Spring naar het artikel

Elk kind heeft recht op een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

5 maart 2024

Onderwijs over relaties en seksualiteit in scholen is belangrijk. Het helpt kinderen bij een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling. Ook voorkomt dit later in het leven vaker onbedoelde (tiener)zwangerschappen. GGD'en ondersteunen scholen bij het integreren van deze lessen in het primair onderwijs. Seksuele ontwikkeling is meer dan alleen leren over seks. Het gaat over ontdekken wie je bent, zijn wie je wilt zijn, leren hoe je lichaam werkt en omgaan met anderen.

Als we op school al vroeg aandacht besteden aan relaties en seksualiteit, krijgen kinderen betrouwbare informatie en vaardigheden voor een goede seksuele ontwikkeling. Dit moet natuurlijk wel passen bij hun leeftijd en belevingswereld. Zo leren ze nu en later goed overwogen keuzes te maken. Dit is belangrijk omdat het aantal onbedoelde tienerzwangerschappen in 2022 toenam. Sinds 2012 moeten scholen lessen over relaties en seksualiteit geven. Gelukkig zijn er verschillende goede lesprogramma's beschikbaar voor verschillende leeftijden en doelgroepen. GGD'en helpen scholen hierbij met professionele ondersteuning en advies. Ze moedigen scholen aan om dit onderwerp structureel op te nemen in het schoolbeleid.

Week van de Lentekriebels: versterk de weerbaarheid van kinderen

De "Week van de Lentekriebels" is een jaarlijks evenement waarin scholen extra aandacht kunnen besteden aan weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Dit kan helpen om dit onderwerp op een bredere en meer consistente manier aan te pakken. De Week wordt georganiseerd door Rutgers in samenwerking met de GGD’en.

Het thema van de Week van de Lentekriebels in 2024 is ‘Weerbaar online’. Kinderen leren hoe ze veilig gebruik kunnen maken van het internet en social media. In de bovenbouw leren ze ook hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen het onbedoeld tegenkomen van naaktbeelden. Meer over de Week vindt u op www.weekvandelentekriebels.nl.