Spring naar het artikel

Benzeen

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Wat is benzeen en welk effect heeft het op de gezondheid?

Wat is het?

Benzeen is een chemische stof met een zoete geur. Het zit bijvoorbeeld in benzine en ruwe olie. Chemische bedrijven zoals Shell Pernis en Esso in de Botlek produceren benzeen. Binnenvaartschepen (chemicaliëntankers) vervoeren het in grote hoeveelheden.

Benzeen kan kanker veroorzaken. De kans op het krijgen van kanker door benzeen hangt af van twee dingen:

  • de hoeveelheid benzeen in de lucht
  • de tijd dat iemand in contact is met benzeen

Contact met benzeen moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Hoe komt u in contact met benzeen?

In de buitenlucht is altijd een beetje benzeen aanwezig. Dit komt omdat we producten gebruiken waar benzeen in zit. Benzine is hier een voorbeeld van. Soms zit er wat meer benzeen in de lucht.  In de buurt van industrie en grote rivieren kan dit het geval zijn. Ook komen sommige mensen door hun werk meer met benzeen in aanraking dan anderen.

Wat merkt u ervan?

Als de hoeveelheid benzeen in de buitenlucht korte tijd hoger is dan gemiddeld, merkt u daar in het algemeen niets van. Het inademen van zeer veel benzeen kan vermoeidheid, hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid of in ernstige gevallen bewusteloosheid veroorzaken. In de buitenlucht komt zoveel benzeen niet voor.

Wat is de norm voor benzeen?

Wettelijk mag er 5 microgram benzeen per kubieke meter in de lucht zitten, over een jaar gemiddeld. Deze norm is de afgelopen jaren niet overschreden. Er bestaat ook een norm voor de gezondheid, de TCL. Dit is de Toelaatbare Concentratie in de Lucht. De TCL voor benzeen is 20 microgram per kubieke meter. Dat is dus vier keer de wettelijke grenswaarde. Als iemand zijn hele leven lucht met 20 microgram benzeen per kubieke meter inademt, is de kans op het krijgen van kanker door benzeen 1 op de 10.000.

Is een benzeenpiek schadelijk voor u?

In Rijnmond komt soms een benzeenpiek in de buitenlucht voor. Het gaat om pieken tot ongeveer 200-400 microgram per kubieke meter lucht. Deze pieken duren ongeveer dertig minuten. De kans op het krijgen van kanker door het inademen van deze pieken is heel erg klein. Deze kans is kleiner dan 1 op 100 miljoen. In Nederland noemen we dit een 'verwaarloosbaar risico'. Het uitgangspunt van de GGD blijft wel: voorkom contact met benzeen zoveel mogelijk.

Moet u ramen en deuren sluiten bij een benzeenpiek?

Nee, dat is in de meeste gevallen niet nodig. Wanneer per ongeluk een heel grote hoeveelheid benzeen is vrijgekomen, kan het wel nodig zijn om ramen en deuren te sluiten. Het gaat dan om een hoeveelheid benzeen in de buitenlucht die vele malen hoger is dan de normale hoeveelheid. In dat geval zult u gealarmeerd worden, bijvoorbeeld via NL alert.