Spring naar het artikel

Gezondheidsmonitor 2018

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De GGD Rotterdam-Rijnmond brengt de gezondheid van de bevolking van 15 gemeenten in kaart. Dit doen wij met de Gezondheidsmonitor, een vragenlijstonderzoek onder steeds een andere leeftijdsgroep van inwoners.

  • in 2015: jongeren van middelbare scholen
  • in 2016: volwassenen en ouderen
  • in 2018: (ouders van) kinderen van 0 - 12 jaar

Gezonde leefomgeving voor kinderen

Een deel van de ouders van kinderen van 0 - 12 jaar krijgt een uitnodiging om de Gezondheidsmonitor in te vullen. Deelname aan dit onderzoek is belangrijk. Met de resultaten bekijken de gemeentes hoe zij kunnen meewerken aan een goede gezondheid en een gezonde leefomgeving voor kinderen.

Maak kans op een prijs!

Alle ouders die de vragenlijst invullen, maken kans op een prijs. We verloten 42 prijzen:

 

Extra prijzen gemeente Schiedam
In Schiedam verloot de gemeente aanvullend 10 boks clinics van Nouchka Fontijn en 10 tafeltennis clinics van Britt Eerland. De winnaars ontvangen eind augustus 2018 bericht.

Veelgestelde vragen

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij? Stuur ons dan een mail met uw vraag.

De gemeenten zijn wettelijk verplicht om de gezondheid in kaart te brengen van haar inwoners. De GGD voert dit onderzoek voor de gemeenten uit. Ieder jaar onderzoekt de GGD een andere leeftijdsgroep. In 2018 worden ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

De uitkomsten gebruikt de gemeente voor de invulling van het gemeentelijk jeugd- en gezondheidsbeleid. Uit de resultaten kan naar voren komen dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen kinderen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of wijk.

De kans is groot dat u niet direct iets merkt van het onderzoek. De resultaten worden gebruikt door de gemeente voor de invulling van het gezondheidsbeleid van de gemeente. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er meer mogelijkheden om buiten te spelen komen of dat er meer/andere ondersteuning in uw gemeente wordt aangeboden.

In 2011 en in 2014 is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Daardoor kan de GGD zien of er iets verandert in de loop van de tijd. In 2019 wordt de gezondheid van jongeren in kaart gebracht en in 2020 die van volwassenen en ouderen.

In het najaar van 2018 worden de resultaten geplaatst op www.gezondheidinkaart.nl. Daar vindt u ook de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken onder jongeren en volwassenen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). In het gezondheidsonderzoek houden we ons vanzelfsprekend aan deze wet. Dat betekent dat de antwoorden strikt vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt. De antwoorden worden niet gekoppeld aan de naam en adresgegevens van de kinderen. Ook wordt er op individueel niveau geen andere informatie gekoppeld aan de persoonsgegevens. De resultaten worden op buurt-, wijk- of gemeenteniveau berekend. Het is nooit te achterhalen wie welk antwoord gegeven heeft. Meer informatie over de privacy- en klachtenregeling vindt u op www.ggdrotterdamrijnmond.nl/servicenormen.

De naam en adresgegevens van de kinderen zijn volstrekt willekeurig door de computer geselecteerd uit het bevolkingsregister van de gemeente.

Met het nummer wordt bijgehouden wie de vragenlijst wel of niet invult. Op basis van deze streepjescode kunnen wij een herinnering sturen aan personen die nog niet gereageerd hebben. Uw adresgegevens worden nooit gekoppeld aan uw antwoorden en na afloop van het onderzoek wordt het adressenbestand vernietigd.

Met dit onderzoek willen we een beeld krijgen van de totale groep kinderen uit een gemeente. Daarom willen we graag de informatie over zowel gezonde kinderen als kinderen die zorg krijgen of ziek zijn.

Ja, deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Hoe meer mensen de lijst invullen, hoe betrouwbaarder het onderzoek is. Het is mogelijk dat u ook een verzoek hebt ontvangen van een andere organisatie. Dit onderzoek staat los van het onderzoek van de GGD.

Ja, 3 weken na het versturen van de eerste brief krijgt u automatisch een papieren vragenlijst.

U kunt de vragenlijst terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. Als u deze kwijt bent, kunt u de vragenlijst toesturen naar I&O Research, Antwoordnummer 1104, 7500 VB Enschede (een postzegel is niet nodig).

U kunt contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw buurt. U kunt hiervoor bellen naar 010-201 01 10. Zij kunnen u dan helpen aan het juiste nummer van het CJG bij u in de buurt. Woont u in Capelle aan den IJssel, bel dan naar 010-242 32 00.