Spring naar het artikel

Melden zorgen bij psychische klachten (wvggz)

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Maak je je zorgen over de geestelijke gezondheid van iemand? En denk je dat deze persoon misschien (verplichte) zorg nodig heeft? Dan kan je deze zorgen melden bij het meldpunt van je gemeente. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten en plichten van mensen die geestelijke zorg nodig hebben.

Na een melding kijkt de gemeente wat er nodig is om de persoon de goede hulp te geven. De persoon met een geestelijke ziekte krijgt de mogelijkheid om mee te praten over de zorg. Net als de familie en bekenden van deze persoon. De eerste keuze is altijd om vrijwillig zorg te organiseren. Lukt dit niet, dan kijken we of verplichte zorg nodig is.

 

Eerste onderzoek

Als er een melding binnenkomt, doen specialisten een eerste onderzoek. Zij kijken of de persoon zichzelf of anderen in een onveilige situatie brengt door het geestelijke probleem. De eerste keuze is altijd om vrijwillig zorg te organiseren. Lukt dit niet, dan kijken we of verplichte zorg noodzakelijk is. Dit mag alleen als het niet anders kan. 

Zien de gemeente en specialisten geen andere mogelijkheid dan verplichte zorg? Dan vragen we een zorgmachtiging aan bij de officier van justitie. De officier van justitie beslist of deze een aanvraagprocedure voor een zorgmachtiging start. Hiervoor maakt een psychiater eerst een medisch rapport voor de officier van justitie.

 

Wat is een zorgmachtiging?

Een zorgmachtiging is een beslissing van de rechter. Hierin staat welke verplichte zorg de persoon ontvangt en voor hoe lang. Dit betekent dat iemand bijvoorbeeld verplicht een behandeling moet volgen. Ook als deze persoon dat zelf niet nodig vindt. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vertelt de persoon over de beslissing van de rechter.

 

Wanneer verplichte zorg

Mensen ontvangen niet zomaar verplichte zorg. Dit kan alleen als iemand door een geestelijke ziekte nadeel veroorzaakt voor zichzelf. Of voor een ander, of voor personen of spullen in het algemeen. Of als de kans hierop groot is. Ook zijn er voorwaarden voor verplichte zorg:

  • Er is geen mogelijkheid meer voor vrijwillige zorg.
  • Alleen verplichte zorg kan erg nadeel voorkomen.
  • De verplichte zorg moet passen bij het op te lossen erge nadeel. Het voordeel van verplichte zorg is groter dan de schade door het erge nadeel zónder verplichte zorg.
  • Het is te verwachten dat de verplichte zorg resultaat geeft.

Zorgen melden?

Als je zorgen hebt over iemand met geestelijke klachten, kun je dit melden. Ook andere zorgen kun je melden, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid. Iedere gemeente heeft een eigen meldpunt. De contactgegevens vind je op de website van je eigen gemeente.

Je kunt ook bellen met het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205. Zij verbinden je door naar je eigen gemeente.