Spring naar het artikel

Vrijwilligers en de meldcode

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

De meldcode is een stappenplan voor professionals. Het geeft duidelijk aan hoe om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Signalen kindermishandeling

Rotterdamse professionals zijn wettelijk verplicht om met de meldcode te werken. Vrijwilligers zijn niet wettelijk verbonden aan de meldcode. Maar vrijwilligers zien vaak signalen en weten niet altijd wat ze met deze signalen moeten doen. Als deze vrijwilligers huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig signaleren en betrokkenen staan open voor hulp, dan is de kans op het duurzaam stoppen van geweld veel groter.

Contactpersoon vrijwilligersorganisatie

Gemeente Rotterdam heeft nu een protocol ontwikkeld ‘omgaan met de meldcode voor vrijwilligersorganisaties’. Vrijwilligers kunnen nu in drie stappen, signalen en hun zorgen kenbaar maken bij een ‘contactpersoon’. De contactpersoon is een bestuurslid of coördinator binnen een vrijwilligersorganisatie die getraind is als aanspreekpunt voor vrijwilligers. De contactpersoon weet ook waar er een melding gedaan kan worden en waar je hulp en advies kan krijgen. De stappen voor de vrijwilligers zijn:

  1. In kaart brengen van signalen
    De vrijwilliger heeft een zorg of ‘niet pluis-gevoel’
  2. Collegiale consultatie en bij voorkeur advies vragen aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
    De vrijwilliger bespreekt de zorgen met de contactpersoon van de vrijwilligersorganisatie. Bij voorkeur vraagt de contactpersoon advies aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 0800-2000
  3. Gesprek met betrokkene
    De contactpersoon maakt een zorgvuldige afweging of hij/zij zelf in gesprek gaat over de signalen met de betrokken persoon of dat hij/zij hiervoor een professionele hulpverlener uit het eigen netwerk inschakelt. Daarnaast kan de contactpersoon altijd contact opnemen met de huiselijkgewelddeskundige van het wijkteam.

Vanaf 2014 zijn er 104 contactpersonen binnen vrijwilligersorganisaties getraind. Deze training is ontwikkeld door Wouwtrainingen, Vrijwilligerswerk Rotterdam in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Het protocol is een onderdeel van deze training en is door dezelfde partijen opgesteld. Hieronder staan het protocol en de handige stappenkaart die de getrainde contactpersoon kan uitdelen binnen zijn of haar organisatie.