Spring naar het artikel

Dennis Lorwa is toezichthouder Wmo: ‘Het veldwerk is het leukste onderdeel van deze baan’

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

26 januari 2024

Samen met 4 collega’s houdt hij toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo door aanbieders en de gemeente. Dat toezicht gebeurt door onderzoek te doen. Daar zijn 4 verschillende vormen van, legt Dennis uit.

‘We doen op 4 manieren onderzoek. Structureel, preventief, reactief en proactief. Voor structureel onderzoek gaan we bij aanbieders langs en vertellen aan welke regels ze moeten voldoen. Daar organiseren we ook online bijeenkomsten voor, waarbij we het gesprek aangaan, toelichting geven en vragen beantwoorden. Preventief onderzoek doen we op basis van signalen dat er mogelijk iets niet goed gaat bij een aanbieder. Denk daarbij aan een melding van een uitbraak van schurft in een beschermde woonvorm.’

Themaonderzoeken

‘Reactief onderzoek gebeurt op basis van de wet. Daarin staat dat zorgaanbieders calamiteiten, geweldsincidenten en suïcide aan ons moeten melden. Die meldingen onderzoeken we ook. En proactief onderzoek doen we in de vorm van themaonderzoeken in verschillende gemeentes. Een voorbeeld daarvan is de veiligheid bij nachtopvang. Dan onderzoeken we bij de nachtopvang van verschillende aanbieders bijvoorbeeld hoe het met o.a. de fysieke veiligheid en privacy staat.’

Op bezoek

‘Het is leuk en relevant werk. We controleren of de ondersteuning voor de kwetsbaarste bewoners uit Rotterdam en de regio goed geregeld is. Het contact met de verschillende zorgaanbieders, bij mensen op bezoek gaan, het echte veldwerk vind ik het leukste onderdeel van deze baan. Als je dan hoort dat een bewoner blij is met de ondersteuning en daar echt mee geholpen is, daar doen we het met zijn allen voor.

Kijk voor meer informatie over het werk van Dennis en de afdeling Wmo op de webpagina Toezicht Wmo