Spring naar het artikel

Bezoek VWS: Data en netwerk essentieel bij bestrijding infectieziekten

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

9 november 2023

Op dinsdag 7 november bezochten enkele medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onze GGD. Deze medewerkers werken bij de Directie Publieke Gezondheid. Het doel van dit bezoek was om te praten over hoe we ons (beter) kunnen voorbereiden op toekomstige pandemieën en te delen hoe we daar in onze regio mee aan de slag zijn.

Kennis maken en kennis delen 

Het belangrijkste tijdens het werkbezoek was kennis maken én kennis delen over infectieziektebestrijding. De groep sprak met onze experts in dit vakgebied en kreeg een rondleiding in het actiecentrum van het team Infectieziektebestrijding (IZB) en bij het havenbedrijf. 

Yvonne van Duijnhoven, directeur publieke gezondheid van GGD Rotterdam-Rijnmond, was ook aanwezig bij het bezoek. "Ik vind het erg waardevol dat professionals van het ministerie VWS onze regio bezoeken om de praktijk van de uitvoering mee te krijgen en kennis met elkaar te delen. Samen met alle professionals in ons netwerk hebben we veel kennis en ervaring in de aanpak van infectieziekten, en ook met de COVID-19 pandemie door . Het is belangrijk om deze lessen te behouden en te benutten voor een betere pandemische paraatheid door nauw samen te werken met alle betrokken partijen, waaronder VWS." 

Toekomstbestendige GGD 

Tijdens het bezoek werd er gesproken over hoe de GGD'en kunnen worden versterkt om zich voor te bereiden op toekomstige pandemieën. We hebben het verder gehad over hoe we infectieziekten bestrijden in onze regio, hoe de GGD zich voorbereidt op besmettingen van dieren op mensen, en de inzet en ervaring van het team preventie en voorlichting om inwoners te bereiken en daarbij een netwerk te onderhouden van sleutelpartners in de wijken.  

Data en visualisatie 

Iedereen was het erover eens dat het werken met data en het visueel weergeven ervan belangrijk is voor het bestrijden van infectieziekten tijdens een crisis of toekomstige pandemie. Het datateam liet in een demo zien hoe waardevol dit is. Met een legionella casus werd a.h.v data gevisualiseerd hoe de verspreiding is gelopen en wat de mogelijke bronlocatie is.  

Ook werd benadrukt hoe belangrijk het is om ons netwerk sterk te houden, zodat we snel kunnen reageren en opschalen wanneer dat nodig is. Onze aanpak in de Rotterdamse haven is door een samenwerking vastgelegd in de Port Health Authority en is hier ook een goed voorbeeld van. Deze specifieke aanpak zou volgens VWS landelijk nuttig kunnen zijn.