.nl of bellen met +31 (0)10 433 99 48.

Inspecties voor Ship Sanitation Certificates worden zeven dagen per week tussen 08.00 en 20.00 uur uitgevoerd. Het uurtarief voor de afgifte van Ship Sanitation certificaten wordt jaarlijks geïndexeerd met het door het CBS vastgestelde loonindexcijfer voor de sector overheid. De kosten zijn afhankelijk van het moment van inspectie:

Werktijden Tarieven per 
1 september 2020
Maandag t/m vrijdag 8.00 - 20.00 uur € 111,36 per uur
Zaterdag 8.00 - 20.00 uur € 167,04 per uur
Zondag 8.00 - 20.00 uur € 222,72 per uur
     
Reiskosten per kwartier   € 27,84
Verlenging van certificaat   € 111,36
Administratiekosten   € 55,68

Standaard reistijden voor een Ship Sanitation Certificate vindt u hier.

Vanaf 1 oktober 2020 maken wij gebruik van een nieuwe methode om aanvragen voor scheepsinspecties in te dienen: erHerkenning. De aanvragen doet u nog steeds via ons aanvraagformulier, maar agentschappen kunnen vanaf die datum inloggen via eHerkenning.

Via eHerkenning zijn bedrijven bekend bij de overheid, wat betekent dat bepaalde gegevens vooraf al ingevuld zijn in het aanvraagformulier. Agentschappen die gebruik maken van eHerkenning hoeven in de toekomst dus minder gegevens in te vullen. Ook verkleinen we hiermee het risico op fouten gedurende het proces sterk, en verloopt de afhandeling van het (administratieve) proces sneller dan in de huidige situatie.

Als uw agentschap nog geen eHerkenning heeft, kunt u dit aanvragen bij een van de aanbieders. Op de website van eHerkenning vindt u een overzicht van aanbieders. Het gebruik van eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD voor personen. Hoe u inlogt, verschilt wel per aanbieder. De verschillen vindt u in het bovenstaande leveranciersoverzicht.

Daarnaast werkt eHerkenning met verschillende betrouwbaarheids-niveaus. Vanwege een nieuwe wetgeving per 1 januari 2021 adviseert de gemeente Rotterdam niveau 2+ voor het aanvragen van scheepsinspecties.

The Municipal Health Service Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond) is responsible for issueing the Ship Sanitation Certificate in the Port of Rotterdam. Inspections are conducted on the basis of requirements laid down by the World Health Organization (WHO) and incorporated under Dutch Law into the Public Health Act.

How to apply
Please mind that from October 1 onwards, we will be using a new system to apply for Ship Sanitation Certificates. Agencies can apply by logging in with eHerkenning. This is a secure way of doing business with the authorities online.

Requests for a Ship Sanitation Certificate should be sent in as soon as possible through the application form (with eHerkenning). If you don't have eHerkenning, or cannot use it, you can apply through the following application form.

Working hours and costs
Applications received after 17.00 hours, can not be processed the same day. Inspections are carried out seven days a week, between 08.00 and 20.00 hours. The costs depend on the time of inspect, see below. For questions, please send an e-mail to shipsanitation@rotterdam.nl or call +3110-4339948. The travelling time for a Ship Sanitation Certificate can be found here.

Working hours Rates 2020
Monday to Friday 8.00 AM - 8.00 PM  € 111,36 per hour
Saturday 8.00 AM - 8.00 PM € 167,04 per hour
Sunday 8.00 AM - 8.00 PM  € 222,72 per hour
     
Travel expenses per 15 minutes   € 27,84
Extension of certificate   € 111,36
Administrative expenses   € 55,68

Why are we using eHerkenning?

As of October 1, 2020 we will be using a new system to apply for Ship Sanitation Certificates. Agencies can apply by logging in with eHerkenning. When doing business with the authorities online, which involves the exchange of sensitive information, eHerkenning offers a secure way to manage your affairs online. The use of eHerkenning makes applying for a Ship Sanitation Certificate easier and more secure for your company. Applications are still made through our form. However, if you use eHerkenning, you do not need to enter all data every time. The risk of errors during the process is also reduced, and the administrative process is faster than in the current situation.

My company does not use eHerkenning, what should I do?

If your company does not use eHerkenning yet, you can subscribe through one of the suppliers. On the website of eHerkenning, you can find an overview of suppliers. To apply for eHerkenning, follow the step-by-step plan or consult the frequently asked questions on eherkenning.nl. The system of eHerkenning uses different security levels. Due to new legislation as of January 1, 2021, the municipality of Rotterdam recommends Level 2+ for requests for Ship Sanitation Certificates.

Not able to apply for eHerkenning?

Foreign companies may not be able to apply for eHerkenning. However, you can still request a Ship Sanitation Certificate. Applications are still made through our form, but you will need to fill in all your company details every time you apply.

COVID-19

In het document 'Aanvullend kader cruiseschepen' (PDF) zijn de minimale voorwaarden, taken en verantwoordelijkheden van rederijen en de betrokken GGD/GHOR beschreven, in het voorbereiden op (het vermoeden van) COVID-19 aan boord van een cruiseschip in Nederland. Het betreft zowel de rivier- als de zeevaart.