Spring naar het artikel

Project Rotterdam-Rijnmond Aidsvrij 2030

Vertalen

Gebruik Google om deze website te vertalen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de vertaling.

Wat houdt het project in?

Rotterdam-Rijnmond (RR) Aidsvrij 2030 is de naam van het project om mensen met hiv die dat nog niet van zichzelf weten in zorg te krijgen en te houden. Het project streeft ernaar om de ‘Joint United Nations Programme on HIV/aids’ (UNAIDS) doelstelling voor 2020 te behalen waardoor aids in 2030 in het werkgebied niet meer voorkomt. Om dit te bereiken, werken Erasmus Medisch Centrum (EMC), het Maasstad Ziekenhuis en de GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD RR) samen.

Doelen

Het projectteam wil minimaal de zogenaamde 90-90-90-doelstelling van de UNAIDS in 2020 behalen. Als dit wereldwijd bereikt wordt in 2020, kan de wereld aidsvrij zijn in 2030.

De doelen voor Rotterdam-Rijnmond Aidsvrij 2030 zijn:

  • een groei van 83% nu naar minimaal 90% van de hiv geïnfecteerde personen die op de hoogte is van zijn hiv-status en in zorg is
  • een groei van 87% naar 90% van de mensen met hiv in zorg die worden behandeld
  • minstens 91% van de mensen met hiv die behandeld worden heeft een onderdrukt virus.

Aanpak

Er wordt gekeken in welke wijken mensen met (onontdekte) hiv-infectie meer te vinden zijn dan ergens anders. Samen met organisaties in de geselecteerde wijken wordt een plan gemaakt om belemmeringen voor testen op hiv weg te nemen en mensen te stimuleren zich te laten testen. Dat kan bijvoorbeeld door voorlichting over hiv en aids en de behandeling, uitbreiding van laagdrempelige testmogelijkheden, bijscholing en ondersteuning van zorgverleners en vrijwilligers in het informeren en werven van mensen.

Daarnaast is er aandacht voor bijzondere doelgroepen, zoals mensen met een migratie-achtergrond of reizigers naar gebieden waar hiv en aids nog veel voorkomen.

Op donderdag 14 juni vond het Symposium Rotterdam-Rijnmond Aidsvrij 2030 plaats dat samen met het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis is georganiseerd. De ruim 100 deelnemers (professionals en studenten) zijn bijgepraat over de laatste stand van zaken rond hiv in Nederland en in de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. Ook zijn zij geïnformeerd over de activiteiten die wij ondernemen om mensen te motiveren zich te laten testen en behandelen.

Organisatie Rotterdam-Rijnmond Aidsvrij 2030

Rotterdam-Rijnmond Aidsvrij 2030 is een project waarin nauw wordt samengewerkt met alle gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling van de GGD Rotterdam-Rijnmond, het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis. Maar ook met andere dienst- en zorgaanbieders en sociale en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor hiv-zorg en seksuele gezondheid in regio Rotterdam-Rijnmond.

Om het project vorm te geven is er een stuurgroep opgericht waar de volgende personen zitting in nemen:

Prof. dr. Annelies Verbon (Erasmus MC)
Prof. dr. Charles Boucher (MD, Erasmus MC)
Prof. dr. Jan Hendrik Richardus (Erasmus MC)
Dr. Jan den Hollander (Maasstad Ziekenhuis)
Dr. Hannelore Götz (GGD Rotterdam-Rijnmond)
Jan Groot (arts M&G, GGD Rotterdam-Rijnmond)
Klaas Ridder (GGD Rotterdam-Rijnmond)
Michiel Eldering (GGD Rotterdam-Rijnmond)
Johan van Wolfswinkel (Gemeente Barendrecht)

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project of over het Symposium? Stuur dan een mail naar Michiel Eldering, projectmanager.