Spring naar het artikel

Bestuur en organisatie

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

De GGD Rotterdam-Rijnmond zet zich in voor de gezondheid van 1,3 miljoen inwoners in de regio Rijnmond. Op deze pagina vindt u meer informatie over de taken en het bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Over de GGD

Als openbare gezondheidsdienst heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond een scherp oog voor wat de samenleving vraagt. De GGD zet zich in voor een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Ze grijpt actief in om de gezondheid van de inwoners van het werkgebied te beschermen. Een van de basistaken van de GGD is het voorkomen van ziekten en andere problemen door:

 • infectieziektebestrijding
 • medische milieukunde
 • technische hygiënezorg
 • toezicht op de kinderopvang.

Regiogemeenten

GGD Rotterdam-Rijnmond is een van de grootste GGD'en van Nederland. De GGD spant zich in om de leefstijl te verbeteren van inwoners in de dertien regiogemeenten:

 • Albrandswaard
 • Barendrecht
 • Capelle aan den IJssel
 • Goeree-Overflakkee
 • Krimpen aan den IJssel
 • Lansingerland
 • Maassluis
 • Nissewaard
 • Ridderkerk
 • Rotterdam
 • Schiedam
 • Vlaardingen
 • Voorne aan Zee

Gemeenschappelijke regeling

De basistaken worden uitgevoerd op basis van een gemeenschappelijke regeling. De begroting bevat aard, omvang en prijs van de producten en diensten die de GGD levert aan de gemeenten. Het pakket basistaken geldt voor vier jaar (2019-2022). Als ze dat willen maken gemeenten ook afspraken met de GGD over de uitvoering van extra producten en diensten.

Wet Publieke Gezondheid

De GGD werkt binnen het kader van de Wet Publieke Gezondheid. In deze wet staat dat het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten verantwoordelijk is voor:

 • de continuïteit en samenhang binnen de publieke gezondheidszorg
 • de afstemming hiervan met de curatieve gezondheidszorg
 • geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Bestuur

Het bestuur van GGD-RR bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de deelnemende gemeenten:

Albrandswaard Mw. M. van Ginkel  
Barendrecht Mw. M. de Hoop  
Capelle a/d IJssel Dhr. M. Wilson  
Goeree-Overflakkee Dhr. B.J. Bruggeman  
Krimpen a/d IJssel Dhr. H. van der Wal  
Lansingerland Mw. T. Cnossen  
Maassluis Mw. C. Bronsveld-Snoep  
Nissewaard Dhr. W. Struijk  
Ridderkerk Dhr. E. Piena  
Rotterdam Dhr. R. Buijt  
Schiedam Mw. P. Zwang  
Vlaardingen Dhr. A. Proos  
Voorne aan Zee Mw J. Postma  
GGD-RR Mw. Y. van Duijnhoven secretaris
GGD-RR Dhr. C. Quak (uitvoerend) secretaris
GGD-RR Mw. I. van Soest notulist

Vergaderingen Algemeen bestuur

Hieronder vindt u meer informatie over de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, de vergaderdata en stukken van eerdere vergaderingen. De vergaderingen van het algemeen bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn wettelijk openbaar.

Sinds de corona-uitbraak zijn de vergaderingen anders georganiseerd, met onder andere online vergaderingen via MS Teams. De vergaderingen worden ook gestreamd. Leden van het algemeen bestuur, de Directeur Publieke Gezondheid, sprekers en directe ondersteuning ontvangen een vergaderlink om de vergadering direct live bij te wonen. Alle andere belangstellenden kunnen vergaderingen online volgen via deze link: https://ggdrotterdamrijnmond.notubiz.nl/  U kunt hier ook de laatste vergadering terugkijken.

De reguliere bestuurlijke vergaderingen en kernteamvergaderingen (KT) vinden in 2023 plaats op de volgende dagen:

 • di 17 januari (KT)
 • do 9 februari
 • di 7 maart (KT)
 • do 30 maart
 • di 6 juni (KT)
 • do 29 juni
 • di 29 augustus (KT)
 • do 21 september
 • di 31 oktober (KT)
 • do 23 november

Documenten die zijn gepubliceerd in het verleden kunt u vinden via deze link. Hier vindt u de reeds beschikbare verslagen van vergaderingen van het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Wanneer het verslag nog niet beschikbaar is, publiceren we de agenda van die vergadering. Indien u meer stukken wenst te ontvangen, kunt u die aanvragen bij Ina van Soest, via ic.vansoest@rotterdam.nl.

Op 23 februari hielden we een online informatibijeenkomst voor de raadslden. Met de online bijeenkomst informeerden we de raadsleden over het werk van de GGD en de begroting 2024-2027. De online sessie kan hier terug gekeken worden.