Spring naar het artikel

Bastaardsatijnvlinder

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

De rups van de bastaardsatijnvlinder kan overlast geven.

De bastaardsatijnvlinder is gesignaleerd aan de kust van Nederland. De duindoornstruiken in de nabijheid van het strand worden kaal gegeten. De rupsen gaan op zoek naar aanvullend voedsel, maar andere planten in het duingebied zijn hiervoor niet geschikt. Ze trekken daarom richting het strand. Hier kunnen zij voor overlast zorgen. De brandhaartjes van de bastaardsatijnrups kunnen gezondheidsklachten opleveren.

Wat is een bastaardsatijnvlinder?

De bastaardsatijnvlinder is een nachtvlinder, die voorkomt in een groot gedeelte van Europa. De vlinder is tegenwoordig in Nederland vooral aanwezig langs de kust, maar in het verleden werden ook uitbraken gesignaleerd in Noord-Brabant. De rupsen voeden zich met verschillende soorten bomen en struiken, vooral duindoorn, meidoorn, zomereik, berk, iepen en vruchtbomen.

Wat kunnen de gezondheidseffecten zijn van de bastaardsatijnvlinder?

Kans op overlast treedt op vanaf eind mei. De rupsen hebben dan borstels met brandharen over hun gehele lijf. De overlast verdwijnt als de rupsen in de loop van juni gaan verpoppen. Ook de eipakketten, de nesten en de cocons met de poppen kunnen brandharen bevatten. De kans dat men met deze stadia in aanraking komt, is klein. Brandharen veroorzaken klachten, zoals huidirritatie, jeuk, rode uitslag, oog- en luchtwegirritatie. Er kunnen ook algemene klachten zoals koorts en algehele malaise optreden.