Spring naar het artikel

Vogelgriep in de Rotterdamse haven

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

In de Europoort van Rotterdam is vogelgriep (hoog pathogene H5N1) vastgesteld bij zowel meeuwen als andere kustbroedvogels. Het vogelgriepvirus kan zich tussen dieren verspreiden door direct contact, door de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze niet aan!

Havenbedrijf Rotterdam - verantwoordelijk voor het beheer van de openbare buitenruimte van de haven – heeft meteen maatregelen genomen en houdt de situatie extra in de gaten.

Raak dode vogels niet aan
In de openbare buitenruimte van het havengebied is het Havenbedrijf verantwoordelijk voor het ruimen van dode vogels. Als u dode vogels ziet liggen, raak deze dan niet aan! Stuur een foto en de exacte locatie per e-mail naar klachtenbuitenruimte@portofrotterdam.com of vul het contactformulier in.

Bedrijven in het havengebied die dode vogels op hun terrein vinden, moeten zelf zorgen voor het ruimen van de kadavers. Bedrijven kunnen hiervoor het beste de website van het ministerie van LNV raadplegen. Meer informatie over Vogelgriep staat op de website van het RIVM.