Spring naar het artikel

Werken met de meldcode en SISA

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode.

In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en gemeenten. Bekijk de film Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor meer informatie.

Keurmerk meldcode

Heeft uw organisatie al het keurmerk meldcode aangevraagd? Is uw organisatie toegerust om met de meldcode te werken? Met het keurmerk meldcode kunt u als organisatie aantonen dat u voldoet aan de wettelijke verplichting.
De gemeente Rotterdam wil u daarom stimuleren dit keurmerk aan te vragen. Hierin faciliteren wij door éénmalig het lidmaatschap van de LVAK (Landelijke vakgroep aandachtsfunctionarissen kindermishandeling), voor uw gecertificeerde aandachtsfunctionaris, gedurende één jaar te financieren èn de kosten voor het aanvragen van het keurmerk meldcode. Deze vergoeding kan uiterlijk tot 1 april 2018 èn/of tot een maximum van 200 in Rotterdam gevestigde en/of werkzame instellingen worden aangevraagd.