Spring naar het artikel

Nu niet zwanger

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Een eerlijk gesprek met mensen in kwetsbare omstandigheden over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Een onbedoelde zwangerschap kan het leven van mensen met ernstige problemen of een opeenstapeling ervan, nog moeilijker maken. Denk aan mensen met psychische problemen, schulden, een verstandelijke beperking, verslaving of zonder verblijfsstatus. †Als hulpverlener maak je het verschil door het gesprek te voeren over de kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zo help je kwetsbare (potentiŽle) ouders om zich hiervan bewust te worden en afwegingen te maken. En krijgt jouw cliŽnt regie over de kinderwens.

Laetitia is alleenstaand en heeft twee kleine kinderen. Zij wil wel anticonceptie gebruiken maar heeft zoveel aan haar hoofd dat het er niet van komt een afspraak bij de huisarts te maken. Als die afspraak eenmaal wel is gemaakt blijkt het recept ophalen voor haar een stap te veel. Meegaan naar de apotheek, de anticonceptie betalen en ook de begeleiding tot de plaatsing is gebeurd, zijn nodig om te zorgen dat Laetitia de gekozen anticonceptie ook daadwerkelijk gebruikt.

Nu Niet Zwanger ondersteunt

Medewerkers van het team Nu Niet Zwanger ondersteunen hulpverleners bij het aangaan van dit intieme gesprek. Dit is belangrijk omdat het leven van deze cliŽnten vaak zo complex is dat het maken van een keuze rondom kinderwens of het uitstellen daarvan met anticonceptie, voor zowel cliŽnt als hulpverlener meestal geen prioriteit heeft. Terwijl een groot deel van de cliŽnten in de huidige omstandigheden geen kinderwens heeft.

Met de steun vanuit Nu Niet Zwanger (NNZ) voeren hulpverleners deze gesprekken wel en kan de cliŽnt een vrijwillige en gemotiveerde keuze maken voor wel of geen zwangerschap in de huidige situatie en desgewenst anticonceptie. Hiermee voorkomen we onbedoelde zwangerschappen en geven we de cliŽnt de regie over diens kinderwens.

Huisartsen, verloskundigen en gynaecologen kunnen cliŽnten die ondersteuning nodig hebben bij het komen tot een bewuste keuze rondom kinderwens, rechtstreeks aanmelden bij het team Nu Niet Zwanger van de GGD.

Werkgebied NNZ

Op onderstaande kaart staat in het donkergroen aangegeven welke regiogemeenten aangesloten zijn bij Nu Niet Zwanger. Het gaat, naast Rotterdam, om Capelle aan den IJssel, Schiedam en Vlaardingen.

Kaart met regiogemeenten in donkergroen die zijn aangesloten bij het programma NNZ.
Kaart regiogemeenten aangesloten bij NNZ

Training

Nu Niet Zwanger (NNZ) traint hulpverleners die de rol van aandachtsfunctionaris NNZ binnen hun organisatie op zich willen nemen. Zij zijn de ambassadeurs van NNZ en houden het gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie binnen hun organisatie op de agenda. †De training is gericht op het overdragen van kennis en vaardigheden van de Nu Niet Zwanger-methodiek, de gespreksvoering en de anticonceptiemiddelen. De aandachtsfunctionaris draagt opgedane kennis en vaardigheden over aan collega’s. Het doel is dat hulpverleners zelf in gesprek gaan met hun (kwetsbare) cliŽnten.

Met de cliŽnt wordt besproken of er op dit moment een kinderwens is en in hoeverre het krijgen van een kind in de huidige situatie wenselijk en haalbaar is voor cliŽnt. En, indien gewenst, hoe deze de kinderwens kan uitstellen om onbedoelde zwangerschap te voorkomen. Hierbij wordt gedaan wat nodig is om cliŽnt te begeleiden bij het komen tot een besluit en, desgewenst het realiseren van adequate anticonceptie.

Succesverhalen Nu Niet Zwanger

Een groot aantal hulpverleningsorganisaties werkt nu aan de hand van de Nu Niet Zwanger- methode en boekt daarmee succes. Wil je weten hoe Nu Niet Zwanger in de praktijk werkt en hoe andere hulpverleners dit aanpakken? Dit verhaal kan ook voor jou als inspiratie dienen.

Een cliŽnt verbleef samen met haar twee†kinderen bij haar tante. Haar inkomen was weggevallen. Haar partner en zij stelden het wijkteam Hillesluis vragen over inkomen, schulden, huisvesting en de ontwikkeling van het jongste kindje dat misschien een achterstand zou hebben. Tijdens het intakegesprek - via beeldbellen - vroeg wijkteammedewerker Karima ook naar hun eventuele kinderwens. Karima is namelijk ook aandachtsfunctionaris Nu Niet Zwanger (NNZ).

'Dit programma ondersteunt mensen in dit soort kwetsbare omstandigheden bij het maken van een bewuste keuze over het moment van het vervullen van hun kinderwens. Vanuit de methodiek begeleid je cliŽnten van het eerste gesprek tot en met het plaatsen van anticonceptie, als ze dit willen. Zo kunnen onbedoelde zwangerschappen worden voorkomen. Zo mooi om te zien hoe mensen weer grip krijgen op hun leven.’

Nu niet zwanger

Mevrouw gaf aan op dat moment geen kinderwens te hebben omdat zij haar handen al vol heeft aan haar kindjes. Bovendien had zij geen stabiele relatie met de vader van haar kinderen. Ik vroeg haar of ze over anticonceptie had nagedacht. De vrouw gaf aan van wel maar ook dat ze het niet had kunnen regelen door geldgebrek. En omdat ze geen briefadres had en onverzekerd was en dus niet naar de huisarts kon. Ik vertelde mevrouw over NNZ.

Drie jaar zonder zorgen

Hierop reageerde ze enthousiast: ze wilde graag langs deze weg gebruik maken van het aanbod! Samen bespraken we de verschillende anticonceptiemiddelen, waarbij ik ze opzocht op mijn mobiel en duidelijke afbeeldingen via het scherm liet zien. Mevrouw koos direct voor de Implanon omdat ze er dan drie jaar geen omkijken meer naar zou hebben. In het verleden vergat ze namelijk weleens de pil en om te voorkomen dat zij ongewenst zwanger zou raken in de situatie waarin zij nu verkeerde, vond ze dit een verstandige keuze.

Supersnel

De samenwerking met Riekje Elema van het NNZ-team van de GGD Rotterdam-Rijnmond ging supersnel: de vrouw kon een week na het gesprek al terecht bij een verloskundige voor het plaatsen van de Implanon. Op dit moment heeft de cliŽnt een briefadres. Ze heeft een uitkering aangevraagd en is bezig alles weer op te pakken. Zonder zich zorgen te hoeven maken over anticonceptie of ongepland zwanger worden. Deze vrouw is erg blij dat NNZ bestaat voor mensen in haar situatie.’

Meer weten?

Neem contact op met het team Nu Niet Zwanger via†nunietzwangermo@rotterdam.nl†voor:

  • vragen over de aanpak of over hoe je aandachtsfunctionaris kunt worden
  • de aanmelding van cliŽnten
  • om het informatieblad voor professionals te ontvangen.

Nu Niet Zwanger is onderdeel van het Centrum Seksuele Gezondheid van de GGD Rotterdam-Rijnmond en wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam en regiogemeenten.