Spring naar het artikel

Gezondheidsmonitor 2019

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De GGD Rotterdam-Rijnmond brengt de gezondheid van de bevolking van 15 gemeenten in kaart. Dit doen wij met de Gezondheidsmonitor, een vragenlijstonderzoek onder steeds een andere leeftijdsgroep van inwoners.

  • in 2016: volwassenen en ouderen
  • in 2018: (ouders van) kinderen van 0 - 12 jaar
  • in 2019: jongeren op het voortgezet onderwijs

Gezonde leefomgeving voor jongeren

In 2019 worden jongeren van klas 2 en 4 op het voortgezet onderwijs in de regio bevraagd over hun ervaren gezondheid en leefstijl. Deelname aan dit onderzoek is belangrijk. Met de resultaten bekijken de gemeentes hoe zij kunnen meewerken aan een goede gezondheid en een gezonde leefomgeving voor jongeren.

Veelgestelde vragen

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij? Stuur ons dan een mail met uw vraag.

De gemeenten zijn wettelijk verplicht om de gezondheid in kaart te brengen van haar inwoners. De GGD voert dit onderzoek voor de gemeenten uit. Ieder jaar onderzoekt de GGD een andere leeftijdsgroep. In 2019 vullen jongeren van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs een vragenlijst in.

De uitkomsten gebruikt de gemeente voor de invulling van het gemeentelijk jeugd- en gezondheidsbeleid.

Nee, de deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Mocht u als ouders/verzorgers niet willen dat uw kind meedoet aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven op gezondheidsmonitorjeugd-rotterdam.nl en/of school zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het echter belangrijk dat zo veel mogelijk jongeren mee doen aan het onderzoek.

Vanaf juni 2020 plaatsen wij de resultaten op Gezondheid in kaart. Daar vindt u ook de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken onder kinderen, jongeren en volwassenen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). In het gezondheidsonderzoek houden we ons vanzelfsprekend aan deze wet. Meer informatie over de privacyregeling rondom de Gezondheidsmonitor vindt u in onze privacyverklaring. Voor het onderzoek in gebied Hoek van Holland is een aparte privacyverklaring opgesteld.

Dit is niet verplicht. Onze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van alle jongeren in klas 2 en 4 van het voorgezet onderwijs samen. Hoe meer mensen de lijst invullen hoe betrouwbaarder het onderzoek is.

Het is mogelijk dat op de school van uw kind dit jaar ook een contactmoment gepland staat met het CJG. Ook bij dit onderzoek wordt een vragenlijst afgenomen. De vragen lijken op elkaar, maar het onderzoek van het CJG heeft een ander doel, namelijk op individueel niveau signaleren hoe het gaat met uw kind en zo nodig een gesprek voeren, hulp bieden of doorverwijzen.

Hij/ zij kan contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij zijn/haar school of via centrumvoorjeugdengezin.nl/contact.

Op de website jouwggd.nl staat informatie over gezondheid, leefstijl, gevoel, relaties en andere zaken die voor jongeren belangrijk zijn.

Woont u in Capelle aan den IJssel, ga dan naar cjgcapelleaandenijssel.nl/jongeren of bel 010-24 23 200.