Spring naar het artikel

Benzeen

Vertalen

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De laatste tijd er is veel aandacht voor benzeen in de lucht in Rijnmond. Wat is benzeen en welk effect heeft het op de gezondheid?

Wat is het?

Benzeen is een organische, aromatische verbinding. Het wordt vaak in grote hoeveelheden vervoerd per binnenvaartschip (chemicaliëntanker). Producenten van benzeen zijn onder andere Shell Pernis en Esso in de Botlek. Benzine en olie zijn benzeenhoudende producten.

Benzeen wordt beschouwd als een kankerverwekkende stof en in verband gebracht met het ontstaan van leukemie. De kans op het krijgen van kanker neemt toe naarmate de concentratie waaraan iemand wordt blootgesteld hoger is en naarmate de blootstellingsduur langer is. Blootstelling aan benzeen moet dan ook worden voorkomen.

Hoe wordt u blootgesteld aan benzeen?

Door het gebruik van benzeenhoudende producten, zoals benzine en olie, is er in de buitenlucht altijd een beetje benzeen aanwezig. In Nederland is dat ongeveer 1 tot 4 microgram per kubieke meter lucht. Door lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van industrie en de ligging ten opzichte van (water)wegen, kan de hoeveelheid benzeen in de lucht soms hoger zijn dan de gemiddelde concentratie. Ook komen sommige mensen door hun werk meer met benzeen in aanraking dan anderen.

Wat merkt u ervan?

Het gedurende korte tijd inademen van een zeer hoge concentratie benzeen kan vermoeidheid, hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid of in ernstige gevallen bewusteloosheid veroorzaken.

Wat is de norm voor benzeen?

De wettelijke grenswaarde voor de jaargemiddelde benzeenconcentratie is 5 microgram per kubieke meter lucht. Deze normen zijn de afgelopen jaren niet overschreden. De maximaal toelaatbare concentratie in de lucht voor benzeen is door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vastgesteld op 20 microgram per kubieke meter, dat is dus vier keer de wettelijke grenswaarde. Als de gehele bevolking levenslang aan de maximaal toelaatbare waarde wordt blootgesteld, is de kans op het krijgen van kanker door benzeen 1 op de 10.000.

Is een benzeenpiek schadelijk voor u?

In Rijnmond heeft het luchtmeetnet soms een piek geregistreerd in de hoeveelheid benzeen in de lucht. Kijkend naar de hoogte van de benzeenpieken en de duur ervan (tot ongeveer 200 microgram per kubieke meter lucht gedurende dertig minuten), is het extra risico op het krijgen van kanker kleiner dan 1 op 100 miljoen. Dit kan als een 'verwaarloosbaar risico' worden beschouwd.

Effecten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid of bewusteloosheid treden pas op vanaf concentraties die 100.000 keer hoger zijn dan de normale concentratie van 1 tot 4 microgram per kubieke meter lucht. Deze concentraties zijn nooit gemeten. De geregistreerde pieken waren ongeveer 30 tot 100 keer hoger dan de normale concentratie.

Sluit u ramen en deuren bij een benzeenpiek?

Nee, dat is in de meeste gevallen niet nodig. Het sluiten van ramen en deuren kan wel nodig zijn bij een ongeval waarbij een grote hoeveelheid benzeen vrij is gekomen. Het gaat dan over concentraties die vele malen hoger zijn dan de normale concentratie.