Spring naar het artikel

Toezicht kinderopvang

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Als ouder moet je kunnen vertrouwen op veilige opvang van je kind, in een gezonde omgeving. Voor kinderopvang gelden wettelijke eisen.

Wat is het?

De Wet kinderopvang stelt regels aan de kwaliteit van kinderopvang, voorbeelden hiervan zijn:

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor personeel;
  • Een beschrijving van de risico’s voor de veiligheid en gezondheid;
  • Ouders de kans geven om mee te praten en mee te beslissen;
  • Het gebruik van het Nederlands als spreektaal;
  • Het opvoedplan;
  • De grootte van de groep;
  • Het aantal medewerkers op het aantal kinderen;
  • De ruimten waar de kinderen zijn.

Deze regels gelden voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang. Maar ook voor gastouders en bureaus die gastouders regelen.

Wie controleert?

De controle op de kinderopvang is een taak van de GGD Rotterdam-Rijnmond. De GGD voert deze taak uit voor de gemeenten in het hele gebied waar zij werkt. Dat zijn Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis. En Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.

GGD-inspecteurs controleren ieder jaar of de kinderopvanglocaties zich houden aan de regels in de wet. Is er reden voor, dan controleren ze vaker. Ze kondigen deze controles wel en niet aan. 

De GGD controleert de organisatie bijvoorbeeld op hygiëne, veiligheid en het opvoedplan. En kijkt ook naar of dat duidelijk is voor ouders. Verder onderzoeken ze of ouders mee kunnen praten en beslissen. En naar de informatie die ze geven en hoe ze omgaan met klachten van ouders. Ook kijkt de GGD naar de inzet van personeel. En of het aantal kinderen past in de ruimte die daarvoor bedoeld is.

Melding doen?

Wil je een melding doen die te maken heeft met de regels van de Wet kinderopvang? Bijvoorbeeld over veiligheid rond opvoeding en gezondheid? Dan kun je contact opnemen met de GGD Rotterdam-Rijnmond. De GGD kan door jouw melding een controle uitvoeren. Met het verslag van deze controle kan de gemeente maatregelen nemen. 

Je kunt iedere dag contact opnemen met de afdeling Toezicht Kinderopvang van de GGD. Tussen 9.00 en 17.00 uur, via telefoonnummer 010 - 498 40 15. Of via het e-mailadres kinderopvang@rotterdam.nl.

Heb je een klacht over de kwaliteit van de kinderopvang zelf? Dan kun je deze sturen aan de kinderopvangorganisatie van jouw kind. Deze moet een klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang.

Kun je de resultaten bekijken?

De resultaten van de onderzoeken vind je in het Landelijk Register Kinderopvang. In deze lijst staan alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouderbureaus en gastouders. Deze lijst is openbaar. Ouders kunnen op de site de resultaten van de onderzoeken bekijken van kinderopvanglocaties. Hier staat een samenvatting van het laatste verslag in. 

Zo kunnen ouders een goede keuze maken voor de opvang van hun kind(eren). Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze kinderopvang gebruiken die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

Eisen aan de kwaliteit van kinderopvang

Houden kinderopvanglocaties zich niet voldoende aan de regels uit de Wet kinderopvang en andere basisregels? Dan mag de gemeente maatregelen nemen. Het handhavingsbeleid van de gemeente kun je aanvragen in de gemeente van de kinderopvanglocatie. Of je vindt het op de gemeentelijke website.