Spring naar het artikel

Onderzoek

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

GGD Rotterdam-Rijnmond volgt de gezondheid van de 1,3 miljoen inwoners van de dertien gemeenten in het werkgebied. De gegevens worden voor een groot deel verzameld met vragenlijsten over gezondheid en leefstijl. Op deze manier wordt de gezondheidssituatie van kinderen, jongeren en volwassenen in kaart gebracht. De resultaten worden gepubliceerd op Gezondheid in Kaart.

Lopende onderzoeken

Hieronder leest u welke onderzoeken worden uitgevoerd.

De GGD Rotterdam-Rijnmond brengt de gezondheid van de bevolking van 13 gemeenten in kaart. Dit doen wij met een vragenlijstonderzoek onder verschillende leeftijdsgroepen. In 2023 voert de GGD één onderzoek uit. Dat is een onderzoek bij tweede en vierdejaars scholieren op het voortgezet onderwijs.

Kijk voor meer informatie over de onderzoeken op onze webpagina Gezondheidsmonitor.

Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam. Ze worden gevolgd vanaf de vroege zwangerschap.

De 10.000 Rotterdamse kinderen die deelnemen aan Generation R worden tot hun jong volwassenheid gevolgd. Dit gebeurt door het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in samenwerking met GGD Rotterdam-Rijnmond. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet. Generation R onderzoek factoren die deze ontwikkeling kunnen bevorderen. Hiermee levert Generation R een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en zorg voor alle kinderen en ouders in Nederland.

Ook op milieugebied voert de GGD onderzoek uit. Zo wordt nagevraagd hoe mensen hun omgeving ervaren, wat men van het groen vindt en of er hinder is door bijvoorbeeld geluid of geur. Ook houdt de GGD bij hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit en met hitte in de zomer.

Jaarcijfers

Het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland (RCSG zZH) publiceert jaarlijks haar regiocijfers. Elk jaar brengt het Centrum Seksuele Gezondheid een rapport uit over de cijfers van dat jaar. In dit rapport is te vinden:

  • hoeveel mensen er op consult bij de poli zijn geweest
  • hoeveel soa’s er zijn gevonden
  • bij welke risicogroepen de soa's werden gevonden.

Seks onder je 25e

Om de 5 jaar brengen Rutgers, Soa Aids Nederland in samenwerking met de GGD'en een rapport uit: Seks onder je 25e. Bekijk hier het rapport.

Resistente bacteriën zijn bacteriën die gewend zijn aan antibiotica. Antibiotica helpen dan niet meer.

Daardoor is het moeilijker om mensen beter te maken. Deze bacteriën komen steeds vaker voor in Nederland. Om te weten hoe groot het probleem is in Rotterdam, doet de GGD onderzoek. Met deze resultaten kan de GGD zien of er een probleem is. En zo ja, wat hier eventueel aan gedaan kan worden.

In het voorjaar van 2017 is er een onderzoek gestart bij de huisartsenpraktijk Strevelsweg. Cliënten van deze praktijk worden gevraagd om aan het onderzoek deel te nemen. Het onderzoek kan direct worden gedaan, duurt 15 minuten en als dank ontvangt men een cadeautje. De onderzoeker van de GGD is aanwezig voor eventuele vragen

De GGD Rotterdam-Rijnmond werkt mee aan het onderzoek naar nieuwe vaccins ter preventie en bestrijding van infectieziekten.

Deze onderzoeksprojecten (vaccintrials) worden uitgevoerd in opdracht van farmaceutische bedrijven. De opdrachtgevers beschouwen de onderzoekslocatie (site) van de GGD als zeer professioneel en betrouwbaar.

Waarom vaccinonderzoek?

Vaccins leveren een belangrijke bijdrage aan de preventie van infectieziekten. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is succesvol en kosteneffectief in het bewaken van de volksgezondheid. Vaak zijn vaccins de doorslaggevende factor bij het terugdringen (en in sommige gevallen uitroeien) van infectieziekten. Bestaande en nieuwe vaccins zijn voortdurend in ontwikkeling. Vaccinonderzoek blijft noodzakelijk om de kwaliteit van het RVP op peil te houden.
Verder is een groot aantal vaccins in ontwikkeling die op termijn mogelijk in het RVP zullen worden opgenomen. Daarnaast woeden er voortdurend publieke discussies over de bijwerkingen en negatieve gevolgen van vaccins. Vaak op grond van aannames en niet op feiten. Onderzoek naar werkzaamheid en veiligheid van vaccins is hierdoor noodzakelijk.

De GGD Rotterdam-Rijnmond doet mee aan nationale en internationale multicentre studies. Hierbij vindt een deel van het onderzoek plaats onder de inwoners van Rotterdam. Het analyseren en publiceren van de resultaten gebeurt in samenwerking met de opdrachtgever. Zo zijn in de afgelopen jaren veel vaccintrials uitgevoerd met medewerking van artsen en verpleegkundigen van de GGD. Hierdoor is een unieke expertise opgebouwd met het implementeren en uitvoeren van vaccinonderzoek.

In het PDF document onderaan de pagina vindt u de vaccintrials van de GGD Rotterdam-Rijnmond in de jaren 2004-2013.

CEPHIR, de academische werkplaats Publieke Gezondheid in de regio Rotterdam-Rijnmond, bouwt aan een netwerk tussen onderzoek, beleid en praktijk. CEPHIR is het acroniem voor ‘Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area’.

Doel van CEPHIR is het terugdringen van gezondheidsachterstanden in Rotterdam en in de regio. Dat zijn vooral achterstanden als gevolg van grote stadsproblematiek. Dit doel wordt nagestreefd door een onderzoeks- en onderwijsprogramma. Dit brengt praktijk, beleid, bestuur en onderzoek in de publieke gezondheid met elkaar in verbinding.

Rotterdam: fietser, bruggen, EUR

In CEPHIR werken onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC samen met medewerkers van gemeente Rotterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zeeland en GGD Zuid-Holland Zuid aan onderzoek dat van toepassing is voor de publieke gezondheid (public health).

CEPHIR vindt het belangrijk dat kennis haar weg vindt naar hulpverleners, beleidsontwikkelaars en bestuurders. CEPHIR bouwt aan een stevig netwerk tussen onderzoek, beleid en praktijk.

CEPHIR stimuleert samenwerking door mensen met elkaar in contact te brengen en hen te attenderen op relevante ontwikkelingen. Een bijzonder project is 'Klein maar Fijn': kortdurend onderzoek leidt tot concreet antwoord op vragen van bestuurders. CEPHIR organiseert ontmoetingen tussen onderzoekers en mensen in de praktijk in de vorm van seminars. Hier wordt informatie gedeeld over ontwikkelingen, conferenties, nieuw onderzoek of beleid, benoemingen en promoties. Relevante informatie kunt u laten plaatsen in de CEPHIR Nieuwsbrief en op de website cephir.nl.

Een Academische Werkplaats is een werkplaats waarin praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs samenwerken. In de praktijk betekent dit vaak dat beleids- en praktijkprofessionals van een of meerdere GGD'en structureel samenwerken met opleiders en onderzoekers van een universiteit.

Wat is het nut van een academische werkplaats?

Samenwerking tussen beleidsmedewerkers, praktijkprofessionals (zoals verpleegkundigen en artsen van GGD'en) en onderzoekers is niet altijd vanzelfsprekend. Beiden hebben hun eigen werkzaamheden, werken vaak in verschillende organisaties en komen elkaar weinig tegen. Dat is jammer, want er valt veel van elkaar te leren. Door een Academische Werkplaats verkleint de kloof tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Dit komt uiteindelijk de kwaliteit van de (gezondheids)zorg ten goede.

USER G4

De academische werkplaats USER G4 (Urban Social Exclusion Research) is een werkplaats waarin de G4, de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, samenwerken op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg. GGD Amsterdam is de projectleider van deze werkplaats.

Meer informatie:
De contactpersoon binnen gemeente Rotterdam is Karen Klein Ikkink (directie PGW&Z, afdeling Staf). Vragen over deze werkplaats kunnen gericht worden aan ce.kleinikkink@rotterdam.nl.

De reizigerspoli deed het COVA-onderzoek. COVA staat voor COhort VAccinatie. De GGD voerde dit onderzoek samen met het Erasmus MC uit. Bij dit onderzoek willen we gezonde reizigers gaan vergelijken met bijzondere reizigers. Voorbeelden van bijzondere reizigers zijn reizigers die medicijnen gebruiken die het afweersysteem onderdrukken, zwangere vrouwen en ouderen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de werking van de vaccinaties. Door dit onderzoek kunnen artsen nagaan of vaccinaties ook na de reis goed blijven werken en onderzoek doen naar doorgemaakte ziekten. Zo kunnen we reizigers in de toekomst nog beter informeren.