Spring naar het artikel

Bedrijfsleven en huiselijk geweld

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Slachtoffers van huiselijk geweld melden zich vaak ziek. Bedrijven lijden daardoor schade. Die kunnen een rol spelen in de aanpak ervan.

Gevolgen van huiselijk geweld

Zo’n 17.500 Rotterdammers zijn jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Van hen werkt ruim de helft buitenshuis. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die te maken hebben met huiselijk geweld moeilijkheden op het werk ervaren en zich regelmatig ziek melden. Door dit verzuim, door minder productiviteit en toename van stress en spanningen op het werk ondervinden bedrijven veel schade door huiselijk geweld.

Wat is de meldcode?

In 2007 heeft Rotterdam als eerste gemeente in Nederland de Meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ingevoerd. Het toepassen van deze meldcode is in 2013 in een landelijke wet verplicht gesteld voor professionals werkzaam in zorg, welzijn en onderwijs. Voor bedrijven geldt deze verplichting niet. De meldcode is een instrument dat professionals ondersteunt in het herkennen en aanpakken van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook brengt de meldcode het onderwerp onder de aandacht. De GGD Rotterdam-Rijnmond ontwikkelt voor het bedrijfsleven een specifieke meldcode.

Wat kunt u doen?

De GGD praat met bedrijven om te onderzoeken hoe huiselijk geweld bij werknemers vroegtijdig kan worden gesignaleerd. De GGD ontwikkelt samen met bedrijven een toolkit ‘meldcode en bedrijfsleven’. Ook worden bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbo- en hr-adviseurs getraind.

Trainingen voor professionals

Voor medewerkers betrokken bij human resource management (hrm), zoals managers en hr- en arbo-adviseurs heeft de gemeente Rotterdam een training ontwikkeld. Deze training leert professionals om signalen van huiselijk geweld tijdig te (h)erkennen en biedt handvatten om daar adequaat naar te handelen. De training kan incompany worden aangeboden.

Lees voor meer informatie het onderstaande informatieblad of neem contact op met Eveline Kentie, 06 - 220 533 93 of Kees-Jan Jacobs 06 - 101 030 65.