Spring naar het artikel

Maak van jouw school een Gezonde School

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

De Gezonde School is een landelijk programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Ook scholen in de regio Rotterdam-Rijnmond kunnen hiermee aan de slag. Voor leerlingen in het primair onderwijs, gespecialiseerd onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Hiermee verbeter je de lichamelijke, sociale en mentale gezondheid van leerlingen effectief én blijvend.

Met de Gezonde School-aanpak maak je een gezonde leefstijl op jouw school vanzelfsprekend.  

Kijk hier voor meer informatie over het landelijke programma.

De Gezonde School-aanpak

De Gezonde School aanpak bestaat uit een stappenplan van zes stappen. Stap 1 is het in kaart brengen van de beginsituatie. De Gezonde School aanpak versterkt en sluit aan bij wat een school al doet en brengt in kaart waar de behoeften liggen. Hierdoor kan de school - in samenspraak met leerlingen en ouders - een bewuste keuze maken voor het inzetten van één van de 10 gezondheidsthema’s. De Gezonde School-adviseur van de GGD Rotterdam-Rijnmond kan jullie schoolteam hierbij helpen. Wij geven graag advies; mail ons!

Gezondheidsthema’s

Scholen kunnen aan de slag met een van de 10 Gezonde School-thema’s:

  • Bewegen en sport
  • Gehoor
  • Hygiëne
  • Mediawijsheid
  • Milieu en natuur
  • Relaties en seksualiteit
  • Roken, alcohol- en drugspreventie
  • Slaap
  • Voeding
  • Welbevinden

Stimuleringsregeling

Scholen kunnen jaarlijks een stimuleringsregeling aanvragen. Hiermee geeft een school net een extra zetje aan een gezonde leefstijl bij hun leerlingen of studenten. 

De Gezonde Schooladviseurs van GGD Rotterdam-Rijnmond kunnen meer vertellen over de regelingen. Neem gerust contact op via de mail

4 pijlers 

De Gezonde School-aanpak maakt van losse activiteiten één geheel en doordacht gezondheidsbeleid. De aanpak is gebaseerd op 4 pijlers:

1. Educatie. Besteed structureel aandacht aan het gezondheidsthema in de lessen. Probeer daarbij creatief te zijn. Denk bijvoorbeeld aan bewegend leren. Of laat een gezondheidsthema in verschillende vakken aan bod komen.

2. Schoolomgeving. Pas de fysieke en sociale omgeving van de school aan om gezond gedrag te stimuleren. Denk aan de inrichting van het schoolplein of afspraken met de supermarkten in de wijk. 

3. Signaleren. Weet waaraan je vroeg gezondheids- of leefstijlproblemen onder leerlingen of studenten herkent. En wees hier samen met andere leraren én medewerkers alert op. Zorg met collega's dat jullie goed op signalen reageren, bijvoorbeeld door te verwijzen naar passende hulp.

4. Beleid. Leg maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

Activiteiten Gezonde School

Goed op weg? Dan maakt de school gebruik van erkende activiteiten. Deze activiteiten zijn getoetst op de gezondheidseffecten van leerlingen of studenten en voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Gezonde School. Deze erkende interventies zijn te vinden op de website van Gezonde School.

Gezonde School vignet

Wanneer je als school het stappenplan van de Gezonde School-aanpak volgt en één of meerdere gezondheidsthema’s op orde hebt, kan de school het Gezonde School vignet aanvragen. Via een onafhankelijke kwaliteitstoets wordt bepaald of de school het vignet Gezonde School mag ontvangen.