Spring naar het artikel

Gezondheidsmonitor

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De GGD Rotterdam-Rijnmond brengt de gezondheid van de bevolking van 15 gemeenten in kaart. Dit doen wij met de Gezondheidsmonitor, een vragenlijstonderzoek onder verschillende leeftijdsgroep van inwoners: (ouders van) kinderen van 0 - 12 jaar, jongeren op het voortgezet onderwijs, en volwassenen en ouderen.

In 2020 voeren we onderzoek uit onder de volwassenen en ouderen, onder de naam 'Gezondheidsmeter 2020'. Hieronder kunt u meer lezen over het onderzoek, de resultaten en hoe wij de privacy van deelnemers waarborgen.

Veelgestelde vragen over het onderzoek

De Gezondheidsmeter 2020 is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 18 jaar) in Nederland. Alle 25 GGD’en voeren dit onderzoek één keer in de vier jaar op gelijke wijze uit. Dit doen zij in samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gemeenten zijn wettelijk verplicht om de gezondheid van haar inwoners in kaart te brengen. De GGD voert dit onderzoek voor de gemeenten uit. Met de GGD Gezondheidsmeter 2020 krijgen we een beeld van de gezondheid van inwoners van 18 jaar en ouder. In 2016 en 2012 heeft dit onderzoek ook plaatsgevonden.

De gemeenten gebruiken de resultaten om hun volksgezondheidsbeleid verder in te vullen of eventueel bij te sturen.

De doelgroep van het onderzoek zijn personen van 18 jaar en ouder. De computer selecteert wie een uitnodiging krijgt voor het onderzoek; dat is dus een kwestie van toeval. De GGD nodigt alleen die geselecteerde personen uit. Samen vormen zij een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Daarom mag alleen degene die een persoonlijk is uitgenodigd de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen, maar wel aan de experimentele vragenlijst over gezondheid en leefstijl. De link naar deze open vragenlijst is ggdgezondheidsmeter.nl.

U kunt de vragenlijst volwassenen en ouderen inzien door op de links te klikken.

De GGD werkt samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uw gegevens worden samengevoegd met informatie die het CBS krijgt van andere instellingen. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegt het CBS samen. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk.

Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

Wilt u meer lezen over privacy? Kijk dan in de privacyverklaring.

Vanaf 1 juli 2021 publiceren wij via gezondheidinkaart.nl de resultaten.